Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

OZV, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje ZRUŠENA
obecně závazná vyhláška
Číslo: 7\4
Datum schválení: 14.09.2004
Platnost od: 18.10.2004
Účinnost od: 02.11.2004
Publikováno 18.10.2004 ve věstníku Jč. kraje částka 4 ročník 4