Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Volná místa výběrová řízení

Výběrová řízení na místa úředníků krajského úřadu

Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Právník odboru zdravotnictví v oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, 12. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
Datum vyhlášení:
Kontakt: dle oznámení
Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty:
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Podpora v oblasti bezpečnosti informací a správa datových sad, odbor kancelář ředitele, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
Datum vyhlášení:
Kontakt: dle oznámení
Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty:
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Agenda regionálního rozvoje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, úsek vedoucího odboru, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
Datum vyhlášení:
Kontakt: dle oznámení
Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty:
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Sociálně-právní ochrana dětí v oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
Datum vyhlášení:
Kontakt: dle oznámení
Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty:
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Právník oddělení školství v odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
Datum vyhlášení:
Kontakt: dle oznámení
Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty:
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Odborný zaměstnanec oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
Datum vyhlášení:
Kontakt: dle oznámení
Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty:

Volná pracovní místa ve zřizovaných organizacích - školství

Účetní
Datum vyhlášení:
Kontakt: Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, Nerudova 59, České Budějovice, Mgr. Pavel Vácha, tel: 725 975 587.
Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty:
Asistent/ka pedagoga
Datum vyhlášení:
Kontakt: SŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Táboritská 688, 379 01 Třeboň; e-mail: info@ssrv.cz tel: 384721216; www.ssrv.cz


Kvalifikační požadavky: Pedagogické vzělání. 9. platová třída; nástup: 1. 9. 2022

Dokumenty:

  Výběrová řízení na místa vedoucích zaměstnanců v ostatních zřizovaných organizacích

  Rada města České Budějovice oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školní jídelny Školní jídelna, U Tří lvů 2b, České Budějovice.
  Datum vyhlášení:
  Kontakt: dle oznámení
  Kvalifikační požadavky: dle oznámení
  Dokumenty:
  Rada Jihočeského kraje vypisuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec.
  Datum vyhlášení:
  Kontakt: dle oznámení
  Kvalifikační požadavky: dle oznámení
  Dokumenty: