Hospodaření kraje

Informace o hospodaření Jihočeského kraje

V této rubrice můžete získat přehled o rozpočtech Jihočeského kraje a o výsledcích jeho hospodaření v uplynulých letech. V závěrečných účtech kraje za uplynulá období najdete i základní údaje o hospodaření Jihočeským krajem zřizovaných organizací.


ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET JIHOČESKÉHO KRAJE - ZDE

Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Bůžek, email: buzek@kraj-jihocesky.cz


Rozpočtové dokumenty

Střednědobé výhledy rozpočtu Jihočeského kraje

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na roky 2025 - 2026

Výpis usnesení

Schválený SVR JčK na období let 2025 a 2026 - textová část

Schválený SVR JčK na období let 2025 a 2026 - tabulková část

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na roky 2024 - 2025

Výpis usnesení

Schválený SVR JčK na období let 2024 a 2025 – textová část

Schválený SVR JčK na období let 2024 a 2025 – tabulková část

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na roky 2023 - 2024

Výpis usnesení

Schválený SVR JčK na období let 2023 a 2024

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na roky 2022 - 2023 

Výpis usnesení

Schválený SVR JčK na období let 2022 a 2023 – textová část

Schválený SVR JčK na období let 2022 a 2023 – tabulková část

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na roky 2021 - 2022

Výpis usnesení

Schválený SVR JčK na období let 2021 a 2022 – textová část

Schválený SVR JčK na období let 2021 a 2022 – tabulková část

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na roky 2020 - 2021

Výpis usnesení

Schválený SVR JčK na období let 2020 a 2021 - textová část

Schválený SVR JčK na období let 2020 a 2021 - tabulková část

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na roky 2019 - 2020

Výpis usnesení

Schválený SVR Jčk na období let 2019 a 2020 - textová část

Schválený SVR Jčk na období let 2019 a 2020 - tabulková část

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2017 - 2019

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 2. jednání dne 15. 12. 2016 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2017-2019 usnesením č. 23/2016/ZK-2 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje (SRV) na období let 2017-2019 podle přílohy č. 1 mat. č. 504/ZK/16;
II. ruší
dnem schválení SRV na období let 2017-2019 platnost části stávajícího SRV na období let 2016-2018.
 

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2017-2019

Schválený SRV Jčk na období let 2017-2019 - textová část

Schválený SRV Jčk na období let 2017-2019 - tabulková část

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2016 - 2018

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 20. jednání dne 17. 12. 2015 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2016 - 2018 usnesením č. 376/2015/ZK-20 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje (SRV) na období let 
2016 - 2018 podle přílohy č. 1 mat. č. 408/ZK/15;

II. ruší 
dnem schválení SRV na období let 2016 - 2018 platnost části stávajícího SRV na období let 2015 - 2017.

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2016 - 2018

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2015 - 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 14. jednání dne 18. 12. 2014 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2015-2017 usnesením č. 380/2014/ZK-14 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje (dále jen SRV) na období let 2015-2017 podle přílohy č. 1 mat. č. 443/ZK/14;

II. ruší 
dnem schválení SRV na období let 2015-2017 platnost části stávajícího SRV na období let 2014-2017.

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2015 - 2017

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2014 - 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 8. jednání dne 5. 12. 2013 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 usnesením č. 344/2013/ZK-8 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje (dále jen SRV) na období let 2014-2017 podle přílohy č. 1 mat. č. 361/ZK/13;

II. ruší

dnem schválení SRV na období let 2014-2017 platnost části stávajícího SRV na období let 2013-2017.

 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014 - 2017

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2012 - 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 27. jednání dne 8. 11. 2011 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2012 - 2017 usnesením č. 402/2011/ZK-27 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje (dále jen SRV) na období let 2012 - 2017 podle přílohy č. 1 mat. č. 390/ZK/11;
II. ruší
dnem schválení SRV na období let 2012 - 2017 platnost stávajícího SRV na roky 2012 - 2015;
III. ukládá
JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit v návaznosti na změněné alokace v SRV úpravy zejména časových harmonogramů realizací v něm promítnutých záměrů, případně předložit návrhy revokací usnesení, pokud jsou jimi vázány, a přípravu nových záměrů předkládat výhradně v souladu s alokacemi SRV.

