Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

OZV JčK, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 1 územního plánu velkého územního celku Táborsko
obecně závazná vyhláška
Číslo: 7\5
Datum schválení: 15.11.2005
Platnost od: 05.12.2005
Účinnost od: 20.12.2005
Publikováno 05.12.2005 ve věstníku Jč. kraje částka 5 ročník 5