Odpovědi na žádosti o informace 2024

Předmět žádosti

Odpověď ke stažení

Datum podání

Datum vyřízení

Datum zveřejnění

01-Podmínky provozování komunitní kompostárny 01.pdf 02.01.2024 08.01.2024 23.01.2024
02-Financování krajský zdravotnických zařízení 02.pdf 03.01.2024 19.01.2024 24.01.2024
03-Povolení reklamního zařízení 03.pdf 04.01.2024 11.01.2024 23.01.2024
04-Vyhodnocení připomínek k návrhu změny č. 2 ÚP Mirotice 04.pdf 08.01.2024 11.01.2024 23.01.2024
05-Výsledek přezkumného řízení 121350_2023 05.pdf 05.01.2024 15.01.2024 23.01.2024
06-Způsob vyřízení odvolání proti rozhodnutí MěÚ Horní Planá 06.pdf 10.01.2024 22.01.2024 31.01.2024
07-Změna projektu Rekonstrukce silnic Vyšší Brod 07.pdf 11.01.2024 22.01.2024 31.01.2024
08-Jmenování tajemníka MěÚ Vyšší Brod 08.pdf 15.01.2024 19.01.2024 31.01.2024
09-Povolení reklamního zařízení - 24.1.2024 žádost odložena   16.01.2024 24.01.2024 31.01.2024
10-Rozhodnutí ve věci střetu zájmu starosty města Písek 10.pdf 14.01.2024 22.01.2024 31.01.2024
11-Odstraněná reklamní zařízení 11.pdf 21.01.2021 29.01.2024 08.02.2024
12-Zabezpečení přípravy občanů k obraně státu 12.pdf 22.01.2024 24.01.2024 31.01.2024
13-Povolení reklamních zařízení 13.pdf 23.01.2024 29.01.2024 08.02.2024
14-Vydané výjimky podle § 56 zákona č. 114_1992 Sb. 14.pdf 23.01.2024 05.02.2024 08.02.2024
15-Financování lůžek v domovech se zvláštním režimem v Jihočeském kraji za roky 2022-2023 15.pdf 26.01.2024 01.02.2024 08.02.2024
16-Obchvat Nové Chalupy 16.pdf 25.01.2024 07.02.2024 14.02.2024
17-Povolení reklamního zařízení 17.pdf 25.01.2024 07.02.2024 14.02.2024

18-Adresy a kontakty všech obecních a městských úřadů v Jčk   Kontakty obce JK_ aktualizace_17_1_24.xls

18.pdf 27.01.2024 01.02.2024 08.02.2024
19-Metodika postupu při zjištění rozporu zákona s právním pořádkem ČR 19.pdf 22.01.2024 29.01.2024 08.02.2024
20-Rekonstrukce Žižkovy ulice v Písku 20.pdf 29.01.2024 07.02.2024 14.02.2024
21-Financování garantované sítě sociálních služeb      DOTACE_2020-2023_FINAL.xlsx 21.pdf 30.01.2024 07.02.2024 14.02.2024
22-Porušování zákona ve vztahu k archeologickým nálezům 22.pdf 31.01.2024 07.02.2024 14.02.2024
23-Dotaz k územnímu plánu Kladruby - Dolní Hořice 23.pdf 05.02.2024 14.02.2024 21.02.2024
24-Pěstounská péče v Jihočeském kraji 24.pdf 05.02.2024 12.02.2024 21.02.2024
25-Kontroly poskytovatelů sociálních služeb 25.pdf 06.02.2024 08.02.2024 14.02.2024
26-Rozklad, stížnost, žaloba proti rozhodnutí ÚOHS 26.pdf 07.02.2024 12.02.2024 21.02.2024
         
28-Úhrada nákladů řízení dle rozsudku čj. 55 A 6_2018-51 28.pdf 10.02.2024 13.02.2024 21.02.2024