Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 1\19
Datum schválení: 03.10.2019
Platnost od: 14.10.2019
Účinnost od: 29.10.2019
Publikováno 14.10.2019 ve věstníku Jč. kraje částka 3 ročník 19