Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji

Charakteristika:

Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti poskytování hrazených zdravotních služeb pro obyvatele Jihočeského kraje v předem definovaném oboru zdravotní péče na předem definovaném místě poskytování zdravotních služeb či u předem definovaného poskytovatele zdravotních služeb založeného či zřízeného Jihočeským krajem.

Dotační program je koncipován jako kontinuální, vždy s jednotlivými výzvami dle potřebnosti zajištění hrazených zdravotních služeb, u nichž je v daném oboru a místě snížená či omezená místní a časová dostupnost. Konkrétní výzvy, jejichž cílem je motivace lékaře předem definovaného oboru přijít do předem definovaného místa, budou vyhlašovány s ohledem na podněty zdravotních pojišťoven nebo obcí, či dle potřeb zajištění dostupnosti konkrétního oboru zdravotní péče v konkrétním místě u poskytovatele založeného či zřízeného krajem 

Pravidla dotačního programu a výzvy platné pro rok 2024

Dotační program byl schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 09.11.2023. 

Výzva

Harmonogram

Datum zveřejnění pravidel: 01.12.2023

Datum přijímání žádostí do Výzvy: 01.01.2024

Datum ukončení: datum a čas ukončení předkládání žádostí není stanoven. Termín bude vždy zveřejněn na webových stránkách.

Soubory ke zpracování žádosti

Pravidla programu - účinnost od 01.01.2024

Smlouva ambulantní péče

Smlouva péče v zařízeních

Ostatní dokumenty

Návod pro podání žádosti

Podání žádosti

Podpořené žádosti 

Konzultace k dotačnímu programu: Mgr. Ivana Turková, odbor zdravotnictví, tel: 386 720 600, e-mail:  turkova@kraj-jihocesky.cz