Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení kraje o přírodním parku Novohradské hory
nařízení kraje
Číslo: 2\3
Datum schválení: 30.09.2003
Platnost od: 15.10.2003
Účinnost od: 01.01.2004
Publikováno 15.10.2003 ve věstníku Jč. kraje částka 4 ročník 3