Text na řeč

Zbytný majetek

Název: Zemědělské stavení
Adresa: Bojenice 44
Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův hradec
Katastrální území: Bojenice
LV: 809
Parcelní číslo: st. 46
Plocha pozemku: 1 849.00 m2 m2
Zastavěná plocha plocha: 1 557.00 m2
Typ nemovitosti: obytný prostor
Aktualizováno: 22.11.2019
Obecné informace
Stav objektu:dobrý
Poloha domu:okraj obce
Typ domu:přízemní
Podlaží:1 NP a část podkroví
Věcné břemeno: NE
Vybavení
Sklep:ANO
Vodovod:studna
Vytápění:kamna
Kanalizace:veřejná
Elektřina:ano
Plyn: NE
Doprava:autobus
Energetická náročnost:G
Vybavené:částečně
Výtah: NE

Popis
Jedná se o nemovitosti ve vlastnictví kraje, zapsané na LV č. 809:  pozemek st. parcela KN p. č. 46, zast. plocha a nádvoří, o výměře 1557 m2 - součástí je stavba: Bojenice, čp. 44, rod. dům na st. p. č. 46  pozemek poz. parcela KN p. č. 55/1, zahrada, o výměře 962 m2  pozemek poz. parcela KN p. č. 55/3, zahrada, o výměře 887 m2 a o spoluvlastnický podíl Jihočeského kraje ve výši ideálních 3/4 navazujícího pozemku - poz. parcely KN p. č. 55/4, vodní plocha, o výměře 159 m2, zapsané na LV č. 282.

Kontakty

01.06.2018 - Alice Kantorová
01.06.2018 - Alice Kantorová

Přílohy

Foto

Dvůr
Dvůr
Chlév
Dvůr