Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

OZV, kterou se vymezuje závazná část územního plánu velkého územního celku Orlická nádrž
obecně závazná vyhláška
Číslo: 1\3
Datum schválení: 06.05.2003
Platnost od: 21.05.2003
Účinnost od: 05.06.2003
Publikováno 21.05.2003 ve věstníku Jč. kraje částka 1 ročník 3