Text na řeč

Zajištění zdravotních služeb – informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Zdravotnictví v době vyhlášeného nouzového stavu, který je důsledkem nepříznivého vývoje epidemiologické situace, související s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem, je vystaveno největšímu tlaku a zátěži. Situace je kritická jak pro zdravotnickou záchrannou službu, nemocnice, ale i pro lékaře primární péče, ambulantní specialisty a další poskytovatele zdravotních služeb

Přesto žádáme všechny poskytovatele zdravotních služeb, především lékaře v oblasti primární péče a ambulantní specialisty, aby neuzavírali své ordinace, ale pouze přizpůsobili svůj provoz této epidemiologické situaci, a to i přesto, že jsme si plně vědomi toho, že řada ordinací již nedisponuje OOP nebo je mají ve velmi malém počtu. Jelikož v tomto ohledu musíme spoléhat na státem řízenou distribuci, případně na to, co se podaří kraji vlastní aktivitou získat, nejsme schopni nyní okamžitě tyto požadavky uspokojit. Provoz ordinací je opravdu nutno zachovat a pouze omezit na nutné a neodkladné případy. K tomu vedeme a v tomto duchu budeme i informovat občany Jihočeského kraje. Dále je nutno vycházet i z doporučení WHO pro oblast používání OOP. Vím, že většina z Vás je zná, přesto je znovu připojuji k tomuto sdělení. Bude rovněž umístěno na webových stránkách Jihočeského kraje. Zdůrazňuji to z toho důvodu, že u řady odborné veřejnosti se názory na tuto problematiku různí. 

Primární snahou je eliminovat osobní kontakt s osobou nakaženou koronavirem nebo osobou, která má příznaky a mohla být v kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19. Dle mimořádného opatření MZ by takový člověk neměl lékaře osobně navštívit, nýbrž lékaře kontaktovat telefonicky nebo jiným dálkovým způsobem.  V době, kdy se zavádějí nezbytná protiepidemická opatření, stále zůstává potřeba i jiné zdravotní péče, než je péče v souvislosti s výskytem Covid- 19. V případech, kdy je to z lékařského hlediska možné, prosíme, setrvejte ve svých ordinacích a využívejte konzultace s pacienty dálkovým přístupem, a to pro případy rozhodnutí o karanténě a vystavení eNeschopenky, ale i pro zajištění zdravotní péče o ostatní pacienty.

Prosíme v tuto chvíli o solidaritu, soudržnost i Vaši trpělivost, abychom tuto mimořádnou situaci zvládli a udrželi zdravotní systém a zdravotní péči v kraji.

Veškeré důležité informace budeme i nadále zveřejňovat na webových stránkách Jihočeského kraje a díky interaktivnímu formuláři, který jste vyplnili, Vám budeme zásadní informace sdělovat i přes hromadnou elektronickou adresu.

WHO rozdělení OOP dle rizika

Štítky