Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Dotace ve stadiu schvalování

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dokumenty zveřejňované na této stránce jsou vkládány ve formátu PDF, případně komprimovány do archivu ZIP. Velikost souboru nepřesahuje 4 MB s výjimkou aplikace Program Filler.

Tabulka obsahuje přehled dotačních programů, u kterých již uplynul termín pro podávání žádostí. Včas podané žádosti jsou nyní ve stadiu hodnocení a schvalování výše finanční podpory úspěšným projektům.

Tématické zaměření Charakteristika Termín zveřejnění Termín vyhlášení Termín ukončení Kontaktní informace Soubory ke zpracování žádosti
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, II. výzva pro rok 2016 Cílem programu je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů. 27.05.2016 27.06.2016 15.07.2016
do 12:00 hodin
Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Věra Štindlová, BBS, tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení územního plánování, Ing. Helena Stejskalová Čejková, tel.: 386 720 379, stejskalova@kraj-jihocesky.cz. podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci spolupráce Českého olympijského výboru a Jihočeského kraje Tento dotační program je vyhlašován na základě spolupráce Českého olympijského výboru s vyššími územně samosprávnými celky. Cílem programu je přispět sportovním organizacím se sídlem a působností na území Jihočeského kraje na pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží, přičemž dětmi a mládeží se pro účely tohoto dotačního programu rozumí sportovci do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně. Jedná se o příspěvek na celoroční činnost, ze kterého lze hradit neinvestiční výdaje organizace přímo související s činností registrovaných/evidovaných dětí a mládeže. 20.05.2016 20.06.2016 08.07.2016
do 12:00 hodin
Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK: Věra Štindlová, BBS, tel. 386 720 236, e-mail: stindlovav@kraj-jihocesky.cz; oddělení mládeže tělovýchovy a sportu, Bc. Eva Lachoutová, tel. 386 720 936, e-mail: lachoutova@kraj-jihocesky.cz; Mgr. Miroslav Hrdina, tel. 386 720 931, e-mail: hrdina@kraj-jihocesky.cz. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2016 Cílem programu je podpora pořádání mezinárodně a republikově významných aktivit v oblasti sportu, vědy a kultury na území Jihočeského kraje, majících významný podíl na prezentaci či reprezentaci Jihočeského kraje a podpora jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj 29.04.2016 30.05.2016 10.06.2016
do 12:00 hodin
Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Jiřina Formánková DiS., tel. 386 720 451, formankova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy oblast sportu: Jihočeský kraj, Odbor Školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení Mládeže, tělovýchovy a sportu: Bc. Eva Lachoutová tel. 386 720 936, lachoutova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy oblast kultury: Jihočeský kraj, Odbor kultury a památkové péče, oddělení kultury a zřizovaných organizací: Alena Janků tel. 386 720 882 janku@kraj-jihocesky.cz PhDr. Monika Zárybnická tel.:386 720 884 zarybnicka@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Kotlíkové dotace Dotační program je zaměřen na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v Jihočeském kraji za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel vč. realizace vhodných doprovodných opatření. 17.12.2015 18.01.2016 31.03.2016
do 14:00 hodin
Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení evropské integrace. V případě dotazů ohledně předmětu dotace se obracejte na jednotlivé administrátory dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“, které naleznete na Kotlíkové dotace - kontakty. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Creative Commons       Copyright (C) 2016 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku