Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

OZV o symbolech Jihočeského kraje a jejich užívání - ZRUŠENA
obecně závazná vyhláška
Číslo: 1\2
Datum schválení: 29.01.2002
Platnost od: 11.02.2002
Účinnost od: 26.02.2002
Publikováno 11.02.2002 ve věstníku Jč. kraje částka 1 ročník 2