Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se zrušuje Nařízení JK č. 3/2010 - závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Dyje pro JK
nařízení kraje
Číslo: 4\16
Datum schválení: 21.07.2016
Platnost od: 29.07.2016
Účinnost od: 13.08.2016
Publikováno 29.07.2016 ve věstníku Jč. kraje částka 8 ročník 16