Text na řeč

Zasedla hodnotící komise soutěže „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“

300 tisíc korun – to je částka, kterou si mezi sebe rozdělí tři úspěšné obce v soutěži „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“. Ta nahradila tradiční Vesnici roku, kterou se letos vyhlašovatelé rozhodli kvůli přetrvávajícímu výskytu koronaviru na území České republiky nevyhlásit. Přihlášku podalo v termínu 57 obcí, a právě dnes zasedla hodnotící komise v čele s náměstkem Pavlem Hrochem.

Soutěže se mohou zúčastnit obce, které získaly v období 2016–2020 dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (POV). „Zájem je opravdu velký. Přihlášku poslalo 57 obcí. To znamená, že komise bude mít opravdu hodně práce, protože bude posuzovat cca 150 projektů. Z nich musíme vybrat 25, které postoupí do dalšího kola. To je náš dnešní úkol,“ řekl náměstek pro POV Pavel Hroch a dodal, že přihlášky přišly ze všech okresů Jihočeského kraje, nejvíc pak z okresu Písek.

Hodnotící komise se takto sejde celkem třikrát. Naposledy 16. července, kdy vybere tři vítězné projekty a stanoví jejich pořadí. Vyhlášení se uskuteční 19. července 2021 v 11 hodin.

Soutěž „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“ organizuje Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje. Kraj daruje spolku finanční dar ve výši 300 000 Kč, který bude použit pro tři oceněné jako finanční dary (první místo 150 tis. Kč, druhé místo 100 tis. Kč a třetí místo 50 tis. Kč). Dále za plné finanční podpory od Jihočeského kraje zpracuje publikaci s cca 20 nejlepšími projekty.