Text na řeč

Vodovod Řečice

Číslo
32
IČO
60817925

Vodovod Řečice


Spisová značka:  OLVV-správ. 21441/2007/lusk
Pořadové číslo:  32/DSOJH/2003
Název:   Vodovod Řečice
IČO:   608 17 925
Sídlo:   Krajířova 27, 380 01 Dačice
Vznik:   28. 6. 1995
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové: 

1. Město Dačice
2. Obec Volfířov

Předmět: 1) a) výroba a dodávka pitné pro obyv. a ostatní odběratele v oblasti skupinového vodovodu Řečice
b) ostatní odborné činnosti související s předmětem činnosti uvedeným v tomto odstavci, jako např. výstavba nových vodohospodářských zařízení, s tím spojené průzkumy, projektování a inženýrská činnost, udržování, opravy a rekonstrukce vodohospodářských zařízení, obchodní činnost apod. 
2) Svazek může uvedené činnosti zajišťovat vlastními pracovníky nebo prostřednictvím jiných osob, které jsou k tomu podle zvl. zákona oprávněné.
3) Dovolí-li to vodohospodářské podmínky, může svazek činnosti uvedené v odst. 1 provádět jako placené služby pro jiné obce nebo osoby, které nejsou členy svazku

Orgány svazku: 

Valná hromada
2 jednatelé
Revizní výbor hospodaření
 
Jednatelé: 

Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem svazku samostatně. O výsledcích jednání je povinen bezodkladně informovat druhého jednatele. Pokud má být z jednání zavázán svazek je jednatel oprávněn v rámci rozpočtu svazku rozhodovat o závazcích ve výši max. 50 000 Kč, při vyšších závazcích musí jednat oba jednatelé současně. Mimo rozpočet svazku jakékoliv závazky do maximální výše 50 000 Kč mohou činit jen oba jednatelé současně. Závazky nad stanovený limit musí být projednány na mimořádné valné hromadě. Jednatelé se zapisují jako statutní zástupci svazku do rejstříku.

 

Jednatelé:  

Ing. Jiří Baštář, Dačice 30, 380 01 Dačice od 20. 12. 2018 dosud

Bc. Miloš Novák, Malý Pěčín 6, 380 01 Dačice od 15. 12. 2014 do 20. 12. 2018

Bc. Vít Svoboda, Svobodova 179, 380 01 Dačice od 10. 4. do 15. 10. 2014

Ing. Jan Bartošek, Krajířova 26, 380 01 Dačice od 13. 12. 2010

Ing. Ladislav Bartušek, bytem Volfířov 19, 380 01 Dačice od 13. 12. 2010 dosud

 

Příloha – sbírka listin

Změna stanov č. 1 ze dne 17. 6. 2013

Stanovy ze dne 31. 5. 1995

Zápis z ustavující schůze ze dne 31. 5. 1995