Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Nové pagery zlepší dostupnost záchranné služby
13.02.2014


Jihočeská zdravotnická záchranná služba bude lépe a rychleji dostupná. Díky prostředkům z Jaderné elektrárny Temelín získají lékaři a další zdravotnický personál nové pagery, které zasahujícím posádkám v terénu poskytnou okamžité a zásadní informace z dispečinku záchranné služby. Zkvalitnění a zrychlení komunikace by se mělo projevit v dalším zvýšení spolehlivosti práce záchranářů včetně zkrácení dojezdových časů k jednotlivým případům.

„Vědomí, že v kritických situacích se můžeme spolehnout na profesionální a rychlou pomoc je důležité pro každého z nás. Proto se Jihočeský kraj snaží maximálně podporovat rozvoj všech složek Integrovaného záchranného systému, tedy vedle zdravotníků také policii a hasiče, ať už profesionální tak i dobrovolné," konstatoval hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.
Projekt zavedení pagerů v hodnotě přibližně 2,5 miliónu korun by měl být dokončen a uveden do plného provozu v polovině letošního roku. Náklady na jeho zřízení budou plně hrazeny z prostředků energetické společnosti ČEZ na základě rámcové smlouvy mezi ČEZ a Jihočeským krajem.

„Jde o moderní systém, který vedle dalších druhů spojení zajistí rychlou a zcela spolehlivou komunikaci mezi operačním střediskem a posádkami našich vozů. Předávání informací přes mobilní síť je často zdlouhavé a mnohdy nespolehlivé, ne všude je kvalitní signál, síť může být také z různých důvodů přetížena a podobně," uvedl ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (ZZS JčK) Marek Slabý.

Posádky zdravotnické záchranné služby, jejich jednotliví členové a vozidla, komunikují se zdravotnickým operačním střediskem různými a na sobě nezávislými druhy spojení. Ať již elektronicky prostřednictvím internetu, či mobilních telefonů, tak zejména klasicky radiofonní sítí, tedy radiostanicemi. Tato síť je analogová i digitální. Radiostanice jsou poměrně velké a těžké. Má-li záchranář na pracovním oděvu připnuty dvě „vysílačky" a v kapse mobil, tak i překážejí záchranářům při práci. Nelze opomenout i ekonomickou stránku, neboť cena jednoho pageru nedosahuje ani poloviny ceny radiostanice, zejména v situaci, kdy nyní používané radiostanice postupně fyzicky i morálně stárnou a bylo by nutno jich většinu obměnit.

Přesto tento systém hodlají záchranáři nadále používat jako zálohu mobilní či digitální sítě. „Musíme mít jistotu, že pokud nějaký ze systémů selže, bude nahrazen jiným, a že posádka na podnět zdravotnického operačního střediska okamžitě vyjede. Proto jsme přistoupili k zavedení moderního systému pagerů, který pracuje na velice podobném principu, ale je mnohem modernější, spolehlivější a rychlejší, protože odpadávají zdlouhavé hovory, které zatěžují provoz operačního střediska," poznamenal MUDr. Slabý.

Zátěž zdravotnické záchranné služby dlouhodobě roste. Ještě před deseti lety ošetřili záchranáři na jihu Čech zhruba 30 tisíc pacientů, loni se jejich počet přiblížil 70 tisícům. ZZS JčK působí na území o rozloze více než 10 tisíc kilometrů čtverečních. Od roku 2005 je jejím zřizovatelem Jihočeský kraj.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku