Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

OZV JK, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje
obecně závazná vyhláška
Číslo: 1\16
Datum schválení: 25.02.2016
Platnost od: 29.02.2016
Účinnost od: 15.03.2016
Publikováno 29.02.2016 ve věstníku Jč. kraje částka 2 ročník 16