Aktuální výzvy a informace

Aktuální výzvy – programové dotace Jihočeského kraje

Aktuální výzvy – programové dotace Jihočeského kraje

Aktuální informace - Program INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027
in

Postup pro podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu ČR

Vážení projektoví partneři, 

dovolujeme si Vás upozornit na změnu postupu pro předkládání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu ČR u programů Interreg, ke které dochází od 2.5.2024. Nově je nutné žádost vytvořit v aplikaci DIS ZAD, která je dostupná na této adrese: https://www3.mmr.cz/zad.

Více informací naleznete na webové stránce programu ZDE. (ke slovu zde prosíme o vložení uvedeného odkazu- https://interreg.at-cz.eu/cz/novinky/zmena-postupu-pro-predkladani-zadosti-o-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-cr-u-programu-interreg) 


Seminář pro žadatele - prezentace

Vážené dámy, vážení pánové,

děkujeme Vám za účast na semináři k programu INTERREG Rakousko – Česko 2021-2027, který se uskutečnil dne 12. února 2024 na KÚ Jihočeského kraje. 

Prezentace z akce naleznete zde:
ATCZ_Seminar_JS
prezentace 2021-2027


Nová verze Programové příručky

Dovolujeme si Vás informovat, že s účinnosti k 30. 1. 2024 je na webové stránce programu k dispozici nová aktualizovaná verze Programové příručky. 

Hlavní změny v dokumentu se týkají níže uvedených kapitol:

 • Aktualizace legislativních předpisů
 • Doporučení pro projekty v prioritě 1
 • Úprava informací k poskytování podpory de minimis
 • Doplněna kapitola 6.2: vystavení Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR (vč. podkapitol 6.2.1 a 6.2.2)
 • Aktualizace měsíčních a hodinových sazeb výkonnostních skupin

Příručka je k nalezení v sekci "Ke stažení". 


Nová verze Společných pravidel způsobilosti výdajů

Dovolujeme si Vás informovat, že od 25. ledna 2024 je na webových stránkách programu k dispozici nová verze Společných pravidel způsobilosti.

Aktualizovaný dokument naleznete na stránkách programu v sekci "Ke stažení". 


Pozvánka na informační seminář pro žadatele v rámci Programu spolupráce Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá v rámci Programu spolupráce INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021–2027 seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 12. 2. 2024 od 10 hodin v Sále zastupitelstva na Krajském úřadě Jihočeského kraje.

Bližší informace k připravované akci včetně podrobného programu a odkazu k registraci naleznete v přiložené pozvánce


Seminář pro žadatele - prezentace

Vážené dámy, vážení pánové,

děkujeme Vám za účast na semináři k programu spolupráce INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027, který se uskutečnil dne 2. listopadu 2023 na KÚ Jihočeského kraje. 

Prezentace z akce naleznete zde:

ATCZ_2021-2027 - prezentace JčK
ATCZ_2021-2027 - prezentace JS

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Aktualizace Programové příručky

Rádi bychom Vás informovali, že s účinností od 20. 10. 2023 je na webových stránkách Programu INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021-2027 k dispozici nová aktualizovaná verze Programové příručky. (prosím o vložení odkazu k "aktualizovaná verze Programové příručky" https://interreg.at-cz.eu/cz/novinky/nova-verze-programove-prirucky)

Hlavní změny se týkají následujících bodů:

 • komunikace a publicita projektu - příloha C10
 • upřesnění nezpůsobilých AT partnerů
 • GBER - bloková výjimka
 • zadávání ukazatelů do JEMS - příloha C9
 • doplnění způsobilých CZ žadatelů v rámci PO 1 - příloha C2
 • prověření infrastruktury z hlediska odolnosti vůči změně klimatu a pro stavební práce - přílohy C3 a C4

Termíny pro předkládání projektů v programu INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027

Rádi bychom Vás informovali o aktuálních termínech pro předkládání projektových žádostí pro nadcházející 5. a 6. Monitorovací výbor Programu INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021-2027.
 
5. Monitorovací výbor se uskuteční ve dnech 24. - 25. září 2024, deadline pro předložení žádostí pro toto zasedání je 22. března 2024 do 14 hod.
6. Monitorovací výbor se uskuteční ve dnech 18. - 19. února 2025, deadline pro předložení žádostí na toto zasedání je 30. září 2024 do 14 hod.


Informační seminář Interreg Danube pro 2. výzvu

Ministerstvo pro místní rozvoj bude dne 10. listopadu 2023 ve spolupráci se sekretariátem Interreg Danube Region Program organizovat informační seminář pro zájemce o 2. výzvu programu. Původní termín 2. výzvy - 2. října 2023 až 29. února 2024 se o několik týdnů posunul. 2. výzva pro předkládání projektových žádostí bude vyhlášena na konci října 2023, projektové žádosti budou moci být předkládány až do konce března 2024.


Seminář se uskuteční prezenční formou v Praze dne 10. listopadu od 10:00 hod. V rámci semináře bude představena charakteristika programu, podporované aktivity, včetně tematického zaměření a intervenční logiky, pravidla financování, způsobilí žadatelé, nejčastější chyby a příklady projektů.

V příloze naleznete program semináře.

Na seminář je možné se registrovat nejpozději do 3. 11. 2023 na odkazu ZDE


Pozvánka na informační seminář pro žadatele v rámci Programu spolupráce Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá v rámci Programu spolupráce INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021–2027 seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 2. 11. 2023 od 10 hodin v Sále zastupitelstva na Krajském úřadě Jihočeského kraje.

Bližší informace k připravované akci včetně podrobného programu naleznete v přiložené pozvánce

V případě zájmu o účast na semináři se prosím registrujte na níže uvedeném odkazu nejpozději do 30. 10. 2023: https://interreg.at-cz.eu/cz/terminy/seminare-pro-zadatele


Webinář pro žadatele

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele pro Vás Společný sekretariát Programu INTERREG Rakousko - Česko 2021-2027 připravil webináře, které se blíže zaměří na dvě důležité oblasti související s přípravou projektových žádostí: Příprava projektové žádosti v systému Jems a Náklady na zaměstnance vykazované na základě standardních jednotkových nákladů.

Webináře se uskuteční dne 22. května 2023.

Více informací včetně přihlašovacího formuláře naleznete na tomto odkazu.


Seminář pro žadatele - prezentace

Vážené dámy, vážení pánové,

děkujeme Vám za účast na semináři k programu spolupráce INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027, který se uskutečnil dne 20. 4. 2023 na KÚ Jihočeského kraje. 

Prezentace z akce naleznete zde:

ATCZ_2021-2027 - prezentace JčK
ATCZ_2021-2027 - prezentace JS

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Pozvánka na informační seminář pro žadatele v rámci Programu spolupráce Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá v rámci Programu spolupráce INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021–2027 seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 20. 4. 2023 od 10 hodin v Sále zastupitelstva na Krajském úřadě Jihočeského kraje.

Bližší informace k připravované akci včetně podrobného programu naleznete v přiložené pozvánce.

Svou účast, prosím, potvrďte nejpozději do 17. 4. 2023 e-mailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo douchova@kraj-jihocesky.cz.


Program Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 byl otevřen pro příjem žádostí

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že 31. 3. 2023 byl otevřen přeshraniční program Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 pro příjem žádostí. Projekty podané do 30. 6. 2023 do 14:00 budou předloženy Monitorovacímu výboru k projednání na podzim 2023. Podrobnější informace a veškeré pokyny a dokumenty k podání žádosti naleznete na webových stránkách programu.


Společný infoden INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE

 
Vážení žadatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že v uplynulých dnech byla vyhlášena další výzva u obou těchto programů. Dne 11. dubna (úterý) od 10.hod. proběhne společný Infoden, kde budou zájemcům představeny potřebné informace, včetně možností pro vytváření partnerství při předkládání projektů 2. výzvy.

Registrovat se můžete prostřednictvím národní webstránky dotací, když otevřete „Novinku“ ať už pod programem:

V případě potřeby kontaktujte: Stella Horváthová, mobil: +420 731 628 385, e-mail: stella.horvathova@mmr.cz


Veletrh dotačních příležitostí v Českých Budějovicích

Agentura CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání, který se koná dne 21. února 2023 od 9 do 14 hod v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Veletrh je určen pro firmy a podnikatele z Jihočeského kraje.

V jeden čas na jednom místě budete mít příležitost konzultovat své záměry, či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů financování v České republice.

Bližší informace o akci, vč. odkazu na registraci naleznete na webových stránkách agentury.


Otevření programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 pro předkládání projektů bylo odloženo

Řídicí orgán programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 prostřednictvím programového webu www.at-cz.eu informoval, že z technických důvodů nebude možné zahájit předkládání žádostí v původně plánovaném termínu, tj. k 31. 1. 2023. Nový termín není prozatím stanoven, sledujte prosím průběžně webové stránky www.at-cz.eu.


Termín pro předkládání projektů v programu INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027

Vážené dámy, vážení pánové,

dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Bližší informace včetně prezentací a aktuálních termínů k programu naleznete ZDE

Projektové žádosti v tomto programu bude aktuálně možné podávat od 31. ledna 2023 do 28. dubna 2023 do 14:00.

Veškeré podklady pro podávání žádostí budou zveřejněny do konce ledna 2023 na webových stránkách www.interreg.at-cz.eu

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 


Seminář pro žadatele - prezentace

Vážené dámy, vážení pánové,

děkujeme Vám za účast na semináři k novým programům spolupráce INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027 a INTERREG VI-A Bavorsko – Česko 2021-2027, který proběhl dne 11. 11. 2022 na KÚ Jihočeského kraje. 

Prezentaci z tohoto semináře naleznete zde
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Pozvánka na informační seminář pro žadatele k programům spolupráce Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027 a Interreg VI-A Rakousko – Česko 2021–2027


Bilaterální konference na téma „Věda, výzkum a inovace v přeshraničním regionu AT-CZ“

Vážené dámy, vážení pánové,

Jihomoravský kraj si Vás ve spolupráci s Národním orgánem programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika dovoluje co nejsrdečněji pozvat na bilaterální konferenci na téma „Věda, výzkum a inovace v přeshraničním regionu AT-CZ", která se uskuteční dne 22. listopadu 2022 v Brně.

V prvním bloku konference budou prezentovány úspěšné projekty z rakousko-českého příhraničí. V odpolední části budou ze strany NO/MMR představeny rámcové podmínky budoucího přeshraničního programu Rakousko – Česká republika pro období 2021-2027. Na závěr budou mít účastníci možnost diskuse se zástupci programu z celého programového území.

Tímto Vás prosíme o rezervaci uvedeného termínu a v případě zájmu o potvrzení Vaší účasti na e-mail: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo douchova@kraj-jihocesky.cz.

Pozvánka, vč. přesného harmonogramu akce, Vám bude zaslána v dostatečném časovém předstihu.

Termínové avízo
 


Pozvánka na bilaterální konferenci 

Vážené dámy, vážení pánové,

jménem NÖ.Regional si Vás dovolujeme informovat o termínu konání bilaterální konference na téma 
„Kultura a udržitelný cestovní ruch – šance pro příhraniční region“, která se uskuteční dne 3. listopadu 2022 v rakouském Hornu, Campus Horn, od 9:30.

V rámci konference budou účastníkům představeny úspěšně realizované projekty z rakousko-českého příhraničí a za účasti odborníků z oblasti kultury a cestovního ruchu diskutovány budoucí možnosti rozvoje našeho regionu v této oblasti. Účastníci konference se rovněž dozví bližší informace o rámcových podmínkách nového programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027. Na závěr akce bude také prostor k výměně názorů s účastníky a zástupci programu z celého programového území.

V případě zájmu o účast na konferenci se prosím zaregistrujte do 19. října 2022 na adrese: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo douchova@kraj-jihocesky.cz.


Informační seminář pro žadatele

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá dne 11. listopadu 2022 informační seminář pro žadatele z programu Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027 a Interreg Rakousko – Česko 2021–2027.
Seminář se uskuteční v Sále zastupitelstva na Krajském úřadě Jihočeského kraje od 10:00. Bližší informace s programem budou zveřejněny na webové stránce kraje a zároveň zaslány všem žadatelům.

Žádosti do nového programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 je možné podávat aktuálně do 14. prosince 2022 prostřednictvím monitorovacího systému Jems, nový program poskytne na projekty 99,1 mil. eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 očekáváme na začátku roku 2023. Nový program poskytne na projekty 86,8 mil. eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

V obou programech i nadále platí obecné podmínky podpory jako princip vedoucího partnera, naplnění podmínek přeshraniční spolupráce a prokazatelný pozitivní přeshraniční dopad na dotační území po obou stranách hranice. Oproti končícímu programovému období 2014–2020 bude v novém programovém období 2021–2027 dotace projektu z EFRR ve výši 80 %.

V případě zájmu o účast na semináři se prosím registrujte na e-mailové adrese: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo douchova@kraj-jihocesky.cz.
 

 

ARCHIV ZPRÁV: Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020

ARCHIV ZPRÁV: Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020

SILVA ARTIS - UMĚLCI TVOŘÍ NA SPOLEČNÉ TÉMA LES

Slavnostní vernisáží v pátek 11. února 2022 byla v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni zahájena druhá část výstavy SILVA artis k přeshraničnímu projektu s názvem „Umělci (AT-CZ) tvoří na společné téma LES“. Výstava, kterou je možno navštívit až do 12. června 2022, představí tematická díla dolnorakouských umělců.

Pozvání na vernisáž přijala i řada významných hostů, jako náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro kulturu a zároveň předseda spolku Jihočeská Silva Nortica Pavel Hroch, ale také zástupci jihočeské a dolnorakouské strany Silva Nortica a starostka obce Harbach Margit Göll. 

Veřejnost je srdečně zvána i na připravované komentované prohlídky s kurátorem výstavy, které se uskuteční 19. února, 23. dubna a 11. června 2022, termín je nutné předem rezervovat na tel. 725 117 840.

Bližší informace jsou k nalezení v připojených přílohách. 

Pozvánka na výstavu a vernisáž Silva artis
Leták - výstava Silva artis Třeboň


Metodický pokyn Řídicího orgánu k Příručce pro žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že na stránkách programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika byl zveřejněn Metodický pokyn Řídicího orgánu k Příručce pro žadatele. 

Předmětem aktualizace jsou příloha Příručky pro žadatele P03 – Seznam povinných příloh projektové žádosti pro české projektové partery a formuláře přílohy k projektové žádosti A3_LP Čestné prohlášení českého vedoucího partnera a A3_PP Čestné prohlášení českého projektového partnera.

Aktualizace dokumentace se týká pouze českých projektových partnerů.

Metodický pokyn je platný od 14. 6. 2021 a je Vám k dispozici ke stažení zde: https://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/zadatel (sekce Příručka pro žadatele).
 


Termínové avízo pro předkládání projektů v rámci FMP

Vážení příznivci a zájemci o dotaci Fondu malého projektu,

dovolte, abychom vás informovali o tom, že:

 • v letošním roce 2021 jsou vyhlášené ještě dvě uzávěrky FMP:

            dne 30. června 2021 do 14:00 (12. kolo)
            dne 13. října 2021 do 14:00 (13. kolo)

 • projekty podporované v rámci FMP musí skončit ke dni 31. 10. 2022

Pokud zvažujete podání projektu do FMP, žádosti je možné konzultovat a předkládat 
na těchto pracovištích JčSN:

Rádi vám poradíme a více podrobností naleznete i na našich webových stránkách www.silvanortica.com
 


ONLINE Seminář pro žadatele programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Dovolujeme si Vás pozvat na ONLINE Seminář pro žadatele programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, který se uskuteční dne 24. června 2021, od 09:00 do 12:00 hod. prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Program semináře bude zaměřený na:

 • Základní informace a podmínky Programu
 • Aktuální stav čerpání prostředků, možnosti pro předložení projektů
 • Aktuální termíny pro podávání a schvalování projektových žádostí 
 • Zpracování projektové žádosti
 • Proces hodnocení
 • Nejčastější formální chyby při zpracování projektové žádosti
 • Programové období 2021+

Potvrďte prosím Vaši účast prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře nejpozději do 16. června 2021 - ZDE

Na základě Vašeho potvrzení Vám bude v předstihu zaslán odkaz na seminář.

Účast na semináři je bezplatná.


Aktualizace Přehledu maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech

Rádi bychom Vás informovali, že s účinností od 1. 5. 2021 dochází k aktualizaci Přehledu maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce.

Platné sazby jsou k nalezení na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky ZDE.


Online konzultace se stakeholdery pro přípravu Programu na nové programové období 2021-2027

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci přípravy Programu na nové programové období 2001-2027 nyní aktuálně probíhá on-line konzultace se stakeholdery programu k zjištění zpětné vazby k budoucím tématům připravované koncepce programové strategie – termín do 31.1.2021. Odkazy na průzkum a návrh programové strategie jsou k dispozici na homepage programu pod tímto odkazem: https://www.at-cz.eu/cz/novinky/interreg-2021_2027-vas-nazor-nas-zajima. Budeme rádi za spolupráci (vyplnění, případně předání na relevantní stakeholdery programu)!


Nové termíny pro příjem projektových žádostí

Rádi bychom Vás informovali, že na posledním jednání zástupců programu česko-rakouské přeshraniční spolupráce byly pro rok 2021 schváleny následující termíny pro příjem projektových žádostí, včetně termínů Monitorovacích výborů, na kterých budou schvalovány. Cílem je nabídnout žadatelům co nejvíce možností pro podání projektových žádostí a zefektivnit tak čerpání prostředků Programu. Prosím poznamenejte si tyto termíny.

 • 12. MV se uskuteční dne 29.06.2021, deadline pro příjem projektových žádostí – 19.03.2021
 • 13. MV se uskuteční dne 15.09.2021, deadline pro příjem projektových žádostí – 11.06.2021
 • 14. MV se uskuteční dne 15.12.2021, deadline pro příjem projektových žádostí – 10.09.2021

Změna termínu pro předkládání žádostí na 11. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 došlo k posunutí lhůty pro podávání projektových žádostí na 11. zasedání Monitorovacího výboru. Žádosti je nově možné předkládat do 15. 1. 2021, 14:00 hod. 

Termín konání Monitorovacího výboru bude ještě upřesněn.


Změna termínu pro předkládání žádostí na 11. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 došlo k posunutí lhůty pro podávání projektových žádostí na 11. zasedání Monitorovacího výboru. Žádosti je nově možné předkládat do 15. 1. 2021, 14:00 hod. 

Termín konání Monitorovacího výboru bude ještě upřesněn.

Nové termíny pro příjem projektových žádostí

Rádi bychom Vás informovali, že na posledním jednání zástupců programu česko-rakouské přeshraniční spolupráce byly pro rok 2021 schváleny následující termíny pro příjem projektových žádostí, včetně termínů Monitorovacích výborů, na kterých budou schvalovány. Cílem je nabídnout žadatelům co nejvíce možností pro podání projektových žádostí a zefektivnit tak čerpání prostředků Programu. Prosím poznamenejte si tyto termíny.

12. MV se uskuteční dne 29.06.2021, deadline pro příjem projektových žádostí – 19.03.2021 13. MV se uskuteční dne 15.09.2021, deadline pro příjem projektových žádostí – 11.06.2021 14. MV se uskuteční dne 15.12.2021, deadline pro příjem projektových žádostí – 10.09.2021

Potvrďte prosím Vaši účast prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře nejpozději do 16. června 2021 - ZDE

Na základě Vašeho potvrzení Vám bude v předstihu zaslán odkaz na seminář.

Účast na semináři je bezplatná.


Aktualizace Přehledu maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech

Rádi bychom Vás informovali, že s účinností od 1. 5. 2021 dochází k aktualizaci Přehledu maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce.

Platné sazby jsou k nalezení na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky ZDE.


Online konzultace se stakeholdery pro přípravu Programu na nové programové období 2021-2027

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci přípravy Programu na nové programové období 2001-2027 nyní aktuálně probíhá on-line konzultace se stakeholdery programu k zjištění zpětné vazby k budoucím tématům připravované koncepce programové strategie – termín do 31.1.2021. Odkazy na průzkum a návrh programové strategie jsou k dispozici na homepage programu pod tímto odkazem: https://www.at-cz.eu/cz/novinky/interreg-2021_2027-vas-nazor-nas-zajima. Budeme rádi za spolupráci (vyplnění, případně předání na relevantní stakeholdery programu)!


Rádi vám poradíme a více podrobností naleznete i na našich webových stránkách www.silvanortica.com


ONLINE Seminář pro žadatele programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Dovolujeme si Vás pozvat na ONLINE Seminář pro žadatele programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, který se uskuteční dne 24. června 2021, od 09:00 do 12:00 hod. prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Program semináře bude zaměřený na:

Základní informace a podmínky Programu Aktuální stav čerpání prostředků, možnosti pro předložení projektů Aktuální termíny pro podávání a schvalování projektových žádostí  Zpracování projektové žádosti Proces hodnocení Nejčastější formální chyby při zpracování projektové žádosti Programové období 2021+

Pokud zvažujete podání projektu do FMP, žádosti je možné konzultovat a předkládat 
na těchto pracovištích JčSN:

pobočka Jindřichův Hradec, Janderova 147, 377 01 pobočka České Budějovice, kancelář FMP v RERA a. s., budova F dolního areálu Nemocnice, Generála Svobody 49/3, 370 01  pobočka Stachy, kancelář FMP v RRAŠ, o. p. s., 384 73 Stachy 422

            dne 30. června 2021 do 14:00 (12. kolo)
            dne 13. října 2021 do 14:00 (13. kolo)

projekty podporované v rámci FMP musí skončit ke dni 31. 10. 2022

Termín 11. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 se bude ve dnech 10. - 11. března 2021 konat 11. zasedání Monitorovacího výboru.

Lhůta pro podání projektových žádostí na 11. zasedání Monitorovacího výboru byla stanovena na 13. 11. 2020, 14:00 hod.
 


Seminář pro žadatele v rámci Fondu malých projektů

Rádi bychom Vás informovali, že sdružení Jihočeská Silva Nortica pořádá dne 3. září 2020 seminář k Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika. Seminář se uskuteční od 10:00 v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, zasedací místnost Ovál (2. n. p.). 

V případě zájmu prosím potvrďte svou účast nejpozději do 1. září 2020 na e-mail petra.stichova@silvanortica.com. Bližší informace, vč. programu akce jsou uvedeny v přiložené pozvánce

 


Třetí výzva pro předkládání žádostí v rámci iniciativy b-solutions

Dovolujeme si Vás informovat, že Asociace evropských příhraničních regionů (Association of European Border Regions – AEBR) vyhlásila společně s DG REGIO třetí výzvu pro předkládání žádostí v rámci iniciativy b-solutions.

Administrativní jednotky a přeshraničí struktury tak mají novou možnost získat přímou a specializovanou právní podporu v oblasti hledání řešení právních a administrativních překážek, které jim brání ve spolupráci se sousedními zeměmi. Pokud se ve Vašem území potýkáte s problémy zapříčiněnými rozdílnou legislativou na obou stranách hranice, příp. nekonzistentními a vzájemně se překrývajícími nejednotnými administrativními postupy, je tato výzva určena právě pro Vás.

Výzva je přístupná na webové stránce iniciativy, přičemž žádosti je možné předkládat nejpozději do 21. září 2020. 

Asociace AEBR v souvislosti s tím také vydala přehled zahrnující analýzy a možná řešení 43 překážek identifikovaných v rámci prvních dvou výzev iniciativy b-solutions. Dokument, vč. přílohy je k dispozici ke stačí ZDE.

Případné dotazy je možné směřovat přímo na zástupce týmu b-solutions na  b-solutions@aebr.eu, příp. telefonicky na +49 30 72 62 19 763.

 


Aktualizace Příručky pro žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 19. května 2020 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro žadatele. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení - Žadatel.
 


Aktualizace Příručky pro české příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností k 15.5.2020 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika k dispozici nová verze Příručky pro příjemce (verze 7). 

Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení.

 


Na tvrzi v Tiché vznikne centrum historických řemesel

Již existující turistická trasa s názvem Zemská cesta po hradech a zámcích se dočká dalšího rozšíření. Tato populární naučná stezka, která vede historickou kulturní a přírodní krajinou jižních Čech a Mühlviertelu, od Malše až po Dunaj, bude díky projektu s názvem Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě obohacena o nově zrekonstruované objekty, například o nově zastřešenou tvrz v Tiché. 

Jedná se o unikátní rekonstrukci, která zahrnuje výstavbu hrázděného patra, střechy a schodiště. Je prováděna pomocí speciálních stavebních technik používaných v minulosti. V tomto a příštím roce bude na Tiché provedena ještě konzervace tvrziště, oprava a zastřešení středověkých sklepů a bude zde vybudována budova zázemí, která bude sloužit jako centrum středověkých řemesel. Na Pořešíně bude ještě vystavěna stodola a ratejna v podhradí,“ říká hlavní manažer spolku Hrady na Malši Radek Kocanda. 

Podobným tempem pokračují práce i na rakouské straně hranice. U partnerských hradů a zřícenin, jako je Prandegg, se podařilo obnovit koňská stání a byla zrekonstruována část traktu se stodolami. Pod vedením hlavního partnera projektu se podařilo dokončit audioprůvodce, který je průběžně instalován ve všech hradních objektech na Zemské cestě. Dále byl vydán společný tištěný turistický průvodce, který je distribuován do informačních center.
Součástí projektu jsou i workshopy, které představí ukázku starých řemesel. Takto se návštěvníci budou moci seznámit například s tím, jak se v minulosti vařilo pivo, pálilo vápno, jak vypadají staré techniky tesání a zdění nebo jak se pletly košíky a pekl chleba.

Po dokončení projektu vznikne ucelená přeshraniční turistická trasa zahrnující řadu hradů, zámků a zřícenin na obou stranách hranice. Bude se vyznačovat společným marketingovým konceptem a průběžně aktualizovaným přehledem kulturních akcí na české i rakouské straně, což jistě ocení návštěvníci z Čech i Rakouska.
Všechna tato opatření mají přispět ke zvýšení turistického potenciálu přeshraničního regionu a motivace jeho obyvatelstva k objevování sousední země, mají napomáhat k obnovení a trvalému uchování historických objektů i k vytvoření možností v podobě zážitků, které mají vést k jejich zpřístupnění široké veřejnosti.

Na realizaci projektu, který započal v roce 2017 a příští rok by měl být dokončen, se podílí pět partnerů. Vedoucím partnerem projektu je spolek Mühlviertler Alm, dále jsou to za rakouskou stranu hradní spolek Prandegg, obec Windhaag bei Perg a turistický spolek Bad Kreuzen. Aktivity na české straně zastřešuje spolek Hrady na Malši, který spravuje hrady a hradní zříceniny Pořešín, Velešín, Sokolčí, Louzek a tvrz Tichá u Dolního Dvořiště. Realizace projektu je podpořena částkou bezmála dva miliony eur z programu Interreg Rakousko – Česká republika.

Celkové výdaje projektu: 2 349 223 € 
Dotace z EFRR: 1 996 839 €

 


Díky financím z programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika vznikl projekt na získávání paliva ze sinic

Geneticky upravené vodní řasy, známé jako sinice, mohou produkovat škrob a etanol, které by mohly v budoucnu sloužit jako uhlíkově neutrální palivo. Na výzkumu se díky programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika podílejí česká a rakouská vědecká pracoviště. 

Hlavním cílem projektu ALGENETICS bylo vybudovat pevnou platformu, a to Česko-rakouské centrum řasových biotechnologií, pro společný výzkum v oblasti získávání cenných látek z řasové biomasy, kde obě pracoviště uplatní své znalosti a zkušenosti.

Spolupracujícími subjekty byly dvě významné regionální výzkumné a vzdělávací instituce, FH OÖ Forschung & Entwicklung GmbH se sídlem ve Welsu v regionu Horní Rakousko a Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. – Centrum Algatech se sídlem v Třeboni v jižních Čechách.

Cílem výzkumu bylo využití sinic (kmene Synechocystis sp. PCC 6803) jako buněčné „továrny“ na cenné látky. Projekt byl specificky zaměřen na konstrukci geneticky upravených sinic pro produkci energeticky bohatých sloučenin – škrobu a bioetanolu –, které sinice přirozeně netvoří. Tato technologie je v zemích partnerů projektu zcela inovativní. Glykogen (přirozená zásobní látka sinic), škrob a etanol pak mohou být využity jako uhlíkově neutrální energetické zdroje pro další využití při výrobě paliv nebo dalších chemických látek, a to způsobem, který nekonkuruje potravinářským plodinám. 

Partneři projektu 

Rakouský tým z FH OÖ Forschung & Entwicklung GmbH má odborné znalosti v molekulární biologii a zabývá se rovněž mutagenezí mikroorganismů, což může přispět k produkci širokého spektra cenných látek. Český tým z Mikrobiologického ústavu AV ČR – Centra Algatech má dlouholeté zkušenosti ze studia fotosyntézy a pěstování mikrořas, od laboratorního až po průmyslové měřítko, pro produkci biomasy obsahující různé bioaktivní látky.

Celkové výdaje projektu: 869 488 €
Dotace z EFRR: 739 065 € 

 

Dosažené výsledky a výstupy projektu

 • Založení společného Česko-rakouského centra řasových biotechnologií mezi Fachhochschule ve Welsu v Horním Rakousku a Centrem Algatech v Třeboni v jižních Čechách.
 • Sbírka několika desítek transformantů sinice Synechocystis, které produkují požadované sloučeniny – bioetanol, glykogen nebo škrob. 
 • Standardní operační postupy pro mutagenezi a kultivaci transformantů Synechocystis a následné zpracování biomasy.
 • Závěrečná souhrnná zpráva v češtině a němčině pro veřejnost a také podrobná zpráva v angličtině pro mezinárodní vědeckou komunitu. 

Výsledky projektu byly prezentovány formou roll-upů i plakátových sdělení a ústních prezentací na seminářích, národních a mezinárodních setkáních, konferencích a kongresech.

Součástí projektu byly rovněž odborné semináře pro vědeckou obec a studenty (např. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích).

Projekt byl ukončen závěrečnou konferencí v prosinci 2019 ve Welsu, které se zúčastnila řada zájemců o řasy z různých institucí z Rakouska a České republiky. Na konferenci byly představeny nejnovější výsledky projektu a relevantní výzkum ostatních kolegů.

Přínos pro přeshraniční spolupráci

Dvě regionální instituce navázaly úzkou vědeckou spolupráci v oblasti řasových biotechnologií. Biotechnologie a její rozvoj jsou v souladu s Regionální inovační strategií Jihočeského kraje (RIS) i s hornorakouským programem Innovatives Oberösterreich 2020, část energie: obnovitelné zdroje energie /odpadní toky/ a biogenní procesy, využívané pro produkty s přidanou hodnotou nebo při energetickém použití biomasy. Obě partnerská pracoviště zahájila prostřednictvím projektu pravidelnou spolupráci v oblasti biotechnologií pro udržitelný rozvoj a výměnu vědomostí mezi výzkumnými pracovníky, lektory a studenty. V současné době připravují další společné výzkumy. Projekt byl zcela inovativní, žádné jiné výzkumné skupiny v obou regionech nepracují v oblasti produkce cenných vysokoenergetických látek ze sinic. 
 


Doporučení Řídicího orgánu při možném omezení realizace projektů v souvislosti s koronavirem (COVID-19)

Rádi bychom Vás informovali, že na webové stránce Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika je od 18. 3. 2020 k dispozici doporučení Řídícího orgánu programu, jak postupovat při realizaci projektových aktivit dotčených opatřeními vlády ČR v souvislost se šířením koronaviru. 

Dokument naleznete na webové stránce Programu v sekci Novinky a zároveň je i přílohou tohoto sdělení zde .

 


Změna termínu pro předkládání žádostí na 10. zasedání Monitorovacího výboru

Rádi bychom Vás informovali, že vzhledem k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru rozhodl Řídící orgán Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika o posunu termínu pro předkládání projektových žádostí. Termín pro předložení žádostí je pátek 15. května 2020, 14:00.

Ohledně dalších informací Vás budeme informovat – sledujte prosím webové stránky programu(https://www.at-cz.eu/cz/novinky), příp. webové stránky kraje.

 


Aktualizace Příručky k iBOXu

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 29. ledna 2020 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky k iBOXu. 

Dokument naleznete zde.

 


Aktualizace Příručky pro české příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností k 1. 12. 2019 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika k dispozici Metodický pokyn Řídicího orgánu k Příručce pro české příjemce, kterým došlo k aktualizaci kapitoly 2.3. Změny projektu. 

Metodický pokyn upravuje možnost požádat o změnu projektu nad rámec jedné povolené změny za monitorovací období, a to v odůvodněných případech zejména např. v posledním monitorovacím období. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení.

 


Spolková země Horní Rakousko, oddělení územního plánování jako partner v přeshraničním projektu „Connecting Regions AT-CZ“ Vás srdečně zve na přeshraniční síťové setkání na téma „Udržitelnost přírodního a kulturního dědictví“, které se uskuteční v úterý 10. prosince 2019 v čase od 10:00 do 13:00 hod. v kulturním domě BRUCKMÜHLE, Bahnhofstraße 12, A-4230 Pregarten. Tlumočení zajištěno.

Podrobné informace k akci najdete v přiloženém programu.

 


Spolková země Horní Rakousko, oddělení územního plánování jako partner v přeshraničním projektu „Connecting Regions AT-CZ“ Vás srdečně zve na přeshraniční síťové setkání na téma „Ekologická udržitelnost: podpora biologické rozmanitosti, ochrany životního prostředí a  zdrojů“, které se koná v pondělí 9. prosince 2019 od 14:00 do 17:00 hod. v kulturním domě BRUCKMÜHLE, Bahnhofstraße 12, A-4230 Pregarten. Tlumočení zajištěno.

Podrobné informace k akci najdete v přiloženém programu.
 


Termín 10. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 se bude ve dnech 9.-10. 9. 2020 konat 10. zasedání Monitorovacího výboru.

Lhůta pro podání projektových žádostí na 10. zasedání Monitorovacího výboru byla stanovena na 3. 4. 2020, 14:00 hod.

 


Odborný workshop zaměřený na práci s veřejností

Vážení vedoucí a projektoví partneři,

Společný sekretariát Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika se rozhodl uspořádat odborné workshopy zaměřené na práci s veřejností, které připravil ve spolupráci s odborníky z oblasti PR, rakouskou agenturou comm:unications a českou firmou Ewing PR.

Pozvánka již byla vedoucím partnerům projektů poslána. Vzhledem k nenaplněné kapacitě bychom rádi touto cestou upozornili na workshop i projektové partnery.

Cílem workshopu je zprostředkování vhodných tipů a nápadů, jak nejlépe prezentovat Váš projekt financovaný z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. 

Workshop pro RAKOUSKÉ PROJEKTOVÉ PARTNERY se uskuteční dne 12. 11. 2019 v St. Pöltnu. Workshop bude probíhat v němčině. 
Workshop pro ČESKÉ PROJEKTOVÉ PARTNERY, se uskuteční dne 13. 11. 2019 v Brně. Workshop bude probíhat v češtině.

Bližší informace k místu konání a programu naleznete v přiložené pozvánce.

Počet účastníků je omezený, garantováno je 1 místo za projekt. Účast druhé osoby závisí na obsazenosti workshopu. Zvolte prosím účastníka po domluvě se všemi projektovými partnery.

Žádáme Vás o včasnou registraci prostřednictvím online formuláře nejpozději do 4. 11. 2019: https://www.at-cz.eu/cz/terminy/workshop-prace-s-verejnosti

V případě dotazů kontaktujte Společný sekretariát. 
 


Aktualizace Příručky pro příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 9. října 2019 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro příjemce. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení – Příručky.

 


Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 a Fondu malých projektů

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 13. 9. 2019 od 9:30 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3076) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Bližší informace k připravované akci včetně podrobného programu naleznete v přiložené pozvánce ZDE.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 9. 9. 2019 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

 


Termín 9. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 se bude ve dnech 26.- 27.2.2020 konat 9. zasedání Monitorovacího výboru.

Lhůta pro podání projektových žádostí na 9. zasedání Monitorovacího výboru byla stanovena na 11.10.2019, 14:00 hod.

 


Aktualizace Příručky pro příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 12. července 2019 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro příjemce. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení – Příručky.
 


Seminář k Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika

Rádi bychom Vás informovali, že sdružení Jihočeská Silva Nortica pořádá dne 27. května 2019 seminář k Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika. Seminář se uskuteční od 9:30 do 11:30 hod. v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, zasedací místnost Ovál (2. n. p.). 

Účast na semináři je nutné potvrdit nejpozději do 23. května 2019 na e-mail marketa.vagnerova@silvanortica.com. Bližší informace, vč. programu akce jsou uvedeny v přiložené pozvánce. 

Dále upozorňujeme, že termín uzávěrky pro předkládání projektů v rámci 7. kola Fondu malých projektů byl stanoven na 19. června 2019 ve 14:00 hodin.

Pozvánka ke stažení

 


Aktualizace Příručky pro příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 23. dubna 2019 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro příjemce. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení – Příručky.

 


Zakázka na přípravu Operačního programu spolupráce „INTERREG Rakousko – Česká republika 2021-2027“

Předmětem zakázky je podpora pracovní skupiny během přípravy Operačního programu spolupráce „INTERREG Rakousko – Česká republika 2021-2027“ s předpokládaným začátkem v květnu 2019.

Podrobné informace o zadávacím řízení naleznete na stránkách Programu, nebo na stránkách Úřadu Spolkové vlády Dolního Rakouska. 

 


Termín 8. zasedání monitorovacího výboru v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 se bude ve dnech 15.-16.10.2019 konat 8. zasedání monitorovacího výboru.

Lhůta pro podání projektových žádostí na 8. zasedání Monitorovacího výboru byla stanovena na 17.5.2019, 14:00 hod.

 


Workshop programu Interreg CENTRAL EUROPE

Workshop se koná 27.11.2018 dopoledne, ve velkém sálu ABF Nadace v Praze.

Můžete se dozvědět nejnovější informace související s realizací programu Interreg CENTRAL EUROPE, včetně novinek souvisejících s připravovanou 4. (a zároveň poslední) výzvou programu. Účast na workshopu je zdarma.

Program, místo konání a registrace jsou k dispozici zde: https://bit.ly/2CQ4vZ8

 


Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020


Eurocentrum České Budějovice a Krajský úřad Jihočeského kraje Vás srdečně zve na seminář s názvem „Podpora kulturních a vzdělávacích projektů 2014-2020 “, který se uskuteční dne 5.11.2018 od 10:00 hodin, v sále ZK (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích. Seminář bude zaměřen na představení programů Evropa pro občany, Erasmus+, Kreativní Evropa, Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika a dále Vás seznámí s Mezinárodním visegrádským fondem.

Bližší informace k připravované akci naleznete v přiložené pozvánce a programu.
Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 30.10.2018 emailem na patakova.katerina@vlada.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz.

Pozvánka ke stažení

Program semináře ke stažení

 


Bilaterální síťové setkání na téma „Rozvoj lidských zdrojů“

Dne 19. listopadu 2018 se v prostorách krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně uskuteční od 10:00 do 15:00 hod. bilaterální síťové setkání na téma „Rozvoj lidských zdrojů“. Setkání je realizované v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ (ATCZ1) podpořeného z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 a jeho hlavním cílem je zprostředkovat informace o možnostech čerpání prostředků z fondů EU na „Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávaní dovedností a celoživotního učení“ v přeshraničním regionu a podpořit tak spolupráci vzdělávacích subjektů. Těšíme se na Vaši účast a prosíme o její potvrzení do 30.října 2018, do 12:00 na adresu: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz.

Program ke stažení

Pozvánka ke stažení

 


Bilaterální přeshraniční konference na téma „Mobilita v česko-rakouském přeshraničním regionu“

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás tímto informovali o konferenci na téma „Mobilita v česko-rakouském přeshraničním regionu“, která se uskuteční 7. listopadu 2018 od 10:00 do 16:00 hod. v prostorách SPA hotelu Vita v Českých Budějovicích.

Konference proběhne v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ (ATCZ1) podpořeného z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a jejím hlavním cílem je především seznámit účastníky s aktuální situací v oblasti dopravy v česko-rakouském příhraničí a s vizemi plánované budoucí spolupráce zaměřené na zajištění lepší přeshraniční mobility.

V rámci akce budou rovněž představeny aktuálně realizované projekty v oblasti mobility, a to za účasti odborníků z jižních Čech, jižní Moravy, Vysočiny, Horní a Dolního Rakouska a města Vídně.

Bližší informace o programu a pozvánka na konferenci Vám budou včas zaslány.

Přihlášky na konferenci zasílejte prosím na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz.

 


Aktuality v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 s platností od tohoto kola předkládaní projektů k projednání na 7. zasedání MV

Nová verze příručky pro žadatele. Změny se týkají aktualizovaných formulářů (čestné prohlášení, de minimis) a nového postupu pro podání žádosti o příspěvek ze SR. 
(https://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/prirucky)

Na webových stránkách Programu byla zveřejněna Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika. Nově se žádost o příspěvek ze státního rozpočtu bude předkládat samostatně (mimo projektovou žádost), a to až po schválení projektu Monitorovacím výborem. ( https://www.at-cz.eu/cz/pro-prijemce/spolufinancovani-ze-statniho-rozpoctu-cr )

 


Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 a Fondu malých projektů

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 18.9.2018 od 9:30 hodin v zasedací místnosti Ovál (č. dveří 2082) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Bližší informace k připravované akci včetně podrobného programu naleznete v přiložené pozvánce.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 10.9.2018 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

Pozvánka ke stažení

 


Dovolujeme si Vás pozvat na přeshraniční konferenci na téma „Kultura a cestovní ruch v AT-CZ regionu“, která se bude konat ve čtvrtek 21. června 2018 v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě od 10:00 hod. Konferenci organizuje Kraj Vysočina se svými partnery v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ. Vystoupí na ní zástupci organizací z regionů programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, kteří mají zkušenosti s realizací projektů v této oblasti. V závěru konference budete mít prostor pro prodiskutování námětů na nové přeshraniční projekty v oblasti kultury a cestovního ruchu, které by program mohl finančně podpořit.

V příloze naleznete pozvánku s programem. Účast na konferenci je bezplatná a bude plně tlumočena do češtiny/němčiny. Potvrďte, prosím, svoji účast na email sklenar.o@kr-vysocina.cz nejpozději do pondělí 4. června.

 Pozvánka s programem ke stažení

 


7. monitorovací výbor v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 proběhne 7. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 22. - 23. 1. 2019.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 21. 9. 2018, nejpozději do 14:00.

 


Termín uzávěrky 4. výzvy Fondu malých projektů

Jihočeská Silva Nortica informuje o termínu uzávěrky 4. výzvy pro podání žádostí o podporu z FMP pro realizaci malých projektů přeshraniční česko-rakouské spolupráce. Termín uzávěrky je 22. června 2018 ve 14:00 hodin.

Při této příležitosti Vás zveme na semináře k Fondu malých projektů. Semináře se konají dne 10. května (10:00 - 12:00 hodin) v Českých Budějovicích a dne 30. května (14:00 -.16:00 hodin) v Jindřichově Hradci.
Informace o programu a místu konání jsou uvedeny v pozvánkách:

pozvánka České Budějovice - přihlášení: klara.novotna@silvanortica.com
pozvánka Jindřichův Hradec - přihlášení: zuzana.gregorova@silvanortica.com
 

pozvánka České Budějovice

pozvánka Jindřichův Hradec

 


Bilaterální síťové setkání na téma „Životní prostředí a zdroje“ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že ve středu, 9. května 2018, se bude konat bilaterální síťové setkání v rámci projektu „Connecting Regions AT-CZ“. Síťové setkání je na jedné straně platformou pro potenciální žadatele a partnery projektů, kteří chtějí své projektové záměry projednat s regionálními subjekty Programu a s úspěšnými realizátory. Na druhé straně se pro zájemce o přeshraniční projekty nabízí příležitost získat zkušenosti a seznámit se se zodpovědnými osobami Programu a potenciálními partnerskými organizacemi.

Rozdělení do pracovních skupin:
6c - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 
6f - Podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší.

Přihlášky posílejte na jitka.koessler@noeregional.at nebo helene.mader@noeregional.at nejpozději do 27.04.2018 (možno také v češtině)!

Podrobnosti naleznete v pozvánce níže

Pozvánka ke stažení


 

Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU

Evropská komise dne 20. září 2017 přijala sdělení „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“.  Sdělení zdůrazňuje způsoby, kterými může EU a její členské státy snížit složitost, délku a náklady přeshraničních interakcí a podporovat sdílení služeb na obou stranách vnitřních hranic příhraničních regionů. Evropská unie má 40 vnitřních příhraničních regionů, které představují 40 % rozlohy Unie a téměř 30 % obyvatelstva EU. 

Bylo navrženo 10 opatření a doporučení, která usnadní spolupráci příhraničních regionů, přispějí ke snížení překážek a pomohou obyvatelům a podnikům naplno využít potenciál těchto regionů.

1)Online síť odborníků v rámci EU s názvem "Kontaktní místo hranice" : https://ec.europa.eu/futurium/en/border-regions

2)Výzva k podání pilotních projektů v oblasti spolupráce veřejných institucí k tématu překonání hranic různorodých administrativních systému v příhraničí: https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals


 

Seminář k Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika

Rádi bychom Vás informovali, že sdružení Jihočeská Silva Nortica pořádá ve dnech 14. a 20. února 2018 seminář k Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika. Seminář se uskuteční od 10 do 12 hod v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, zasedací místnost Ovál (2. n. p.).

Účast na semináři je nutné potvrdit nejpozději do 13. února 2018 na e-mail mail marketa.vagnerova@silvanortica.com. Bližší informace, vč. programu akce jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Dále upozorňujeme, že termín uzávěrky pro předkládání projektů v rámci 3. výzvy Fondu malých projektů byl stanoven na 23. března 2018 ve 14 hod.

Pozvánka-Seminář FMP


 

Aktualizace Příručky pro příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 12. prosince 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro příjemce. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení – Příručky.


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 15. 12. 2017 od 10:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Bližší informace k připravované akci včetně podrobného programu naleznete v přiložené pozvánce.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 8. 12. 2017 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

 

Pozvánka na seminář ke stažení


 

Aktualizace Příručky k eMS pro příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 5. 9. 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky k eMS pro příjemce. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení - Příručky.


 

Odborná konference „Venkovský prostor v příhraničních regionech"

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že dne 27. září 2017 proběhne v dolnorakouském Raabs an der Thaya první z pěti odborných bilaterálních konferencí v rámci projektu Interreg „Connecting Regions AT-CZ" zaměřená na téma „Venkovský prostor v příhraničních regionech"
Konference poskytne možnost pro přeshraniční výměnu zkušeností zaměřenou na problémy příhraničních regionů, na otázky digitalizace či na spolupráci v rámci euroregionů a nabídne pódiovou diskuzi starostek a starostů z česko-rakouského pohraničí.

Bližší informace k připravované akci včetně podrobného programu naleznete v přiložené pozvánce.

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme v případě Vašeho zájmu zúčastnit se této konference o zaslání přihlášky na helene.mader@noeregional.at resp. jitka.koessler@noeregional.at (příp. telefonicky na 0043/676/88 591 308), a to nejpozději do 18. září 2017.

Pozvanka na odbornou konferenci 27. 9. 2017

 


 

Aktualizace Příručky pro žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 24. srpna 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro žadatele. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení - Příručky.


 

Rádi bychom Vás informovali, že byl na stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 zveřejněn Metodický pokyn Řídicího orgánu k Příručce pro příjemcekterým došlo k aktualizaci kapitoly 2.2.1 Monitorování a kontrola na úrovni projektového partnera.

Změna se týká postupu pro podání soupisky výdajů, kdy jsou v daném monitorovacím období výdaje nižší než 10 000 EUR.

Metodický pokyn je platný od 3. 8. 2017 a je Vám k dispozici ke stažení zde.


 

EC-Day 2017 - Den evropské spolupráce

Rádi bychom Vás informovali, že se dne 8. 9. 2017 uskuteční v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 Den evropské spolupráce zaměřený na představení spolupráce mezi partnerskými zeměmi, a to prostřednictvím prezentace úspěšných projektů. Do dění budou také zapojeni žáci a žákyně škol z obou stran hranice.

Akce bude probíhat od 10:00 - 15:00 hod v prostorách školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka v Brně na adresách:

Jezírko, Brno - Soběšice 97
Rozmarýnek, Brno, Rozmarýnová 6

Bližší informace k programu akce a k možnostem registrace jsou k dispozici na webových stránkách programu v sekci Lhůty a termíny - Přihlášení na EC DAYS.


 

Sdružení Jihočeská Silva Nortica vyhlásilo ke dni 14. 6. 2017 FOND MALÝCH PROJEKTŮ pro projekty spolupráce s Horním a Dolním Rakouskem. Od tohoto data jsou průběžně přijímány žádosti o podporu z FMP. Uzávěrka 1. kolapřijímání žádostí je 18. září 2017 ve 14:00. Žádosti je možno předkládat na těchto pracovištích JčSN: pobočka Jindřichův Hradec, Janderova 147, pobočka České Budějovice, kancelář RERA, B. Němcové 49/3, pobočka Stachy,kancelář RRAŠ, Stachy 422. 
Semináře pro žadatele se konají v těchto termínech: 22. 6. 2017 v Jindřichově Hradci, Zasedací místnost Městského úřadu (přízemí), Klášterská 135 / II., 27. 6. 2017 v Českých Budějovicích, Zasedací místnost ČEVAK, B. Němcové 12 / 2, a 29. 6. 2017 v Prachaticích, Radniční sál, Městský úřad, Velké nám. 3, vždy od 14 do 16 hod.


 

6. monitorovací výbor v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 proběhne 6. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 6. - 7. 3. 2018.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 3. 11. 2017, 14:00.


 

Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce


Rádi bychom informovali vedoucí a projektové partnery programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika, že na stránkách programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika (http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/prirucky) byl zveřejněn Metodický pokyn č. 1 Řídicího orgánu k Příručce pro příjemce. Tímto Metodickým pokynem, který je platný od 1. 5. 2017, došlo k aktualizaci přílohy příručky P8B_Přehled sankcí za porušení pravidel pro veřejné zakázky pro české projektové partnery.


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020, který se uskuteční dne 21. 3. 2017 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 16. 3. 2017 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo pluchova@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

Pozvánka na seminář je k dispozici zde: pozvánka_seminář_21_3_2017 (.pdf - 83.51 KB)


 

Metodický pokyn k Příručce pro žadatele


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 3. 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020 k dispozici Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele upravující hodinové sazby pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ.

Přehled maximálních hodinových sazeb a definice pozic byly doposud součástí příloh Příručky pro žadatele (Příloha č. 11 a 12). V rámci úpravy došlo k jejich vyjmutí tak, aby při každé aktualizaci sazeb týkající se pouze českých projektových partnerů nemusela proběhnout aktualizace společné PPŽ. Příloha upravující hodinové sazby pro pracovníky v projektech, vč. definice jednotlivých pozic, je od 1. 3. 2017 po novu k dispozici na stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky v sekci EÚS - Mzdové sazby typových pozic.

 


 

Aktualizace Společných pravidel způsobilosti

Rádi bychom Vás informovali, že od 23. 2. 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Společných pravidel způsobilosti výdajů. Dokument je volně dostupný v sekci Ke stažení.


 

Aktualizace Příručky pro příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 16. 2. 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro příjemce.

Hlavní změny se týkají především doplnění chybějících příloh, byla doplněna povinnost doložit harmonogram předkládání monitorovacích zpráv schválený Kontrolorem VP a k upravení procesu změn rozpočtu projektového partnera do 15 %. Na české straně dále došlo k doplnění informací o registru smluv a s tím související povinnost zveřejňování smluv (jak Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR, tak smluv k veřejným zakázkám realizovanými v projektu) a dále k upřesnění procesu změn Rozhodnutí na SR. Na rakouské straně došlo k upřesnění dokládání dokumentů k výdajům u Zprávy za partnera.

Příručka pro příjemce je k nalezení v sekci „Ke stažení - Programové dokumenty" na webových stránkách programu.


 

5. monitorovací výbor v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 proběhne 5. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 12. - 13. 9. 2017. 
Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 21. 4. 2017, 14:00.


 

Rádi bychom Vás informovali, že pro program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika je k dispozici Příručka pro vyplňování zprávy za partnera. Příručku lze stáhnout na přihlašovací straně v systému eMS.


 

Příručka pro příjemce


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 24. 11. 2016 je na webových stránkách programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika k dispozici nově Příručka pro příjemce.


 

Aktualizace příručky pro žadatele


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 8. 2016 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová verze Příručky pro žadatele. Ta s sebou oproti předchozí verzi přináší změny, které je při přípravě projektové žádosti nutné respektovat:

1) Povinnost setkání projektových partnerů v rámci přípravy projektu 
2) Povinnost vyplnění alespoň základních informací o projektu před samotnou konzultací projektu u příslušného regionálního subjektu
3) Změny při vyplňování čestného prohlášení českého projektového partnera
4) Změny týkající se publicity projektu


 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Rádi bychom Vás informovali, že na webových stránkách programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika byla zveřejněna informace pro české příjemce k pravidlům pro zadávání veřejných zakázek. Tato informace bude též součástí příručky pro příjemce, která se v současné době připravuje. Bližší informace najdete na http://www.at-cz.eu/cz/pro-prijemce/verejne-zakazky


 

3. monitorovací výbor v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 proběhne 3. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 24. – 25. 1. 2017.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 22. 9. 2016.


 

Zahájení Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika je od 7. ledna 2016 možné podávat projektové žádosti. Stěžejním dokumentem je v tomto ohledu Program spolupráce AT-CZ 2014-2020 (http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/programove-dokumenty) schválený Evropskou komisí dne 23. června 2015. V Příručce k vyplňování projektové žádosti (http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/projektova-zadost), která bude průběžně doplňována, naleznete veškeré podrobné informace o postupu při vyplňování elektronické projektové žádosti.

Podobně jako v předchozím programovém období lze i v programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika podávat Vaše projekty průběžně. Podávání projektových žádostí probíhá výhradně online prostřednictvím elektronického Monitorovacího systému (https://ems.at-cz.eu). Lhůta pro předložení žádostí na červnové zasedání končí 22. března 2016!


 

Posunutí otevření výzvy pro předkládání projektových žádostí do Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Na základě výsledku 1. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Programu spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020, na kterém nebyly schválené zásadní realizační dokumenty pro správné fungování Programu, by měla být kontinuální výzva pro předkládání projektových žádostí otevřena v průběhu podzimu roku 2015. Přesné datum zatím z výše uvedených důvodů nebylo stanoveno, stejně jako přesné datum dalšího zasedání Monitorovacího výboru.

Informace o přesných termínech a semináři pro žadatele budou zveřejněny v této sekci webových stránek Jihočeského kraje.


 

Termíny pro předkládání projektových žádostí do Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Dne 22. září 2015 proběhne první, konstituční, Monitorovací výbor Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020, jehož hlavním bodem bude především schválení programových dokumentů. Následující Monitorovací výbor, na kterém již budou schvalovány projektové žádosti, je stanoven na 9. a 10. března 2016. Projektové žádosti na tento Monitorovací výbor je možné předkládat do 27. listopadu 2015!


 

Česká verze programového dokumentu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Na základě schválení anglické verze programového dokumentu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 byla Národním orgánem Programu, Ministerstvem pro místní rozvoj, vypracována česká verze, která je k dispozici ke stažení zde.


 

Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 byl schválen Evropskou komisí!

23. června 2015 schválila Evropská komise program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020. Schválený programový dokument a další informace naleznete zde.

Zahájení příjmu žádostí se předpokládá na přelomu září/října 2015, první projekty by měly být schvalovány začátkem března 2016. Informace o přesných termínech a semináři pro žadatele budou zveřejněny v této sekci webových stránek Jihočeského kraje.

 

Dnem 24. 6. 2014 byla zahájena veřejná konzultace k návrhu Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020. 
Detailní informace a příslušné dokumenty ke stažení naleznete na: http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/8-1_SEA.php.

 


 

Vzhledem k vyčerpání alokace byl OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 2013 uzavřen a již není možné předkládat další přeshraniční projekty. 
Předkládání projektů do nového přeshraničního programu OP EÚS Rakousko - ČR 2014-2020 bude výhledově možné v I. pololetí 2015.

Aktuální informace o přípravě nového programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2014 - 2020 naleznete ZDE.

Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 15. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko.

 Seznam ke stažení

 

Aktualizace Pokynů pro české příjemce dotace

METODICKÝ POKYN č. 4 platný od 1. června 2014 aktualizuje přílohy č. 17a a 17b Pokynů pro české příjemce dotace operačního programu EÚS Rakousko - ČR 2007-2013, kterými se upravují postupy pro zadávání veřejných zakázek nespadající pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách. Podrobné informace naleznete na stránkách programu.

Předkládání projektových žádostí na 15. monitorovací výbor, který proběhne 7. 5. 2014, je možné do 26. 2. 2014. Více informací v příloze.

Předkládání projektových žádostí v programu Cíl 3

Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 14. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Podpořené projekty

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele, který se uskuteční 14. 1. 2014 od 9,30 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3.076) na KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou poskytnuty informace žadatelům v rámci OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013, ale také žadatelům v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko 2007-2013.

Účast je bezplatná, je však nutné se přihlásit, a to nejpozději do 10. 1. 2014, e-mailem na: silhavecka@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215.

Pozvánka ke stažení

Tvrz v Tiché, výstavba obvodové hradby

 

hgf
Aktuální informace - Program INTERREG VI-A Bavorsko - Česko 2021-2027
BAVOR

Spuštění nové výzvy pro příjem žádostí

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že s účinností od 4. 6. 2024 je v systému JEMS možné předkládat projektové žádosti na následující 5. zasedání Monitorovacího výboru. Příjem žádostí pro toto kolo končí dne 27. 8. 2024 v 15:59 hod.


Pozvánka na informační seminář pro žadatele v rámci Programu spolupráce Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027 

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá v rámci Programu spolupráce INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 7. června 2024 od 10 hodin v Sále zastupitelstva na Krajském úřadě Jihočeského kraje.

Bližší informace k připravované akci včetně podrobného programu naleznete v přiložené pozvánce. 


Postup v případě společného zadávání veřejných zakázek

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že na webové stránce programu je nově k dispozici dokument „Postup v případě společného zadávání veřejných zakázek“, který se použije v případě, že se čeští a bavorští partneři v rámci jednoho projektu rozhodnou pro společné zadání veřejné zakázky z důvodu administrativního zjednodušení nebo kvůli dosažení úspor.

Dokument je k nalezení na internetových stránkách programu v sekci "Dokumenty"


Seminář pro žadatele - prezentace

 Vážené dámy, vážení pánové,

 děkujeme Vám za účast na semináři k programu spolupráce INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027, který se uskutečnil dne 30. ledna 2024 na KÚ Jihočeského kraje. 

Prezentaci z akce naleznete zde.


Pozvánka na informační seminář pro žadatele v rámci Programu spolupráce Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027 

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá v rámci Programu spolupráce INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 30. 1. 2024 od 10 hodin v Sále zastupitelstva na Krajském úřadě Jihočeského kraje.

Bližší informace k připravované akci včetně podrobného programu naleznete v přiložené pozvánce. 


Aktualizace Příručky pro české příjemce dotace

Rádi bychom Vás informovali, že s účinností od 21. 12. 2023 je na webových stránkách programu k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české příjemce dotace.

Dokument je k nalezení v sekci "Dokumenty - Navázání prostředků a Podávání zpráv".


Informační seminář Interreg Danube pro 2. výzvu

Ministerstvo pro místní rozvoj bude dne 10. listopadu 2023 ve spolupráci se sekretariátem Interreg Danube Region Program organizovat informační seminář pro zájemce o 2. výzvu programu. Původní termín 2. výzvy - 2. října 2023 až 29. února 2024 se o několik týdnů posunul. 2. výzva pro předkládání projektových žádostí bude vyhlášena na konci října 2023, projektové žádosti budou moci být předkládány až do konce března 2024.


Seminář se uskuteční prezenční formou v Praze dne 10. listopadu od 10:00 hod. V rámci semináře bude představena charakteristika programu, podporované aktivity, včetně tematického zaměření a intervenční logiky, pravidla financování, způsobilí žadatelé, nejčastější chyby a příklady projektů.

V příloze naleznete program semináře.

Na seminář je možné se registrovat nejpozději do 3. 11. 2023 na odkazu ZDE


Lhůty pro předkládání projektů na nadcházející 4. a 5. zasedání Monitorovacího výboru 

Rádi bychom Vás informovali o aktuálních termínech pro předkládání projektových žádostí pro nadcházející zasedání Monitorovacího výboru v rámci Programu INTERREG Bavorsko - Česko 2021-2027.

 5. 3. 2024 do 15:59 hod - pro 4. MV  27. 8. 2024 do 15:59 hod - pro 5. MV


První výzva pro podávání žádostí do Fondu malých projektů

Vážení žadatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 28.08.2023 v 15:00 hodin byla zveřejněna první výzva pro podávání žádostí do Fondu malých projektů v rámci programu INTERREG Bavorsko-Česko 2021-2027.

Žádosti v oblasti vzdělávání, kultury a cestovního ruchu, people-to-people lze podávat do 17.10.2023 do 15:00 hod. v elektronickém monitorovacím systému pro Fond malých projektů (FMP-Jems).

Bližší informace k Fondu malých projektů jsou k dispozici na stránkách programu pod odkazem https://www.by-cz.eu/cs/program/male-projekty/.


Aktualizace "Příručky pro české žadatele"

Rádi bychom Vás informovali, že k 1. 6. 2023 byla aktualizována „Příručka pro české žadatele“ (2.vydání).

Změny, které byly v textu učiněny, jsou (pokud relevantní) shrnuty v závěru kapitol.

Prosíme, věnujte pozornost nové příloze, kterou je „Dokumentace k posouzení očekávaných dopadů změny klimatu na budovanou infrastrukturu“ (více v kap. 6.4.2 příručky a příloze 12).

Dokument s přílohami je ke stažení v sekci Dokumenty > Podávání žádostí.


Výzva MMR ČR pro žádosti o dotaci ze státního rozpočtu otevřena

Rádi bychom Vás informovali, že k 1. 6. 2023 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výzvu k podání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu. 

Čeští projektoví partneři s rozpočtem mohou požádat o dotaci ze státního rozpočtu po naplánování projektu Monitorovacím výborem, nejdříve však poté, co byla s vedoucím partner projektu uzavřena ze strany Řídicího orgánu Rámcová smlouva.

Bližší informace naleznete na webové stránce programu ZDE .


Společný infoden INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE

 
Vážení žadatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že v uplynulých dnech byla vyhlášena další výzva u obou těchto programů. Dne 11. dubna (úterý) od 10.hod. proběhne společný Infoden, kde budou zájemcům představeny potřebné informace, včetně možností pro vytváření partnerství při předkládání projektů 2. výzvy.

Registrovat se můžete prostřednictvím národní webstránky dotací, když otevřete „Novinku“ ať už pod programem:

V případě potřeby kontaktujte: Stella Horváthová, mobil: +420 731 628 385, e-mail: stella.horvathova@mmr.cz


Veletrh dotačních příležitostí v Českých Budějovicích

Agentura CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání, který se koná dne 21. února 2023 od 9 do 14 hod v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Veletrh je určen pro firmy a podnikatele z Jihočeského kraje.

V jeden čas na jednom místě budete mít příležitost konzultovat své záměry, či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů financování v České republice.

Bližší informace o akci, vč. odkazu na registraci naleznete na webových stránkách agentury.


3. monitorovací výbor v rámci Programu spolupráce INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 proběhne 3. zasedání Monitorovacího výboru ve dnech 28. – 29. 11. 2023.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 16. srpna 2023 do 16:00 hodin.


Seminář pro žadatele - prezentace

Vážené dámy, vážení pánové,

děkujeme Vám za účast na semináři k novým programům spolupráce INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027 a INTERREG VI-A Bavorsko – Česko 2021-2027, který proběhl dne 11. 11. 2022 na KÚ Jihočeského kraje. 

Prezentaci z tohoto semináře naleznete zde
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Pozvánka na informační seminář pro žadatele k programům spolupráce Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027 a Interreg VI-A Rakousko – Česko 2021–2027


Informační seminář pro žadatele

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá dne 11. listopadu 2022 informační seminář pro žadatele z programu Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027 a Interreg Rakousko – Česko 2021–2027.
Seminář se uskuteční v Sále zastupitelstva na Krajském úřadě Jihočeského kraje od 10:00. Bližší informace s programem budou zveřejněny na webové stránce kraje a zároveň zaslány všem žadatelům.

Žádosti do nového programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 je možné podávat aktuálně do 14. prosince 2022 prostřednictvím monitorovacího systému Jems, nový program poskytne na projekty 99,1 mil. eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 očekáváme na začátku roku 2023. Nový program poskytne na projekty 86,8 mil. eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

V obou programech i nadále platí obecné podmínky podpory jako princip vedoucího partnera, naplnění podmínek přeshraniční spolupráce a prokazatelný pozitivní přeshraniční dopad na dotační území po obou stranách hranice. Oproti končícímu programovému období 2014–2020 bude v novém programovém období 2021–2027 dotace projektu z EFRR ve výši 80 %.

V případě zájmu o účast na semináři se prosím registrujte na e-mailové adrese: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo douchova@kraj-jihocesky.cz.
 


Videoprezentace úspěšně realizovaných projektů 

Ve spolupráci s Řídícím a Národním orgánem Programu spolupráce Bavorsko – Česko 2021-2027 bychom se s Vámi rádi podělili o prezentaci úspěšně realizovaných projektů z končícího programového období 2014-2020. Na níže uvedených odkazech je pro Vás k dispozici pro každou prioritní osu krátká videoprezentace vybraného projektu a jeho výstupů.

Výzkum a přenos znalostí

Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí

Vzdělávání

Kultura a udržitelný cestovní ruch

Lepší správa spolupráce

 


Zahájení nového programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 

V bavorském městě Furth im Wald proběhlo dne 23. září 2022 za účasti veřejnosti a zástupců z Česka, Bavorska a Evropské komise slavnostní zahájení přeshraničního programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027. Nový program poskytne 99,1 mil. eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Žádosti o podporu je možné v 1. kole předkládat elektronicky do 14. prosince 2022 prostřednictvím monitorovacího systému Jems a lze je podávat průběžně. Bližší informace o možnostech a podmínkách získání podpory jsou k dispozici na stránkách programu www.by-cz.eu
 

ARCHIV ZPRÁV: Program spolupráce Bavorsko - Česká republika 2014-2020

ARCHIV ZPRÁV: Program spolupráce Bavorsko - Česká republika 2014-2020

Aktualizace Příručky pro české žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 5. ledna 2022 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici 5. aktualizovaná verze Příručky pro české žadatele

Dokument je k nalezení na: https://www.by-cz.eu/cz/dokumenty/
 


14. Monitorovací výbor Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 

Rádi bychom Vás informovali o stavu finančních prostředků v jednotlivých prioritních osách po 13. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020:

PO 1 „Výzkum, technologický rozvoj a inovace“ - 0,0 mil. EUR
PO 2 „Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů“ => předpokládané prostředky EFRR k dispozici: 1,1 mil. EUR
PO 3 „Investice do dovedností a vzdělávání“ => předpokládané prostředky EFRR k dispozici: 0,5 mil. EUR
PO 4 „Udržitelné sítě a institucionální spolupráce“ => předpokládané prostředky EFRR k dispozici: 3,5 mil. EUR

Vzhledem k výši nevyčerpaných prostředků stanovil Řídící orgán novou lhůtu pro podání projektových žádostí pro projednání na 14. zasedání Monitorovacího výboru (datum elektronického doručení) do 9. února 2022 do 23:59 hod

Doba realizace nově schválených projektů byla stanovena do 31. 3. 2023. Příští 14. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 11. a 12. května 2022.

