INFORMACE

Sekce informací o dotačních programech a evropských fondech


Tato sekce stránek, kterou jste právě zvolili je určená především pro publikaci aktuálních informací, vyhlášek a nařízení kraje, přehledů a dalších dokumentů s cílem snadné dostupnosti těchto informací. Rovněž jsou zde mimo jiné k dispozici podrobné kontaktní informace, přehled povinně zveřejňovaných informací úřední deska.

 

Vzhledem ke značnému rozsahu informací, zveřejňovaných Jihočeským krajem je jejich celková struktura řešena takto:

  • Základní informace jsou zveřejněny na hlavních stránkách Jihočeského kraje (doména www.kraj-jihocesky.cz)
  • Vybrané doplňující informace jsou umístěny na subdoménách, provozovaných Jihočeským krajem. Přehled těchto subdomén je zobrazen formou záložek na pravém okraji hlavní stránky.
  • Informace na hlavních stránkách Jihočeského kraje jsou členěny tématicky do sekcí. Při prohlížení tedy volte nejprve sekci (vodorovné menu pod titulním pruhem), poté rubriku (menu vlevo) a případně podrubriku, je-li ve zvolené rubrice obsažena. K usnadnění orientace a pohybu ve zvolené sekci nebo rubrice můžete využít přidané navigační prvky, které se postupně zobrazují vpravo nahoře pod řádkem horního menu. Vzhledem k celkovému rozsahu zveřejněných informací doporučujeme novým uživatelům využít mapu stránek, kde je hierarchicky zobrazena celá struktura webu, nebo použít vyhledávací formulář (k dispozici je vyhledávací služba Google, která vyhledává pouze v doméně www.kraj-jihocesky.cz).

Uvedené textové informace si také můžete nechat přečíst, a to za použití grafického tlačítka "Přečíst" umístěného pod nadpisem na stránce. K úspěšnému použití služby je potřeba mít na počítači aktivní aplikaci JavaScript a příslušný flash-plugin. Předčítací služba je rovněž funkční i na mobilních zařízeních a telefonech s příslušným softwarovým vybavením, které mají spojení s internetem.

V prohlížení informací v jednotlivých rubrikách této sekce pokračujte volbou příslušné rubriky z této stránky (menu vlevo). K zobrazení rubrik v jiné sekci použijte hlavní menu (menu v horním řádku).