Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
nařízení kraje
Číslo: 2\16
Datum schválení: 21.04.2016
Platnost od: 06.05.2016
Účinnost od: 21.05.2016
Publikováno 06.05.2016 ve věstníku Jč. kraje částka 3 ročník 16