SRV Jihočeského kraje na období let 2012 - 2017

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2013 - 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 2. jednání dne 20. 12. 2012 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2013-2017 usnesením č. 20/2012/ZK-2 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje (dále jen SRV) na období let 2013-2017 podle přílohy č. 1 mat. č. 398/ZK/12;

II. ruší

dnem schválení SRV na období let 2013-2017 platnost části stávajícího SRV na období let 2012-2017. 

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2013 - 2017 ke stažení

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2010 - 2015

Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 507/2009/ZK ze dne 27. 10. 2009 ke schválenému Střednědobému rozpočtovému výhledu Jihočeského kraje na roky 2010 - 2015

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
aktualizovaný Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2010 - 2015 dle Přílohy č. 1 k návrhu č. 433;
II. ruší
platnost výhledu na období 2010 - 2015 ve stávajícím SRV pro roky 2009 - 2015, a to dnem schválení aktualizovaného Střednědobého rozpočtového výhledu Jihočeského kraje na roky 2010 - 2015;
III. ukládá
JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zahájit jednání s EIB nebo připravit zadání veřejné zakázky pro přijetí úvěru ve výši 1 mld. Kč s čerpáním v roce 2010 a 2011 v souladu se SRV pro zajištění předfinancování tzv. evropských projektů tak, aby byl zajištěn schodek pro rozpočet roku 2010 a 2011.

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2010 - 2015 ke stažení ve formátu .xls

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2009 - 2015

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2009 - 2015 (schválený 16. 9. 2008 usnesením zastupitelstva 353/2008/ZK).

Střednědobý rozpočtový výhled ke stažení

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2007 - 2013

Střednědobý výhled 2007 - 2013 ke stažení

Rozpočty Jihočeského kraje

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2024

Výpis usnesení

Příloha č. 1 - Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2024

Příloha č. 2 - Zmocnění k provádění změn rozpočtu v roce 2024

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2023

Výpis usnesení

Příloha č. 1 – Schválený Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2023

Příloha č. 2 – Zmocnění k provádění změn rozpočtu v roce 2023

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2022

Výpis usnesení

Příloha č. 1 – Schválený Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2022

Příloha č. 2 – Zmocnění k provádění změn rozpočtu v roce 2022

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2021 

Výpis usnesení

Příloha č. 1 - Schválený Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2021

Příloha č. 2 - Zmocnění k provádění změn rozpočtu v roce 2021

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2020

Výpis usnesení

Příloha č. 1 - Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2020

Příloha č. 2 - Zmocnění k provádění změn rozpočtu v roce 2020

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2019

Výpis usnesení

Příloha č. 1 - Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2019

Příloha č. 2 - Zmocnění k provádění změn rozpočtu v roce 2019

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2018

Výpis usnesení

Příloha č. 1 - Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2018

Příloha č. 2 - Zmocnění k provádění změn rozpočtu v roce 2018

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 2. jednání dne 15. 12. 2016 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2017 usnesením č. 24/2016/ZK-2 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
podle závazné části přílohy č. 1 mat. č. 505/ZK/16
a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2017 s celkovými příjmy 12 151 679 200 Kč, celkovými výdaji 12 736 727 300 Kč a schodkem 585 048 100 Kč,
b) úhradu splátek přijatých dlouhodobých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 275 000 000 Kč,
c) zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 860 055 500 Kč prostřednictvím financování, z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 710 650 130 Kč,
d) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 559 959 100 Kč,
e) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 2 038 518 600 Kč;
II. zmocňuje
orgány kraje k provádění rozpočtových opatření podle přílohy č. 2 mat. č. 505/ZK/16.
 

Příloha č. 1 - Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2017

Příloha č. 2 - Zmocnění k provádění RO

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2016

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 20. jednání dne 17. 12. 2015 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2016 usnesením č. 377/2015/ZK-20 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje podle závazné části přílohy č. 1 mat. č. 388/ZK/15

a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2016 s celkovými příjmy 11 074 846 500 Kč, celkovými výdaji 11 699 878 500 Kč a schodkem 625 032 000 Kč,
b) úhradu splátek přijatých dlouhodobých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 275 000 000 Kč,
c) zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 900 040 800 Kč prostřednictvím financování, z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 727 021 840 Kč,
d) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 517 059 200 Kč,
e) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 1 906 836 000 Kč;

II. zmocňuje orgány kraje k provádění rozpočtových opatření podle přílohy č. 2 mat. č. 388/ZK/15.

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2016

Příloha č. 1_Rozpočet Jčk na rok 2016

Příloha č. 2_Zmocnění k provádění RO

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 14. jednání dne 18. 12. 2014 Rozpočet jihočeského kraje na rok 2015 usnesením č. 381/2014/ZK-14 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
podle závazné části přílohy č. 1 mat. č. 426/ZK/14

a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015 s celkovými příjmy 12 458 839 100 Kč, celkovými výdaji 12 599 109 800 Kč a schodkem 140 270 700 Kč,
b) úhradu splátek přijatých dlouhodobých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 275 000 000 Kč,
c) zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 415 270 700 Kč prostřednictvím financování, z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 365 963 500 Kč,
d) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 511 331 000 Kč,
e) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 1 830 458 000 Kč,
f) závazné finanční vztahy k ostatním subjektům ve výši 915 275 010 Kč;

II. zmocňuje
orgány kraje k provádění rozpočtových opatření podle přílohy č. 2 mat. č. 426/ZK/14.

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015

Úvod

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

III. Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

VI. Předpoklad finančních toků

VII. Srovnání schváleného rozpočtu 2015 se schváleným rozpočtem 2014

VIII. Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2015

IX. Vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací

X. Seznam zkratek

Zmocnění k provádění rozpočtových opatření

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 8. jednání dne 5. 12. 2013 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014 usnesením č. 345/2013/ZK-8 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

podle závazné části přílohy č. 1 mat. č. 360/ZK/13
a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014 s celkovými příjmy 11 633 014 600 Kč, celkovými výdaji 11 937 866 800 Kč a schodkem 304 852 200 Kč,
b) úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 275 000 000 Kč,
c) zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 579 852 200 Kč prostřednictvím financování, z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 407 612 000 Kč,
d) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 511 054 200 Kč,
e) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 1 832 636 000 Kč,
f) závazné finanční vztahy k ostatním subjektům ve výši 871 846 010 Kč,

II. zmocňuje

orgány kraje k provádění rozpočtových opatření podle přílohy č. 2 mat. č. 360/ZK/13.

 

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014 ke stažení:

Úvod

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

III. Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci SDV státního rozpočtu

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

VI. Předpoklad finančních toků_2014

VII. Srovnání rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VIII. Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2014

IX. Vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací

X. Seznam zkratek

Zmocnění k provádění RO

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 2. jednání dne 20. 12. 2012 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2013 usnesením č. 21/2012/ZK-2 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

podle závazné části přílohy č. 1 mat. č. 399/ZK/12

a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2013 s celkovými příjmy 11 338 934 500 Kč, celkovými výdaji 11 907 950 140 Kč a schodkem 569 015 640 Kč,
b) pokrytí schodku ve výši 400 000 000 Kč dočerpáním již schváleného dlouhodobého úvěru ze zahraničí dle usnesení č. 262/2011/ZK-24,
c) úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 50 000 000 Kč,
d) zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 219 015 640 Kč,
e) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 510 684 100 Kč,
f) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 1 796 568 000 Kč,
g) závazné finanční vztahy k ostatním subjektům ve výši 936 632 000 Kč;

II. zmocňuje

orgány kraje k provádění rozpočtových opatření podle přílohy č. 2 mat. č. 399/ZK/12.

 

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2013 ke stažení:

Úvod

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

III. Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

VI. Předpoklad finančních toků

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VIII. Finanční prostředky převedené z roku 2012 do roku 2013

IX. Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2013

X. Vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací

XI. Seznam zkratek

Zmocnění k provádění rozpočtových opatření

Srovnání schváleného rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 20. 12. 2011 na svém 28. jednání Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2012 usnesením č. 426/2011/ZK - 28 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

podle závazné části přílohy č. 1 mat. č. 440/ZK/11

a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2012 s celkovými příjmy 11 260 869 710 Kč, celkovými výdaji 12 360 735 600 Kč a schodkem 1 099 865 890 Kč,
b) přijetí dlouhodobého úvěru ze zahraničí prostřednictvím financování ve výši 1 100 000 000 Kč,
c) úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 207 730 000 Kč,
d) zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 207 595 890 Kč,
e) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 633 847 000 Kč,
f) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 1 781 167 000 Kč,
g) závazné finanční vztahy k ostatním subjektům ve výši 938 072 000 Kč;

II. zmocňuje

orgány kraje k provádění rozpočtových opatření podle přílohy č. 2 mat. č. 440/ZK/11.

Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2012

Úvod

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

III. Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

VI. Předpoklad finančních toků

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VIII. Finanční prostředky převedené z roku 2011 do roku 2012

IX. Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2012

X. Vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací

XI. Seznam zkratek

Zmocnění k provádění rozpočtových opatření

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 21. 12. 2010 na svém 19. jednání Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2011 usnesením č. 427/2010/ZK-19 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
podle závazné části přílohy č. 1 mat. č. 447/ZK/10
a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2011 s celkovými příjmy 11 536 712 270 Kč, celkovými výdaji 11 165 759 240 Kč a přebytkem 370 953 030 Kč,
b) úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 541 553 030 Kč,
c) zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 170 600 000 Kč,
d) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 646 640 000 Kč,
e) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 1 834 262 000 Kč,
f) závazné finanční vztahy k ostatním subjektům ve výši 824 556 000 Kč;

II. zmocňuje
orgány kraje k provádění rozpočtových opatření podle přílohy č. 2 mat. č. 447/ZK/10.

Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2011 ke stažení včetně příloh

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením číslo 586/2009/ZK - 11 schválilo dne 15. prosince 2009

1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2010 s celkovými příjmy 11 378 186 000 Kč, celkovými výdaji 10 892 883 000 Kč a přebytkem 485 303 000 Kč,
2. úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 485 303 000 Kč,
3. závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 757 347 000 Kč,
4. závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 1 719 487 000 Kč,
5. závazné finanční vztahy k ostatním subjektům ve výši 839 698 000 Kč.

Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2010 ke stažení včetně příloh (ve formátu zip)

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2009

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2009 byl schválen zastupitelstvem kraje dne 22. 12. 2008.

Hlavní priority schváleného rozpočtu jsou:

 • kofinancování a předfinancování projektů pro čerpání strukturálních fondů Evropské unie,
 • oblast dopravní infrastruktury - opravy krajských silnic (II. a III. třídy) realizací projektu P1 a P2,
 • řešení zdravotnických poplatků,
 • podpora mateřských školek v rámci programu rozvoje kraje,
 • splátky úvěru Evropské investiční banky ve výši 175 000 000,- Kč,
 • pokrytí nákladů na činnost a provoz zřizovaných organizací.

Schválený objem příjmů rozpočtu činí 10 629 130 600 Kč a objem výdajů 11 090 930 600 Kč.

Soubory ke stažení

Textová část rozpočtu

Bilance příjmů a výdajů podle ORJ

Rozpočet příjmů a výdajů dle ORJ

Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím

Dotace obcím ze SR

Rozdělení dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy obcím na rok 2009

Příloha - sumář za školy

Příloha - školy okres České Budějovice

Příloha - školy okres Český Krumlov

Příloha - školy okres Jindřichův Hradec

Příloha - školy okres Písek

Příloha - školy okres Prachatice

Příloha - školy okres Strakonice

Příloha - školy okres Tábor

Příloha - Správa a údrľba silnic Jihočeského kraje

Příloha - PO v oblasti kultury

Příloha - PO v sociální oblasti

Příloha - PO v oblasti zdravotnictví

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2008

Základní údaje:
Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 11.12.2007 v těchto objemech:

příjmy: 9 694 725 600,- Kč 
výdaje: 9 619 725 600,- Kč
zapojení výsledku hospodaření minulých let: 100 000 000,- Kč
splátka úvěru od EIB: 175 000 000,- Kč

Rozpočet byl připraven jednotlivými věcně příslušnými odbory krajského úřadu, veškeré činnosti spojené s přípravou koordinoval ekonomický odbor. Postupně byl projednáván vedením kraje, radou kraje a finančním výborem zastupitelstva kraje, ke schválení předložený návrh akceptoval závěry z těchto projednání. Při jednáních bylo postupně rozhodováno zejména o návrzích úprav objemů výdajů. Docházelo i k průběžnému doplňování návrhu rozpočtu o další části a kapitoly. V konečném výsledku došlo k odstranění původního schodku bilance v objemu cca 163 mil. Kč a tím k vyrovnání návrhu rozpočtu.


Dokumenty k rozpočtu kraje na rok 2008

Potřebujete-li schválený rozpočet v písemné podobě, vytiskněte nejprve textovou část a poté tabulkovou část (všechny listy přiložených sešitů MS Excel). Vytištěné tabulky vřaďte chronologicky do textové části (podle obsahu). Kompletní rozpočet má 383 stran.

Soubory ke stažžení

Rozpočet 2008 - textová část ke stažení ve formátu .pdf

Rozpočet 2008 - tabulková část - tabulky excel - komprimováno ve formátu .zip

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2007

Schválený rozpočet na rok 2007

Základní údaje
Rozpočet na rok 2007 byl 19. 12. 2006 schválen zastupitelstvem Jihočeského kraje jako schodkový v těchto objemech:

příjmy 9 107 419 700,- Kč
výdaje 9 620 712 900,- Kč
schodek 513 293 200,- Kč

K profinancování schodku rozpočtu 2007 bude použita část hospodářského přebytku minulých let v objemu 63 293 200,- Kč a objem 450 000 000,- Kč z další tranže krajem přijatého úvěru.

Příprava rozpočtu
Návrh rozpočtu připravený jednotlivými věcně příslušnými odbory krajského úřadu byl postupně projednáván vedením kraje, radou kraje a finančním výborem zastupitelstva kraje. Zastupitelstvem kraje dne 19. prosince 2006 schválený rozpočet akceptuje veškeré závěry z projednání v radě kraje 7. 11. 2006 a 5. 12. 2006 a ve finančním výboru 13. 11. 2006 a 4. 12. 2006. Při jednáních bylo postupně rozhodováno o jednotlivých návrzích úprav. Docházelo i k průběžnému doplňování o další části. Rozpočet byl i upraven ve smyslu organizačních změn připravovaných k 1. 1. 2007. S návrhem rozpočtu byly seznámeny i ty poslanecké kluby zastupitelů, které projevily zájem. K návrhu rozpočtu, zveřejněnému v souladu se zákonnou lhůtou, nebyly uplatněny žádné připomínky občanů.

Dokumenty k rozpočtu kraje na rok 2007

Potřebujete-li schválený rozpočet v písemné podobě, vytiskněte nejprve textovou část a poté tabulkovou část (všechny listy přiložených sešitů MS Excel). Vytištěné tabulky vřaďte chronologicky do textové části (podle obsahu). Kompletní rozpočet má 368 stran.

Rozpočet 2007 - textová část

Rozpočet 2007 - tabulková část

 

Materiály z fáze přípravy rozpočtu

Informace o návrhu rozpočtu na rok 2007

Poučení občanům k Návrhu Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2007

Návrh rozpočtu 2007 - textová část

Návrh rozpočtu 2007 - tabulková část

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2006

Základní údaje:
Rozpočet na rok 2006 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 20. 12. 2005 v těchto objemech:

příjmy: 8 415 955,7 tis. Kč
výdaje: 8 565 425,7 tis. Kč
schodek: 149 470,0 tis. Kč

K profinancování schodku rozpočtu 2006 bude použita část hospodářského přebytku minulých let.

Příprava rozpočtu
Návrh rozpočtu byl připraven jednotlivými věcně příslušnými odbory krajského úřadu. Postupně byl projednáván vedením kraje, radou kraje a finančním výborem zastupitelstva kraje. Schválený rozpočet akceptuje veškeré závěry z projednání v radě kraje 1. a 29. 11. 2005, ve finančním výboru 7. 11. 2005 a v poradě vedení kraje 14. a 21. 11. 2005. Při jednáních bylo postupně rozhodováno o jednotlivých návrzích úprav. Docházelo i k průběžnému doplňování o další části. S návrhem rozpočtu byly seznámeny poslanecké kluby zastupitelů. K návrhu rozpočtu, zveřejněnému v souladu se zákonnou lhůtou, nebyly uplatněny žádné připomínky občanů.

 

Dokumenty k rozpočtu kraje na rok 2006

Schválený rozpočet na rok 2006 (soubor dokumentů ve formátu .zip)

Potřebujete-li schválený rozpočet v písemné podobě, vytiskněte nejprve textovou část (soubor a_textova_cast.pdf) a poté všechny listy přiložených sešitů MS Excel. Vytisknuté tabulky vřaďte chronologicky do textové části (podle obsahu). Kompletní rozpočet má 377 stran.

 

Materiály z fáze přípravy rozpočtu

Informace o návrhu rozpočtu na rok 2006

Poučení občanům k Návrhu Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2006

Návrh rozpočtu 2006 - archiv souborů ke stažení ve formátu .zip

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2005

Základní údaje

Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný v těchto objemech
příjmy 8 233 046,4 tis. Kč 
výdaje 8 233 046,4 tis. Kč.

Příprava a schvalování rozpočtu

Návrh rozpočtu byl připraven jednotlivými věcně příslušnými odbory krajského úřadu. Návrh byl nejprve projednán vedením krajského úřadu a vedením kraje, dále původní Radou Jihočeského kraje na jednání dne 19. 10. 2004, 14. 12. 2004 pak Radou Jč. kraje v novém složení po volbách. S návrhem byly seznámeny i poslanecké kluby zastupitelů. Připomínky k návrhu rozpočtu mohli na základě zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách kraje nebo při osobní návštěvě úřadu vznést i občané kraje. Po této proceduře byl rozpočet 21. prosince 2004 Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválen.

Dokumenty k rozpočtu kraje na rok 2005

Schválený rozpočet na rok 2005 (soubor dokumentů ve formátu .zip)

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2004

Bilance rozpočtu: Příjmy - 6 609 951,5 tis. Kč, výdaje - 6 635 602,7 tis. Kč, schodek - 25 651,2 tis. Kč. Pokrytí schodku je zajištěno finančními prostředky kraje z minulých let.

Příprava a schvalování rozpočtu

Návrh rozpočtu byl připraven jednotlivými věcně příslušnými odbory krajského úřadu. Opakovaně byl projednán vedením krajského úřadu, vedením kraje, Radou Jihočeského kraje a finančním výborem Zastupitelstva Jihočeského kraje. S návrhem byly seznámeny i poslanecké kluby zastupitelů. Připomínky k návrhu rozpočtu mohli na základě zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách kraje nebo při osobní návštěvě úřadu vznést i občané kraje. Po této proceduře byl rozpočet 16. prosince 2003 Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválen.

 

Dokumenty k rozpočtu na rok 2004 

Kompletní rozpočet 2004 - soubor dokumentů .zip

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2003

Kompletní rozpočet 2003 - soubor dokumentů .zip

Přehled příjmů a výdajů rozpočtu 2003

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2002

Osnova návrhu rozpočtu 2002

Kompletní rozpočet 2002 - soubor dokumentů .zip

Souhrnný přehled příjmů rozpočtu 2002

Souhrnný přehled výdajů rozpočtu 2002

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2001

Rozpočet příjmů Jihočeského kraje na rok 2001

Komentář k rozpočtu příjmů Jihočeského kraje na rok 2001

Rozpočet výdajů Jihočeského kraje na rok 2001

Specifikace kapitálových výdajů rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2001

Komentář k rozpočtu výdajů Jihočeského kraje na rok 2001

Závěrečné účty Jihočeského kraje

Závěrečný účet kraje za rok 2023

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 20. 6. 2024 na svém 34. jednání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2023 usnesením č. 181/2024/ZK-34 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2023 podle příloh č. 1 až č. 7 návrhu č. 210/ZK/24 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2023 v celkové výši +7 453 190 018,95 Kč,
2. užití zůstatku disponibilních zdrojů hospodářského výsledku za rok 2023 v objemu 719 620 777,94 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje;
II. bere na vědomí
1. obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2023 dle přílohy č. 8 návrhu č. 210/ZK/24,
2. přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedená v kapitole XIII. Textové části návrhu č. 210/ZK/24.

