OPENDAYS projektu „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů a odbor informatiky uspořádal OPENDAYS ke slavnostnímu ukončení realizační fáze projektu „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“ (CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0024756).

Realizace projektu byla podpořena z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 („Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)“.

Akce se uskutečnila pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D. a za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Agentury pro podnikání a inovace a dalších hostů dne 1. listopadu 2023 od 10.00 hod v kruhovém sále zastupitelstva kraje (hlavní budova Krajského úřadu Jihočeského kraje) ve formě celodenního semináře, na němž byly prezentovány výsledky projektu a jeho další rozvoj. Součástí programu byla i tematická soutěž o zajímavé ceny. 


Projekt digitálních technických map je dalším krokem k digitalizaci úřadu a jsem ráda, že se jeho první část podařilo zdárně dokončit,“ uvedla v rámci semináře náměstkyně hejtmana pro oblast IT Lucie Kozlová, podle níž je hlavní snahou Jihočeského kraje nastavit všechny procesy tak, aby si občan mohl všechny své záležitosti vyřídit pohodlně přes PC přímo z domova a nemusel trávit svůj čas na úřadě. Digitální mapy tak podle ní jistě ocení například lidé, kteří se chystají stavět. Z map zjistí, jaké sítě dopravní a technické infrastruktury se na jejich stavebním pozemku nachází, kdo je jejich vlastníkem a jakou mají přesnou polohu. „Mapy navíc nabízí data v geodetické přesnosti, takže si stavebníci mohou z pohodlí domova připravit veškeré podklady potřebné pro přípravu projektové dokumentace a dalších podkladů nezbytných pro povolení stavby,“ dodala náměstkyně.


V termínu od 2. – 15. 11. 2023 je ve vestibulu hlavní budovy krajského úřadu veřejně přístupná prezentace informačních panelů k průběhu tvorby „Digitální technické mapy Jihočeského kraje“.

Stránky projektu:
https://projektdtm.kraj-jihocesky.cz/

03.11.2023 Bc. Hana Brožková