Text na řeč

Volby covid

Upozornění:

Následující informace se vztahují pouze pro ty voliče, kteří jsou v období voleb (řádný termín voleb do zastupitelstva kraje a prvního kola senátních voleb je 2. a 3 října 2020 a případně druhého kola senátních voleb 9. a 10. října 2020) v izolaci nebo v karanténě z důvodu nemoci Covid-19.

Ostatní voliči (bez nařízené karantény, anebo v karanténě z jiných důvodů) hlasují podle podmínek stanových zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodní informace

Zákonem č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 (dále jen „zákon“), byly upraveny podmínky pro hlasování těch voličů, kteří by se hlasování nemohli zúčastnit vzhledem k  nařízené izolaci nebo karanténě z důvodu nemoci Covid-19.

Zákon zavedl tři způsoby hlasování, a to hlasování prostřednictvím volebního stanoviště (drive-in), hlasování v pobytových zařízeních a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Hlasování v pobytovém zařízení se týká pouze zařízení, u kterých bude vyhlášena jejich karanténa, a vztahuje se pouze na osoby umístěné v tomto zařízení. Na ostatní voliče (ty, kteří jsou doma) se nevztahuje.

Pokud v rozhodné době bude mít volič nařízenou izolaci nebo karanténu z důvodu nemoci Covid-19, může využít některého z následujících způsobů zvláštního hlasování:

 • hlasování na volebním stanovišti (drive-in) ve středu před volbami (30. září pro volby do zastupitelstva krajů a první kolo voleb do Senátu, případně 7. října pro druhé kolo voleb do Senátu), a to od 7:00 do 15:00 na určeném místě, a to bez předchozího objednání.

 

 • hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (vždy v pátek a v sobotu v termínu voleb), a to na základě předchozí telefonické žádosti o její přistavení, a pouze tehdy, pokud se volič z vážných důvodu nemohl dostavit na volební stanoviště.

 

Hlasování na volebním stanovišti je zákonodárcem preferovaný způsob hlasování. Z toho důvodu Vás žádáme, abyste v případě, kdy jste dostatečně mobilní, využili přednostně hlasování na těchto volebních stanovištích (drive in) přímo z osobního automobilu nebo motocyklu.

Při hlasování vás rovněž žádáme o dodržování hygienických opatření a pokynů hlasovací komise.

 

Hlasování na volebním stanovišti (drive-in)

Kdo může hlasovat

Na hlasovacím stanovišti může hlasovat každý volič, který má trvalý pobyt v okrese, pro které bylo stanoviště zřízeno, a kterému byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19. Hlasování není nutné oznamovat dopředu, postačuje přijet na příslušné místo automobilem nebo na motocyklu, kde bude voliči po prokázání totožnosti a splnění podmínek umožněno hlasování.

Kdy bude hlasování probíhat

Hlasování bude probíhat ve středu 30. 9. 2020 od 7:00 do 15:00.

V případě druhého kola voleb do Senátu se bude hlasovat ve středu 7. 10. 2020 od 7:00 do 15:00 (týká se pouze okresu Strakonice a některých obcí z okresů Písek, Prachatice a Jindřichův Hradec).

Jak bude hlasování probíhat

 • volič přijede na hlasovací místo dle místa svého trvalého pobytu (např. pokud má trvalý pobyt v obci v okresu Tábor, může hlasovat pouze na stanovišti v Táboře), na jiném stanovišti mu nebude hlasování umožněno,
 • volič neopouští automobil, po celou dobu je v něm, a řídí se pokyny komise pro hlasování,
 • komise ověří totožnost voliče, a to pouze prostřednictvím platného občanského průkazu (ověření totožnosti jiným způsobem, například cestovním pasem nebo řidičským průkazem, není přípustné),
 • komise ověří, zda volič splňuje podmínky pro zvláštní způsob hlasování (zda mu byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19),
 • poté bude voliči vydána úřední obálka, bude mu určen prostor pro úpravu hlasovacího lístku, a následně umožněno hlasování do volební schránky,
 • po vložení hlasu do schránky volič opouští stanoviště dle pokynů příslušníků Armády ČR.

Hlasování voliče, kterému byl vydán voličský průkaz

Pokud byl voliči vydán voličský průkaz, ale v době voleb se nachází v izolaci nebo v karanténě, pak  voličský průkaz v takovém případě neumožňuje hlasování na libovolném volebním stanovišti, ale pouze na tom stanovišti, ke kterému volič náleží podle adresy trvalého pobytu. Na něm bude také voličský průkaz odevzdán.

Místa pro hlasování na volebních stanovištích

Pro jednotlivé okresy byla určena následující místa, v nichž se ve středu 30. 9. 2020 uskuteční hlasování drive-in způsobem. Případné druhé kolo hlasování do Senátu ve středu 7. 10. 2020 se týká jen míst v okresech Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice. Vždy jde o areály Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v okresních městech. Volební stanoviště budou vždy označena.

Na tomto odkazu je uveden seznam obcí v každém okrese, je nutné zkontrolovat, v jaké obci je volič přihlášen k trvalému pobytu. Na základě trvalého pobytu se pak řídí, k jakému volebnímu stanovišti volič pojede a vykoná své volební právo.

České Budějovice

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 2133/10

Hlasovací stanoviště se nachází na okraji parkoviště za administrativní budovou.

Souřadnice místa: 49.0029942N, 14.4831731E

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?x=14.4831731&y=49.0030364&z=17&source=coor&id=14.4831731%2C49.0029942

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, Domoradice 127

Zdroj: Mapy.cz

Český Krumlov

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, Domoradice 127

Hlasovací stanoviště se nachází v areálu, vlevo za bílou budovou vrátnice.

Souřadnice místa: 48.8261122N, 14.3369039E

Odkaz:https://mapy.cz/zakladni?x=14.3369039&y=48.8261546&z=17&source=coor&id=14.3369039%2C48.8261122

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, Domoradice 127

Zdroj: Mapy.cz

Jindřichův Hradec

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126

Hlasovací místo se nachází po pravé straně za vjezdem do areálu, u přístřešků pro parkování automobilů. Vjezd je z ulice U Dolního Skrýchova, v blízkosti křižovatky ulic Jarošovská a U Dolního Skrýchova.

Souřadnice místa: 49.1545206N, 15.0144122E

Odkaz:https://mapy.cz/zakladni?x=15.0144122&y=49.1545627&z=17&source=coor&id=15.0144122%2C49.1545206

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126

Zdroj: Mapy.cz

Písek

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Písek, Vrcovická 2148

Hlasovací místo se nachází po levé straně za vjezdem do areálu, u přístřešku pro parkování automobilů.

Souřadnice místa: 49.3174358N, 14.1562506E

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?x=14.1562506&y=49.3174778&z=17&source=coor&id=14.1562506%2C49.3174358

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Písek, Vrcovická 2148

Zdroj: Mapy.cz

Prachatice

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice, Žernovická 916

Hlasovací místo se nachází v areálu, u přístřešků pro parkování vozidel údržby. Žádáme Vás, abyste pro příjezd využili bránu blíže městu Prachatice, výjezd bude zajištěn bránou u čerpací stanice pohonných hmot (tj. provoz bude organizován jednosměrně).

Souřadnice místa: 49.0153925N, 14.0124653E

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?x=14.0124653&y=49.0154347&z=17&source=coor&id=14.0124653%2C49.0153925

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice, Žernovická 916

Zdroj: Mapy.cz

Strakonice

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294

Hlasovací místo se nachází v areálu, cca 50 m naproti vjezdu.

Souřadnice místa: 49.2755622N, 13.9130036E

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?x=13.9130036&y=49.2756042&z=17&source=coor&id=13.9130036%2C49.2755622

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294

Zdroj: Mapy.cz

Tábor

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, Vožická 2107

Hlasovací místo se nachází na parkovišti před administrativní budovou.

Souřadnice místa: 49.4147636N, 14.6861286E

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?x=14.6861286&y=49.4148055&z=17&source=coor&id=14.6861286%2C49.4147636

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, Vožická 2107

Zdroj: Mapy.cz

 

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Kdo může hlasovat

Do zvláštní přenosné volebních schránky může hlasovat každý volič, který má nařízenou izolaci nebo karanténu z důvodu onemocnění Covid-19, a z váženého důvodu nemohl využít hlasování na volebním stanovišti (drive-in), a telefonicky požádal krajský úřad o tento způsob hlasování.

Kdy bude hlasování probíhat

Hlasování bude probíhat v pátek 2. 10. 2020 od 7:00 do 22:00 a v sobotu 3. 10. 2020 od 7:00 do 14:00.

V případě druhého kola voleb do Senátu se bude hlasovat ve pátek 9. 10. 2020 od 7:00 do 22:00 a v sobotu 10. 10. 2020 od 7:00 do 14:00 (týká se pouze okresu Strakonice a některých obcí z okresů Písek, Prachatice a Jindřichův Hradec).

Jak bude hlasování probíhat

Volič, který z vážných důvodů nemohl využít hlasování na volebním stanovišti (drive-in), a který chce využít tento způsob hlasování, musí telefonicky požádat krajský úřad o hlasování do přenosné volební schránky. Telefonní číslo, včetně dalších pokynů pro podávání žádostí, bude zveřejněno na stránkách Jihočeského kraje.

Žádosti je možné podávat do čtvrtka před konáním voleb (tj. nejpozději do 1. 10. pro volby do zastupitelstva krajů a volby do Senátu, resp. do 8. 10. v případě druhého kola voleb do Senátu), a to nejpozději do 20:00 hodin. K později přijatým žádostem se nepřihlíží.

Pro hlasování do přenosné volební schránky je zákonem určeno rozmezí od pátku (od 7:00 do 22:00) do soboty (od 7:00 do 14:00). Komise pro hlasování shromáždí obdržené žádosti a následně stanoví harmonogram pro hlasování. Komise pro hlasování bude následně kontaktovat voliče tak, aby bylo hlasování možné uskutečnit. Na místě samotném vyčká komise nejvýše 10 minut, po uplynutí této lhůty se má za to, že volič odmítl hlasování.

Samotné hlasování bude probíhat následujícím způsobem:

 • komise ověří totožnost voliče, a to pouze prostřednictvím platného občanského průkazu (ověření totožnosti jiným způsobem, například cestovním pasem nebo řidičským průkazem, není přípustná),
 • komise ověří, zda volič splňuje podmínky pro zvláštní způsob hlasování (zda mu byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19),
 • poté bude voliči vydána úřední obálka, umožněno vložení lístku do obálky a poté do volební schránky,
 • následně komise pro hlasování opouští daný prostor.