Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Vodovod Landštejn

Vodovod Landštejn

 • Název: Vodovod Landštejn
 • Spisová značka: OLVV-správ1349/2003/lusk
 • Pořadové číslo: 28/DSOJH/2003
 • URL:
 • IČO: 60817771
 • Sídlo: Krajířova 27, 38001 Dačice
 • Vznik: 16.04.1993
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Dačice
 • Nová Bystřice
 • Slavonice
 • Budíškovice
 • Cizkrajov
 • Kostelní Vydří
 • Peč
 • Staré Město pod Landštejnem
 • Český Rudolec
 • Písečné

Předmět:

1) a) Předmětem činnosti Svazku je ve smyslu § 14 odst. 1 písm. r) zákona č. 367/1990 Sb. ve znění zákona č. 410/1992 Sb.
a) výroba a dodávka pitné (užitkové) pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v oblasti skupinového vodovodu Landštejn
b) odvádění a čištění odpadních vod v této oblasti
c) ostatní odborné činnosti související s předmětem uvedeným v tomto odstavci, pod písm. a) a b) jako např. výstavba nových vodohospodářských zařízení, s tím spojené průzkumy, projektování a inženýrská činnost, udržování, opravy a rekonstrukce, obchodní činnost apod. 
2) Svazek může uvedené činnosti zajišťovat vlastními pracovníky nebo prostřednictvím jiných osob, které jsou k tomu podle zvl. předpisu oprávněné.
3) Dovolí-li to vodohospodářské podmínky, může svazek činnosti uvedené v odst. 1 provádět jako placené služby pro jiné obce nebo osoby, které nejsou členy svazku.


Orgány svazku:
valná hromada
2 jednatelé
revizor hospodaření


Vedení popis:

Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem svazku samostatně. O výsledcích jednání je povinen bezodkladně informovat druhého jednatele. Jednatelé rozhodují o všech záležitostech Svazku, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazeny k rozhodnutí valné hromadě nebo pokud si je valná hromada k rozhodnutí nevyhradí.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální Jednatel Blažek Hynek 23.11.2018 Stále ve funkci Sv. Čecha 110, Slavonice
Aktuální Jednatel Baštář Jiří 23.11.2018 Stále ve funkci Dačice 30, 380 01 Dačice
Jednatel Garhofer Milan 03.12.2014 23.11.2018 Opletalova 452, Nová Bystřice
Jednatel Bláha Vladimír 23.11.2006 03.12.2014 Žižkova 366 Nová Bystřice
Jednatel Novák Miloš 03.12.2014 23.11.2018 Malý Pěčín 6, 380 01 Dačice
Jednatel Bartošek Jan 01.12.2010 03.12.2014 Krajířova 26, Dačice
Jednatel Habr Pavel 23.11.2006 01.12.2010 U Stadionu 520, Dačice


Přílohy: