Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách, vyhlašovaných Jihočeským krajem

26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi.

Celý text platné směrnice je dostupný v rubrice PRAVIDLA, SMĚRNICE A ZÁSADY (schválené radou a zastupitelstvem Jihočeského kraje).
egordion

 Profil zadavatele naleznete na adrese:

 https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj


Veřejné zakázky, vyhlašované ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ)

Veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek musí být uveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ).

Podrobnosti o veřejných zakázkách Jihočeského kraje najdete ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ) nebo na profilu zadavatele.

Vyhledávání Věstníku veřejných zakázek (VVZ)

Do pole název zadavatele při vyhledávání v centrálním systému napište Jihočeský kraj nebo název zřizované organizace, vyhlašující zakázku.


Úřední deska

Odkaz na elektronickou Úřední desku Krajského úřadu Jihočeského kraje naleznete ZDE