Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Stanovení počtu členů Zastupitelstva Jihočeského kraje, který má být zvolen ve volbách do zastupitelstev 7. a 8. října 2016
jiný dokument
Číslo: 1\16
Datum schválení: 25.05.2016
Platnost od: 25.05.2016
Účinnost od: 25.05.2016
Publikováno 25.05.2016 ve věstníku Jč. kraje částka 5 ročník 16

Dokumenty