Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabez. požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 1\2
Datum schválení: 04.06.2002
Platnost od: 14.06.2002
Účinnost od: 29.06.2002
Publikováno 14.06.2002 ve věstníku Jč. kraje částka 3 ročník 2

Dokumenty