Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

OZV, kterou se vymezuje závazná část ÚP VÚC Táborsko
obecně závazná vyhláška
Číslo: 1\1
Datum schválení: 20.02.2001
Platnost od: 05.03.2001
Účinnost od: 20.03.2001
Publikováno 05.03.2001 ve věstníku Jč. kraje částka 2 ročník 1