Text na řeč

Věstník detail

OZV JK, kterou se mění OZV JK č. 7/2005 o závazných částech změny č.1 ÚPVÚC Táborsko
obecně závazná vyhláška
Číslo: 3\7
Datum schválení: 26.06.2007
Platnost od: 13.07.2007
Účinnost od: 28.07.2007
Publikováno 13.07.2007 ve věstníku Jč. kraje částka 3 ročník 7