Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Vodovod Řečice

Vodovod Řečice

 • Název: Vodovod Řečice
 • Spisová značka: OLVV-správ. 21441/2007/lusk
 • Pořadové číslo: 32/DSOJH/2003
 • URL:
 • IČO: 60817925
 • Sídlo: Krajířova 27, 38001 Dačice
 • Vznik: 28.06.1995
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Dačice
 • Volfířov

Předmět:

Předmět: 1) a) výroba a dodávka pitné pro obyv. a ostatní odběratele v oblasti skupinového vodovodu Řečice
b) ostatní odborné činnosti související s předmětem činnosti uvedeným v tomto odstavci, jako např. výstavba nových vodohospodářských zařízení, s tím spojené průzkumy, projektování a inženýrská činnost, udržování, opravy a rekonstrukce vodohospodářských zařízení, obchodní činnost apod. 
2) Svazek může uvedené činnosti zajišťovat vlastními pracovníky nebo prostřednictvím jiných osob, které jsou k tomu podle zvl. zákona oprávněné.
3) Dovolí-li to vodohospodářské podmínky, může svazek činnosti uvedené v odst. 1 provádět jako placené služby pro jiné obce nebo osoby, které nejsou členy svazku


Orgány svazku:
valná hromada
2 jednatelé
revizní výbor hospodaření


Vedení popis:

Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem svazku samostatně. O výsledcích jednání je povinen bezodkladně informovat druhého jednatele. Pokud má být z jednání zavázán svazek je jednatel oprávněn v rámci rozpočtu svazku rozhodovat o závazcích ve výši max. 50 000 Kč, při vyšších závazcích musí jednat oba jednatelé současně. Mimo rozpočet svazku jakékoliv závazky do maximální výše 50 000 Kč mohou činit jen oba jednatelé současně. Závazky nad stanovený limit musí být projednány na mimořádné valné hromadě. Jednatelé se zapisují jako statutní zástupci svazku do rejstříku.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální Jednatel Baštář Jiří 20.12.2018 Stále ve funkci Dačice 30, 380 01 Dačice
Aktuální Jednatel Bartušek Ladislav 13.12.2010 Stále ve funkci Volfířov 19, 380 01 Dačice
Jednatel Novák Miloš 15.12.2014 20.12.2018 Malý Pěčín 6, 380 01 Dačice
Jednatel Svoboda Vít Není známo 15.10.2014 Svobodova 179, 380 01 Dačice
Jednatel Bartošek Jan 13.12.2010 Není známo Krajířova 26, 380 01 Dačice


Přílohy: