Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje - úkoly vycházejí z § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

a) v návaznosti na demografický vývoj a vývoj zaměstnanosti posuzuje a vyjadřuje se k síti škol a školských zařízení, studijních a učebních oborů a k jejich změnám v působnosti kraje,
b) předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními, popřípadě předškolními zařízeními, které kraj zřizuje,
c) vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
d) projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských zařízení a předškolních zařízení, které kraj zřizuje,
e) plní další úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání, kterými jej pověří zastupitelstvo.


členové výboru:

předsedkyně: Krejsová Jana, RNDr., členka zastupitelstva kraje

Baborová Vítězslava, Mgr., členka zastupitelstva kraje
Bohdalová Vlasta, Mgr., členka zastupitelstva kraje
Dvořák Pavel, Mgr., člen zastupitelstva kraje
Dvořák Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva kraje
Jaroš Miroslav, Mgr.
Kučera Oldřich, Ing.
Náhlíková Marie, Ing.
Nývlt Emil, Mgr.
Podhola Petr, Mgr., člen zastupitelstva kraje
Prokýšek Vladimír, Mgr.
Vykusová Blanka, Ing., CSc.
Brodská Jitka, Ing., členka zastupitelstva kraje


Podrubrika Usnesení

Podrubrika Zápisy

Creative Commons       Copyright (C) 2016 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku