Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji

Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji pro rok 2023 byl schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 09.02.2023. 

 

Charakteristika:

Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti poskytování hrazených zdravotních služeb pro obyvatele Jihočeského kraje v předem definovaném oboru zdravotní péče na předem definovaném místě poskytování zdravotních služeb či u předem definovaného poskytovatele zdravotních služeb založeného či zřízeného Jihočeským krajem.

Dotační program je koncipován jako kontinuální, vždy s jednotlivými výzvami dle potřebnosti zajištění hrazených zdravotních služeb, u nichž je v daném oboru a místě snížená či omezená místní a časová dostupnost. Konkrétní výzvy, jejichž cílem je motivace lékaře předem definovaného oboru přijít do předem definovaného místa, budou vyhlašovány s ohledem na podněty zdravotních pojišťoven nebo obcí, či dle potřeb zajištění dostupnosti konkrétního oboru zdravotní péče v konkrétním místě u poskytovatele založeného či zřízeného krajem 

Výzva č. 1

Harmonogram

Datum zveřejnění pravidel: 17.02.2023

Datum přijímání žádostí do Výzvy 1: 20.03.2023

Datum ukončení: datum a čas ukončení předkládání žádostí není stanoven. Termín bude vždy zveřejněn na webových stránkách.

Výzva č. 2 

Harmonogram

Datum zveřejnění pravidel: 17.02.2023

Datum přijímání žádostí do Výzvy 2: 01.05.2023

Datum ukončení: datum a čas ukončení předkládání žádostí není stanoven. Termín bude vždy zveřejněn na webových stránkách.

Výzva č. 3

Harmonogram

Datum zveřejnění pravidel: 17.02.2023

Datum přijímání žádostí do Výzvy 3: 29.05.2023

Datum ukončení: datum a čas ukončení předkládání žádostí není stanoven. Termín bude vždy zveřejněn na webových stránkách.

Výzva č. 4

Harmonogram

Datum zveřejnění pravidel: 17.02.2023

Datum přijímání žádostí do Výzvy 4: 10.07.2023

Datum ukončení: datum a čas ukončení předkládání žádostí není stanoven. Termín bude vždy zveřejněn na webových stránkách.

Výzva č. 5 

Harmonogram

Datum zveřejnění pravidel: 18.08.2023

Datum přijímání žádostí do Výzvy 5: 18.08.2023

Datum ukončení: datum a čas ukončení předkládání žádostí není stanoven. Termín bude vždy zveřejněn na webových stránkách.

 

Soubory ke zpracování žádosti

Pravidla programu - účinnost od 18.08.2023

Pravidla programu - účinnost do 17.08.2023

Smlouva ambulantní péče

Smlouva péče v zařízeních

Ostatní dokumenty

Návod pro podání žádosti

Podání žádosti

 

 

Podpořené žádosti 

Konzultace k dotačnímu programu: Mgr. Patricie Šebková, odbor zdravotnictví, tel: 386 720 750, e-mail: sebkova@kraj-jihocesky.cz