Bližší informace a podmínky jsou k nalezení na webové stránce programu v sekci Aktuality
 


13. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 13. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 1. - 2. prosince 2021.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 18. srpna 2021 (do 23:59 hodin).

Přehled o rozdělení prostředků EFRR, které jsou stále k dispozici, na jednotlivé prioritní osy a investiční priority bude v brzké době zveřejněn na webové stránce programu.
 


Aktualizace Přehledu maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech

Rádi bychom Vás informovali, že s účinností od 1. 5. 2021 dochází k aktualizaci Přehledu maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce.

Platné sazby jsou k nalezení na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky ZDE.


Aktualizace Příručky pro české příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 16. března 2021 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české příjemce.

Aktualizace se týká příloh příručky, a to konkrétně: 

přílohy č. 9 – Vzor zprávy za partnera přílohy č. 10 – Vzor zprávy za projekt přílohy č. 12 – Návod pro práci s eMS při vyúčtování projektu příjemcem dotace

 

 Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 12. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 4.- 5. května 2021.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 19. leden 2021 (do 23:59 hodin). Prioritní osa 1 – „Výzkum, technologický rozvoj a inovace" bude díky úsporám z již uzavřených projektů znovu otevřena pro podávání žádostí.

Příručka je k nalezení v sekci Dokumenty – Realizace projektů


12. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Třetí výzva pro předkládání žádostí v rámci iniciativy b-solutions

Dovolujeme si Vás informovat, že Asociace evropských příhraničních regionů (Association of European Border Regions – AEBR) vyhlásila společně s DG REGIO třetí výzvu pro předkládání žádostí v rámci iniciativy b-solutions.

Administrativní jednotky a přeshraničí struktury tak mají novou možnost získat přímou a specializovanou právní podporu v oblasti hledání řešení právních a administrativních překážek, které jim brání ve spolupráci se sousedními zeměmi. Pokud se ve Vašem území potýkáte s problémy zapříčiněnými rozdílnou legislativou na obou stranách hranice, příp. nekonzistentními a vzájemně se překrývajícími nejednotnými administrativními postupy, je tato výzva určena právě pro Vás.

Výzva je přístupná na webové stránce iniciativy, přičemž žádosti je možné předkládat nejpozději do 21. září 2020. 

Asociace AEBR v souvislosti s tím také vydala přehled zahrnující analýzy a možná řešení 43 překážek identifikovaných v rámci prvních dvou výzev iniciativy b-solutions. Dokument, vč. přílohy je k dispozici ke stačí ZDE.

Případné dotazy je možné směřovat přímo na zástupce týmu b-solutions na  b-solutions@aebr.eu, příp. telefonicky na +49 30 72 62 19 763.

 


Aktualizace Příručky pro české příjemce – vzor Zprávy o udržitelnosti

Dne 16.7.2020 byl formou Metodického pokynu zveřejněn nový vzor Zprávy o udržitelnosti. Zprávu o udržitelnosti předkládají partneři ukončených projektů, kterým byla tato povinnost stanovena ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu. Zprávy o udržitelnosti se předkládají podle Harmonogramu předkládání zpráv o udržitelnosti, který stanovuje Kontrolor v rámci kontroly závěrečné zprávy za partnera. 

Metodický pokyn a nový vzor naleznete zde.

 


Výroční informační akce 2020

Srdečně Vás zveme na výroční akci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020, která se uskuteční v sobotu, 1. srpna 2020 v obci Kvilda, tentokrát s mottem „Sdílená krajina, sdílená historie“. Na tradičních historických slavnostech bude moci veřejnost nahlédnout do keltských tradic pohraničí. Věděli jste, že keltský kmen Bójů, který byl usídlen v regionu, dal název jak pro Čechy (Boiohaemum), tak i pro Bavorsko (Baiowaria)? 

Obec Kvilda při této příležitosti zpřístupní nově otevřené Muzeum podmaleb na skle. Do něj a rovněž do Muzea Kvilda i do Galerie Kvilda bude po celou dobu konání akce vstup zdarma. Na své si však přijdou i milovníci přírody a pohybově-vzdělávacích aktivit. Správa Národního parku Šumava představí populárně naučnou formou houby rostoucí v česko-bavorsko-rakouském trojmezí a uskuteční vycházky s průvodcem do okolí obce za květenou Šumavy a komentované prohlídky Návštěvnického centra s výběhy pro rysa ostrovida a pro jelenovitou zvěř.

Podrobný program podle jednotlivých stanovišť zde.


 

Změna termínu konání 11. zasedání Monitorovacího výboru 

Rádi bychom Vás informovali, že v souvislosti s bezpečnostními opatřeními stanovenými k zamezení šíření nákazy koronavirem došlo ke změně termínu konání 11. zasedání Monitorovacího výboru, které bylo původně plánováno na konec května 2020. Zasedání nyní pravděpodobně proběhne ve dnech 24. a 25. listopadu 2020.

Lhůta pro podání žádostí (datum elektronického doručení) pro jejich projednání na 11. zasedání Monitorovacího výboru byla 19. února 2020 do 23:59 hodin. Tato lhůta nebude prodloužena. Vedoucí partneři, kteří ve stanovené lhůtě podali své projektové žádosti na květnové zasedání, budou o dalším postupu informováni e-mailem.

12. zasedání Monitorovacího výboru proběhne v první polovině roku 2021. Upozorňujeme žadatele, že bude mimo jiné nutné vyčkat stavu vyčerpání prostředků po 11. zasedání Monitorovacího výboru.
 


Srdečně Vás zveme k účasti v dotazníkovém šetření k tematickému zaměření Programu přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko v novém programovém období (2021-2027). Dotazník najdete pod tímto odkazem: https://ww3.unipark.de/uc/swot_interreg-baycz-cz/, vyplnění by Vám nemělo zabrat více než 15 minut. Své názory můžete zasílat do neděle 15. března 2020.

Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko se připravuje na nové programové období, které začne v roce 2021. Tento program je součástí evropské regionální politiky a již ve čtvrté generaci v různých oblastech posiluje spolupráci mezi Českou republikou a Bavorskem. Aby program mohl úspěšně odbourávat přeshraniční bariéry také ve svém pátém vydání, potřebujeme Vaše zkušenosti a Vaší podporu.

Příklady možných aktivit


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 15. 1. 2020 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3076) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS a stručný výhled do budoucího programového období.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 13. 1. 2020 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

Pozvánka
 


11. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 11. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 26. - 27. května 2020 v Jihočeském kraji.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 19. únor 2020 (do 23:59 hodin).

 


Aktualizace Příručky pro české žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 9. září 2019 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české žadatele. 

Dokument je k nalezení ZDE.

 


Aktualizace Příručky pro české příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. srpna 2019 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české příjemce. 

Dokument je k nalezení v sekci Dokumenty – Realizace projektů

 


Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 1. 8. 2019 od 9:30 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3076) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 26. 7. 2019 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

pozvánka ke stažení

 


10. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 10. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 26. - 27. listopadu 2019.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 21. srpna 2019.

 


9. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 5. a 6. června 2019 v Plzeňském kraji. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 9. zasedání Monitorovacího výboru je 27. únor 2019 do 23:59 hodin.
 

Požadavky a omezení pro aktuálně předkládané projekty naleznete ZDE,

 


Výroční akce 2018

Z pověření Národního orgánu a se souhlasem Řídícího orgánu si Vás dovolujeme pozvat na Výroční akci 2018 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Výroční akce 2018 se uskuteční 15. září 2018 v Tachově. Na programu je představení projektů česko-bavorské přeshraniční spolupráce zábavnou formou. Pozvánku na akci naleznete v příloze: 

Pozvánka ke stažení


 

Aktualizace příručky pro české žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 23. 7. 2018 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české žadatele.

Hlavní změny ve 3. vydání se týkají následujících oblastí:

• Žadatelé, kteří mají nárok na spolufinancování ze státního rozpočtu (kapitola MMR) musí nově předložit zvláštní žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Žádost se podává na základě Výzvy zveřejněné na webu programu, a to po schválení projektu Monitorovacím výborem a uzavření Rámcové smlouvy.
• Výdaje v kategorii „Náklady na externí odborné poradenství a na služby“, které realizují partneři se sídlem v dotačním území, jsou považovány za výdaje v dotačním území.
 Náklady, které jsou spojené s cestovními aktivitami (např. poplatky za účast na konferencích a událostech a výdaje na cestování a ubytování), musí být žadateli podrobně specifikovány v podrobném rozpočtu v poli pro komentář (zejména musí být uveden cíl a účel cesty). 
• Byl aktualizován formulář Čestného prohlášení Vedoucího partnera a Projektového partnera. Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře musí nově vyplňovat všichni partneři.

Příručka je volně k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty – Podávání žádostí a je závazná pro žádosti předkládané na 8. zasedání Monitorovacího výboru.

 


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

 

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 6. 8. 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Ovál (č. dveří 2082) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS a o možnosti čerpání prostředků v rámci Dispozičního fondu.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 31. 7. 2018 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

 Pozvánka na seminář

 


 

8. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 8. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 5. - 6. prosince 2018.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 22. srpna 2018 do 23:59 hodin.

 


 

Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU

 

Evropská komise dne 20. září 2017 přijala sdělení „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“.  Sdělení zdůrazňuje způsoby, kterými může EU a její členské státy snížit složitost, délku a náklady přeshraničních interakcí a podporovat sdílení služeb na obou stranách vnitřních hranic příhraničních regionů. Evropská unie má 40 vnitřních příhraničních regionů, které představují 40 % rozlohy Unie a téměř 30 % obyvatelstva EU. 

 

Bylo navrženo 10 opatření a doporučení, která usnadní spolupráci příhraničních regionů, přispějí ke snížení překážek a pomohou obyvatelům a podnikům naplno využít potenciál těchto regionů.

1)Online síť odborníků v rámci EU s názvem "Kontaktní místo hranice" : https://ec.europa.eu/futurium/en/border-regions

2)Výzva k podání pilotních projektů v oblasti spolupráce veřejných institucí k tématu překonání hranic různorodých administrativních systému v příhraničí: https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals

 


 

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ

Rádi bychom Vás upozornili na aktuální stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury, do kterých se mohou v roce 2018 zapojit i zájemci z České republiky. Programy jsou k nalezení na webových stránkách agentury www.btha.cz v sekcích „Stipendia“ a „Granty“ a jedná se především o:

 • stipendia na kurzy němčiny a letní školy v Bavorsku pro studenty, pedagogy a vědce z ČR (termín žádostí: 20. 4. 2018)
 • program podpory česko-bavorských akademických projektů (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, příprava projektů - žadatelem musí být bavorská VŠ)
 • program podpory studijních, přednáškových a vědeckých pobytů v České republice a v Bavorsku (žadatelem musí být bavorská VŠ).