Výpis usnesení
Příloha – Textová část
Příloha 1 – Přehled o plnění a čerpání rozpočtu 
Příloha 2 – Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací
Příloha 3 – Přehled hospodářských výsledků společností s majetkovou účastí kraje
Příloha 4 – Přehled o fondech kraje
Příloha 5 – Zpráva o majetku kraje
Příloha 6 – Prostředky poskytnuté v rámci dotační politiky kraje
Příloha 7.1 – Příloha k účetní závěrce
Příloha 7.2 – Výkaz Rozvaha-bilance
Příloha 7.3 – Výkaz zisku a ztráty
Příloha 7.4 – Výkaz příloha ÚSC a SO
Příloha 7.5 – Přehled o peněžních tocích
Příloha 7.6 – Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha 8.1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření JčK za rok 2023
Příloha 8.2 – Stanovisko kraje k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření JčK za rok 2023
Příloha 8.3 – Závěry z prověření námitky proti kontrolnímu zjištění MF ČR

Závěrečný účet kraje za rok 2022

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 22. 6. 2023 na svém 27. jednání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2022 usnesením č. 200/2023/ZK-27 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2022 podle příloh č. 1 až č. 7 návrhu č. 217/ZK/23 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2022 v celkové výši +5 187 170 707,34 Kč,
2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2022 v objemu 269 368 634,31 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje;
II. bere na vědomí
obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2022 dle přílohy č. 8 návrhu č. 217/ZK/23.

Výpis usnesení 
Příloha – Textová část
Příloha 1 – Přehled o plnění a čerpání rozpočtu
Příloha 2 – Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací
Příloha 3 – Přehled hospodářských výsledků společností s majetkovou účastí kraje
Příloha 4 – Přehled o fondech kraje
Příloha 5 – Zpráva o majetku kraje
Příloha 6 – Prostředky poskytnuté v rámci dotační politiky kraje
Příloha 7.1 – Příloha k účetní závěrce
Příloha 7.2 – Výkaz Rozvaha – bilance
Příloha 7.3 – Výkaz zisku a ztráty
Příloha 7.4 – Výkaz Příloha ÚSC a SO
Příloha 7.5 – Přehled o peněžních tocích
Příloha 7.6 – Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha 8 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje za rok 2022

Závěrečný účet kraje za rok 2021

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 16. 6. 2022 na svém 18. jednání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2021 usnesením č. 181/2022/ZK-18 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2021 podle příloh č. 1 až č. 8 návrhu č. 190/ZK/22 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2021 v celkové výši +3 973 253 463,92 Kč,
2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2021 v objemu 311 057 394,21 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje;
II. bere na vědomí
obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2021 dle přílohy č. 9 návrhu č. 190/ZK/22

Příloha – Textová část
Příloha 1 – Přehled o plnění a čerpání rozpočtu
Příloha 2 – Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací
Příloha 3 – Přehled o fondech kraje
Příloha 4 – Zpráva o majetku kraje
Příloha 5 - Prostředky poskytnuté v rámci dotační politiky kraje
Příloha 6.1 – Příloha k účetní závěrce
Příloha 6.2 – Výkaz Rozvaha – bilance
Příloha 6.3 – Výkaz zisku a ztráty
Příloha 6.4 – Výkaz Příloha ÚSC, SO a RR
Příloha 6.5 – Přehled o peněžních tocích
Příloha 6.6 – Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha 7 – Informace o hospodaření nemocnic Jihočeského kraje
Příloha 8 – Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje
Příloha 9 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje za rok 2021

Závěrečný účet kraje za rok 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 24. 6. 2021 na svém 8. jednání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2020 usnesením č. 197/2021/ZK-8 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2020 podle příloh č. 1 až č. 8 návrhu č. 211/ZK/21 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2020 v celkové výši +3 428 539 505,34 Kč,
2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2020 v objemu 599 980 002,79 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje;
II. bere na vědomí
obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2020 včetně opatření přijatých k nápravě zjištěného nedostatku dle přílohy č. 9 návrhu č. 211/ZK/21.

