Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 2\20
Datum schválení: 20.08.2020
Platnost od: 14.09.2020
Účinnost od: 29.09.2020
Publikováno 14.09.2020 ve věstníku Jč. kraje částka 5 ročník 20