Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 4\15
Datum schválení: 28.05.2015
Platnost od: 12.06.2015
Účinnost od: 27.06.2015
Publikováno 12.06.2015 ve věstníku Jč. kraje částka 5 ročník 15