Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

OZV JčK, kterou se schvaluje územní plán velkého územního celku Novohradské hory
obecně závazná vyhláška
Číslo: 2\6
Datum schválení: 25.04.2006
Platnost od: 12.05.2006
Účinnost od: 27.05.2006
Publikováno 12.05.2006 ve věstníku Jč. kraje částka 5 ročník 6