Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK o přírodním parku Česká Kanada
nařízení kraje
Číslo: 1\4
Datum schválení: 06.04.2004
Platnost od: 03.05.2004
Účinnost od: 01.06.2004
Publikováno 03.05.2004 ve věstníku Jč. kraje částka 1 ročník 4