S případnými dotazy se prosím obracejte přímo na zaměstnance Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

 


Metodický pokyn č. 3 k Příručce pro žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 22. 1. 2018 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici Metodický pokyn č. 3, jímž došlo k aktualizaci druhého vydání Příručky pro české žadatele. Změny se týkají kapitoly 5 - Příprava a odevzdání projektové žádosti, zásadní jsou především pokyny pro záznam výdajů mimo programové území.

 


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 5. 2. 2018 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 31. 1. 2018 e-mailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

 

 Pozvánka na seminář ke stažení

 


 

 

7. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

 

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 7. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 13. a 14. června 2018.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 21. únor 2018 do 23:59 hodin.

Informace o termínech a podmínkách podávání projektů na 7. zasedání monitorovacího výboru jsou k dispozici na webových stránkách programu v sekci Aktuality.

 


 

  Aktualizace Příručky pro české příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. ledna 2018 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české příjemce. Aktualizace se týká především problematiky změn naplánovaných projektů, které jsou blíže specifikovány v kapitole 2 „Změny projektu“.

Dokument je k nalezení v sekci Dokumenty – Realizace projektů.


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 16. 8. 2017 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.
Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS a o samotném procesu předkládání monitorovacích zpráv za projekt.
Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 9. 8. 2017 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

 

 Pozvánka - seminář pro žadatele 16. 8. 2017


 

Aktualizace příručky pro české příjemce dotace


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 5. 2017 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české příjemce dotace.

 


 

Metodický pokyn č. 2 k Příručce pro žadatele


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 3. 2017 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici Metodický pokyn č. 2, jímž došlo k aktualizaci Příručky pro žadatele. Aktualizace se týká kapitoly 4 - Způsobilé výdaje, a to konkrétně upřesnění pro výdaje na dovolenou a maximálních hodinových sazeb pro mzdy.

Přehled maximálních hodinových sazeb a definice pozic byl doposud součástí Příručky pro žadatele (Příloha č. 7). Tato příloha je od 1. 3. 2017 po novu k dispozici na stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky v sekci EÚS - Mzdové sazby typových pozic, kde bude v budoucnu upravována v závislosti na meziročním růstu průměrné nominální mzdy v ČR.

 


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 17. 1. 2017 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.
Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS.
Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 12. 1. 2017 emailem na: hrodejova@ kraj-jihocesky.cz nebo pluchova@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

 Pozvánka na seminář

 


 

Aktualizace Metodického pokynu k druhému vydání Příručky pro žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 19. 12. 2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici Metodický pokyn č. 1, jímž došlo k aktualizaci druhého vydání Příručky pro žadatele.

Hlavní změny se týkají především používání dvojjazyčného rozpočtu a zjednodušení loga u malých propagačních předmětů. Dále došlo k aktualizaci přílohy č. 7 - Maximální limity pro základní typové pozice. Aktualizované dokumenty jsou k nalezení v sekci Dokumenty – Podávání žádostí a jsou závazné pro všechny projekty předkládané pro 5. zasedání monitorovacího výboru.


 

Příručka pro české příjemce dotace


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 24.10.2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nově Příručka pro české příjemce dotace.


 

5. a 6. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 5. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 29. - 30. 5. 2017.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 8. 2. 2017 do 23:59 hodin.

Zároveň byl již předběžně stanoven termín i pro následující 6. zasedání monitorovacího výboru, které by se mělo uskutečnit ve dnech 7. - 8. 12. 2017. Lhůta pro podání projektových žádostí pro tento monitorovací výbor byla předběžně stanovena na 23. 8. 2017 do 23:59 hodin.


 

Výroční akce 2016 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 „Putování bez hranic srdcem Evropy"
Rádi bychom Vás informovali o konání výroční akce Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 „Putování bez hranic srdcem Evropy", která se uskuteční ve dnech 27. - 28.9.2016 v české části Šumavy. Cílem výroční akce je vhodnou formou představit projekty z oblasti cestovního ruchu, které jsou s ohledem na geografické a historické aspekty dotační oblasti v rámci programu dominantní. Více informací naleznete v přiložených souborech ke stažení. Na tuto akci jste srdečně zváni!

 Soubor ke stažení (plakát Modrava)

 Soubor ke stažení (plakát Železná ruda)

 Soubor ke stažení (leták)

 


 

Aktualizace příručky pro žadatele
Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 6. 9. 2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová verze Příručky pro žadatele (včetně aktuálních příloh). Prosím berte v potaz, že veškeré projekty předložené po tomto datu musí být vypracovány v souladu s aktuální verzí příručky.


 

4. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020


Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 proběhne 4. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 13. - 14. 12. 2016.


Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 26. 8. 2016. 


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci přeshraničních programů s Rakouskem a Bavorskem

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci přeshraničních programů s Rakouskem a Bavorskem, který se uskuteční dne 19. 2. 2016 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou žadatelům poskytnuty informace o Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 a o Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 17. 2. 2016 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo pluchova@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

 Pozvánka ke stažení

 


Zahájení Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020

Rádi bychom Vás informovali, že od 18. ledna 2016 je možné podávat žádosti v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020. Odkaz na elektronický monitorovací systém programu je uveden na internetových stránkách programu www.by-cz.eu/cz/podavani-zadosti. Zde také najdete další informace k vyplnění elektronické žádosti a formuláře pro vytvoření povinných příloh.

Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 3. zasedání Monitorovacího výboru je 5. březen 2016 v 00:00 (půlnoc mezi pátkem a sobotou ).


 

Zveřejnění dokumentace Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Dne 5. 11. 2015 zveřejnil Řídící orgán Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 dokumenty, díky nimž se mohou žadatelé seznamovat se základními požadavky programu. Jedná se o:

 • Společná pravidla pro způsobilost výdajů - ZDE
 • Dokumenty pro hodnocení projektů - dostupné ZDE - v programu bude prováděno hodnocení projektů, které je rozděleno do více částí (Hodnocení přeshraniční spolupráceHodnocení přeshraničního dopaduHodnocení kvality obsahu a Hodnocení přínosu k cílům programu). V rámci hodnocení může projekt získat maximálně 100 bodů.
 • Výtah z elektronického formuláře žádosti - ZDE - v rámci programu budou žádosti předkládány v zásadě elektronickou formou. Následující dokument, který má sloužit žadatelům jako pomůcka při přípravě žádosti, obsahuje přehled nejdůležitějších otázek z elektronické verze žádosti. Elektronické podávání žádosti přes systém eMS zatím však není z technických důvodů možné. Jakmile budou dokončeny nutné programátorské práce, bude informace zveřejněna na webových stránkách.

Další informace o Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 naleznete na společných stránkách programu www.by-cz.eu, dále na stánkách evropských strukturálních a investičních fondů www.dotaceeu.cz a na webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz.

 


Evropská komise dne 17. 12. 2014 schválila program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko

V programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Další informace a schválený programový dokument naleznete ZDE.


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 16. zasedání Monitorovacího výboru programu OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 2007-2013.

 Seznam ke stažení

Jihočeský kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR Vás zve na Den česko-bavorské spolupráce, který se uskuteční 26. 7. 2014 na Kvildě. Více informací naleznete v příloze.

 Den česko-bavorské spolupráce


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 15. zasedání Monitorovacího výboru programu OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 2007-2013.

 Seznam podpořených projektů ke stažení


Předkládání projektových žádostí na 16. monitorovací výbor, který proběhne 11. - 12. 11. 2014, je možné do 19. 08. 2014.

Více informací pro potenciální žadatele naleznete v Příručce pro české žadatele včetně platných metodických pokynů na níže uvedeném odkaze:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/CR-Bavorsko/Dokumenty/Dokumenty-%282%29

 


 

Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 14. zasedání Monitorovacího výboru programu OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko.

Seznam ke stažení


Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele, který se uskuteční 14. 1. 2014 od 9,30 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3.076) na KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou poskytnuty informace žadatelům v rámci OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013, ale také žadatelům v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko 2007-2013.

Účast je bezplatná, je však nutné se přihlásit, a to nejpozději do 10. 1. 2014, e-mailem na: silhavecka@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215.

 Pozvánka na seminář

 Prezentace ze semináře ke stažení

 

uzt
Aktuální informace - ostatní operační programy

Veškeré informace najdete ZDE


INTERREG EUROPE - vyhlášení 3. výzvy

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že dne 20. března 2024 bude vyhlášena již 3. výzva programu Interreg Europe v programovém období 2021 – 2027. 

Projektové žádosti bude možné předkládat od 5. dubna do 7. června (12:00) prostřednictvím monitorovacího systému programu. V rámci výzvy bude možné realizovat projekty zaměřené na výměnu zkušenosti, s důrazem na zlepšení politik regionálního rozvoje, ve všech tematických oblastech kohezní politiky. 

Při příležitosti vyhlášení 3. výzvy bude Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se společným sekretariátem programu organizovat online informační den k nastavení programu a podmínkám 3. výzvy. Informační den představí základní charakteristiku programu, podmínky 3. výzvy a možnosti, jak se zapojit do připařovaných projektů. Informační den se uskuteční v dopoledních hodinách 6. 3. 2024 ONLINE.

Program informačního dne a odkaz na registraci naleznete zde.


Rádi bychom Vás pozvali na dva únorové webináře pro zájemce o 2. výzvu programu Interreg Danube a výzvu Seed Money Facility. Webináře budou probíhat v angličtině a jsou určeny zejména pro vedoucí partnery.

1) Webinář k 2. výzvě programu Interreg Danube se uskuteční dne 14. února 2024 od 10:00.

 V rámci webináře budete informováni o procesu předkládání projektových žádostí v systému JEMS a následném systému jejich hodnocení. Budou probrány také požadavky na komunikaci v průběhu projektu, které je třeba dopředu zvážit.

Na webinář k 2. výzvě programu Interreg Danube se lze registrovat do 13. února (12:00) na tomto odkazu.

Program


2) Webinář k výzvě Seed Money Facility se uskuteční dne 15. února 2024 od 10:00.

Tento webinář bude také zaměřen zejména na správné podání projektových žádostí v systému JEMS a následném hodnotícím procesu.

Na webinář k výzvě Seed Money Facility se lze registrovat do 14. února (12:00) na tomto odkazu.

Program

Bližší informace k jednotlivým výzvám naleznete na webových stránkách 2. výzva Interreg Danube a Seed Money Facility.


Online informační seminář k programu Interreg Danube 

Rádi bychom Vás informovali, že Ministerstvo pro místní rozvoj, jako národní koordinátor v České republice, bude dne 11. ledna 2024 organizovat online informační seminář pro zájemce o 2. výzvu programu Interreg Danube.

Online seminář bude probíhat od 9:00 do 12:00 v prostředí WEBEX. Představíme Vám charakteristiku programu Interreg Danube, podmínky 2. výzvy, podporované aktivity, pravidla financování, příklady projektů aj. V závěru semináře bude také představen výhled pro 3. výzvu programu Interreg Central Europe.

Kompletní program online semináře naleznete v příloze. 

Na tomto odkazu naleznete veškeré informace k semináři, včetně registračního formuláře pro zájemce. Na seminář se lze registrovat do 5. ledna 2024.