Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Blana a jejího ochranného pásma
nařízení kraje
Číslo: 11\21
Datum schválení: 25.08.2021
Platnost od: 10.09.2021
Účinnost od: 25.09.2021
Publikováno 10.09.2021 ve věstníku Jč. kraje částka 4 ročník 21