Text na řeč

Věstník

Ročník: 6
Částka Rozesláno dne Název
Částka 4 31.03.2006 jiný dokument číslo: 2 ze dne: 31.03.2006 - Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/06 o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Jihočeského kraje
Částka 3 30.03.2006 jiný dokument číslo: 1 ze dne: 30.03.2006 - Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/06 o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Jihočeského kraje
Částka 2 23.03.2006 obecně závazná vyhláška číslo: 1 ze dne: 07.03.2006 - OZV JčK, kterou se vymezuje závazná část územního plánu velkého územního celku Javořická vrchovina
Částka 1 23.02.2006 28 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Ročník: 5
Částka Rozesláno dne Název
Částka 5 05.12.2005 17 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Částka 4 23.09.2005 nařízení kraje číslo: 5 ze dne: 06.09.2005 - Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic na území JK - sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí ZRUŠENO
Částka 3 30.05.2005 nařízení kraje číslo: 4 ze dne: 03.05.2005 - Nařízení kraje, kterým se vydává Program snižování emisí JK a Program ke zlepšování kvality ovzduší JK
Částka 2 13.05.2005 79 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Částka 1 13.05.2005 obecně závazná vyhláška číslo: 1 ze dne: 19.04.2005 - OZV O symbolech Jihočeského kraje a jejich užívání
Ročník: 4
Částka Rozesláno dne Název
Částka 6 12.11.2004 nařízení kraje číslo: 9 ze dne: 19.10.2004 - Nařízení kraje o přírodním parku Turovecký les
Částka 5 12.11.2004 164 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Částka 4 18.10.2004 obecně závazná vyhláška číslo: 7 ze dne: 14.09.2004 - OZV, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje ZRUŠENA
Částka 3 10.09.2004 nařízení kraje číslo: 6 ze dne: 24.08.2004 - Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic na území JK - sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí ZRUŠENO
Částka 2 13.08.2004 jiný dokument číslo: 1 ze dne: 09.08.2004 - Stanovení počtu členů ZJK, který má být zvolen ve volbách do zastupitelstev krajů ve dnech 5. a 6. 11. 2004
Částka 1 03.05.2004 nařízení kraje číslo: 1 ze dne: 06.04.2004 - Nařízení JK o přírodním parku Česká Kanada
Ročník: 3
Částka Rozesláno dne Název
Částka 9 19.12.2003 90 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Částka 8 19.12.2003 104 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Částka 7 16.12.2003 nařízení kraje číslo: 5 ze dne: 02.12.2003 - Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území JK jednotkami požární ochrany ZRUŠENO
Částka 6 16.12.2003 nařízení kraje číslo: 4 ze dne: 02.12.2003 - Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů ZRUŠENO
Částka 5 16.12.2003 nařízení kraje číslo: 3 ze dne: 02.12.2003 - Nařízení kraje, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje ZRUŠENO
Částka 4 15.10.2003 nařízení kraje číslo: 2 ze dne: 30.09.2003 - Nařízení kraje o přírodním parku Novohradské hory
Částka 3 10.09.2003 nařízení kraje číslo: 1 ze dne: 26.08.2003 - NK stanovující úseky silnic na území JK, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí ZRUŠENO
Částka 2 09.07.2003 obecně závazná vyhláška číslo: 2 ze dne: 24.06.2003 - OZV o symbolech Jihočeského kraje a jejich užívání - novela - ZRUŠENA
Částka 1 21.05.2003 obecně závazná vyhláška číslo: 1 ze dne: 06.05.2003 - OZV, kterou se vymezuje závazná část územního plánu velkého územního celku Orlická nádrž
Ročník: 2
Částka Rozesláno dne Název
Částka 3 14.06.2002 nařízení kraje číslo: 1 ze dne: 04.06.2002 - Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabez. požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ZRUŠENO
Částka 2 15.03.2002 obecně závazná vyhláška číslo: 2 ze dne: 05.03.2002 - OZV, kterou se vymezuje závazná část Změny č. 1 ÚP VÚC Českobudějovické sídelní regionální aglomerace
Částka 1 11.02.2002 obecně závazná vyhláška číslo: 1 ze dne: 29.01.2002 - OZV o symbolech Jihočeského kraje a jejich užívání - ZRUŠENA
Ročník: 1
Částka Rozesláno dne Název
Částka 2 05.03.2001 obecně závazná vyhláška číslo: 1 ze dne: 20.02.2001 - OZV, kterou se vymezuje závazná část ÚP VÚC Táborsko
Částka 1 16.02.2001 norma číslo: 1 ze dne: 06.02.2001 - Směrnice pro výběrové řízení na obsazení míst na KÚ ZRUŠENA