Informační systém o platech

Dle §137 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a dle nařízení vlády č. 328/2013 Sb., jsou organizace, odměňující své zaměstnance za vykonanou práci platem, povinné poskytnout data do Informačního systému o platech (dále jen ISP). Dle tohoto nařízení jsou organizace povinné poskytnout data do posledního kalendářního dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období. Sledovaná období jsou měsíce 1-6 a 1-12 každého roku. Další informace je možné nalézt na stránkách www.mfcr.cz/isp.

Datový soubor za sledované období měsíců 1-6 roku 2024 je možné vkládat od 1.7.2024 do 31.7.2024

Formát vkládaného souboru musí být *.xml. Uložený soubor bývá obvykle ihned automaticky zpracován. O výsledku zpracování musíte být vyrozuměni, a to na e-mailovou adresu, jakou uvedete v tomto formuláři , a pokud jsou různé, tak i na adresu uvedenou v našem adresáři z předchozích zpracování. Věnujte proto prosím pozornost vyplňování polí ve formuláři. Pokud nedostanete zprávu o zpracování do 1 hodiny, pokuste se o vložení souboru dle předchozích pokynů znovu. Pokud ani poté neobdržíte žádnou odpověď, pošlete zprávu s popisem problému na e-mailovou adresu ruzicka@kraj-jihocesky.cz. Na tuto adresu je též možné posílat žádosti o změnu e-mailové adresy organizace, na kterou si přeje dostávat vyrozumění o zahájení sběru dat a výsledky zpracování.


Pouze jeden soubor.
Limit 500 MB.
Povolené typy: xml.