Text na řeč

Výzva MZČR k připravenosti na případnou druhou vlnu pandemie a nákupu OOP 

Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím kraje vyzývá svým dopisem poskytovatele zdravotních služeb  k vytvoření zásob ochranných prostředků, dezinfekčních prostředků a dalšího nezbytného vybavení, které by bylo třeba využít v krizové situaci epidemického výskytu respiračního onemocnění, a to nejméně v rozsahu měsíční spotřeby v době trvání nouzového stavu nebo vyšší. Dostatečné zásoby OOP, dezinfekce a dalšího nezbytného vybavení dle uvážení poskytovatele, tak pomohou překlenout období mezi rychlým nástupem epidemie, zvýšenou poptávkou a omezeným zásobování standardními distribučními kanály.

MZ ČR nepředpokládá, že by v případě dalšího epidemického výskytu respiračních onemocnění opětovně provádělo centrální nákup a distribuci OOP. 

Dopis MZČR ke stažení zde
 

Štítky