Text na řeč

Vodovod Landštejn

Číslo
28
IČO
60817771

Vodovod Landštejn


Spisová značka:  OLVV-správ1349/2003/lusk
Pořadové číslo:  28/DSOJH/2003
Název:   Vodovod Landštejn
IČO:   608 17 771
Sídlo:   Krajířova 27, 380 01 Dačice
Vznik:   16. 4. 1993
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové: 

1. Město Dačice
2. Město Nová Bystřice
3. Město Slavonice
4. Obec Budíškovice
5. Obec Cizkrajov
6. Obec Kostelní Vydří
7. Obec Peč
8. Obec Staré Město nad Landštejnem
9. Obec Český Rudolec
10. Obec Písečné nad Dyjí      

Předmět: 

1) a) Předmětem činnosti Svazku je ve smyslu § 14 odst. 1 písm. r) zákona č. 367/1990 Sb. ve znění zákona č. 410/1992 Sb.
a) výroba a dodávka pitné (užitkové) pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v oblasti skupinového vodovodu Landštejn
b) odvádění a čištění odpadních vod v této oblasti
c) ostatní odborné činnosti související s předmětem uvedeným v tomto odstavci, pod písm. a) a b) jako např. výstavba nových vodohospodářských zařízení, s tím spojené průzkumy, projektování a inženýrská činnost, udržování, opravy a rekonstrukce, obchodní činnost apod. 
2) Svazek může uvedené činnosti zajišťovat vlastními pracovníky nebo prostřednictvím jiných osob, které jsou k tomu podle zvl. předpisu oprávněné.
3) Dovolí-li to vodohospodářské podmínky, může svazek činnosti uvedené v odst. 1 provádět jako placené služby pro jiné obce nebo osoby, které nejsou členy svazku.

Orgány svazku: 

Valná hromada
2 jednatelé
Revizor hospodaření
 
Jednatelé: Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem svazku samostatně. O výsledcích jednání je povinen bezodkladně informovat druhého jednatele. Jednatelé rozhodují o všech záležitostech Svazku, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazeny k rozhodnutí valné hromadě nebo pokud si je valná hromada k rozhodnutí nevyhradí.

Jednatelé:  

Ing. Hynek Blažek, Sídl. Sv. Čecha 110, Slavonice - od 23. 11. 2018 dosud

Bc. Milan Garhofer, Opletalova 452, Nová Bystřice - od 3. 12. 2014 do 23. 11. 2018

Vladimír Bláha, bytem Žižkova 366 Nová Bystřice - od 23. 11. 2006 do 3. 12. 2014

Ing. Jiří Baštář, bytem  Dačice 30, 380 01 Dačice - od 23. 11. 2018 dosud

Bc. Miloš Novák, bytem Malý Pěčín 6, 380 01 Dačice - od 3. 12. 2014 do 23. 11. 2018

Ing. Jan Bartošek, bytem Krajířova 26, Dačice - od 1. 12. 2010 do 3. 12. 2014

Pavel Habr, bytem U Stadionu 520, Dačice - od 23. 11. 2006do 1. 12. 2010

 
Příloha – sbírka listin

 Změna a doplnění stanov ze dne 13. 9. 2005

 Dodatek ke stanovám č. 2 nedatováno

 Stanovy ze dne 1. 4. 1993