Věstník detail

Stanovení počtu členů Zastupitelstva Jihočeského kraje, který má být zvolen ve volbách do zastupitelstev krajů 2. a 3. října 2020
jiný dokument
Číslo: 1\20
Datum schválení: 07.05.2020
Platnost od: 07.05.2020
Účinnost od: 07.05.2020
Publikováno 07.05.2020 ve věstníku Jč. kraje částka 3 ročník 20