Příloha – Textová část
Příloha 1 – Přehled o plnění a čerpání rozpočtu
Příloha 2 – Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací
Příloha 3 – Přehled o fondech kraje
Příloha 4 – Zpráva o majetku kraje
Příloha 5.1 – Příloha k účetní závěrce
Příloha 5.2 – Výkaz Rozvaha – bilance
Příloha 5.3 – Výkaz zisku a ztráty
Příloha 5.4 – Výkaz Příloha ÚSC, SO a RR
Příloha 5.5 – Přehled o peněžních tocích
Příloha 5.6 – Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha 6 – Prostředky poskytnuté v rámci dotační politiky kraje
Příloha 7 – Informace o hospodaření nemocnic Jihočeského kraje
Příloha 8 – Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje
Příloha 9 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje za rok 2020

Závěrečný účet kraje za rok 2019

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 25. 6. 2020 na svém 28. jednání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2019 usnesením č. 138/2020/ZK-28 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2019 podle příloh č. 1 až č. 8 návrhu č. 175/ZK/20 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2019 v objemu +3 529 977 897,03 Kč,
2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2019 v objemu 521 134 605,46 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje;
II. bere na vědomí
obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2019 dle přílohy č. 9 návrhu č. 175/ZK/20.


Příloha – Textová část
Příloha 1 – Přehled o plnění a čerpání rozpočtu
Příloha 2 – Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací
Příloha 3 – Přehled o fondech kraje
Příloha 4 – Zpráva o majetku kraje
Příloha 5.1 – Příloha k účetní závěrce
Příloha 5.2 – Výkaz Rozvaha – bilance
Příloha 5.3 – Výkaz zisku a ztráty
Příloha 5.4 – Výkaz Příloha ÚSC, SO a RR
Příloha 5.5 – Přehled o peněžních tocích
Příloha 5.6 – Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha 6 – Prostředky poskytnuté v rámci dotační politiky kraje
Příloha 7 – Informace o hospodaření nemocnic Jihočeského kraje
Příloha 8 – Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje
Příloha 9 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje za rok 2019

Závěrečný účet kraje za rok 2018

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 27. 6. 2019 na svém 22. jednání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2018 usnesením č. 190/2019/ZK-22 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje 

I. schvaluje 
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2018 podle příloh č. 1 až č. 8 návrhu č. 240/ZK/19 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2018 v objemu +3 893 067 981,01 Kč, 
2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2018 v objemu 472 711 418,69 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje; 
II. bere na vědomí 
obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2018 dle přílohy č. 9 návrhu č. 240/ZK/19.

Příloha – Textová část
Příloha 1 – Přehled o plnění a čerpání rozpočtu
Příloha 2 – Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací
Příloha 3 – Přehled o fondech kraje
Příloha 4 – Zpráva o majetku kraje
Příloha 5.1 – Příloha k účetní závěrce
Příloha 5.2 – Výkaz Rozvaha – bilance
Příloha 5.3 – Výkaz zisku a ztráty
Příloha 5.4 – Výkaz Příloha ÚSC, SO a RR
Příloha 5.5 – Přehled o peněžních tocích
Příloha 5.6 – Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha 6 – Prostředky přidělené v rámci dotační politiky kraje
Příloha 7 – Informace o hospodaření nemocnic Jihočeského kraje
Příloha 8 – Informace o hospodaření další osob s majetkovou účastí kraje
Příloha 9 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje za rok 2018 

Závěrečný účet kraje za rok 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 21. 6. 2018 na svém 14. jednání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2017 usnesením č. 169/2018/ZK-14 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

 1. schvaluje
  1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2017 podle příloh č. 1 až 8 návrhu č. 180/ZK/18 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2017 v objemu + 3 505 166 062,25 Kč,
  2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2017 v objemu 709 395 876,94 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje;
 2. bere na vědomí
  1. obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2017 dle přílohy č. 9 návrhu č. 180/ZK/18,
  2. přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedená v kapitole XIII. Textové části návrhu č. 180/ZK/18.

 

Příloha – Textová část 

Příloha 1 – Přehled o plnění a čerpání rozpočtu

Příloha 2 – Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací

Příloha 3 – Přehled o fondech kraje

Příloha 4 – Zpráva o majetku kraje

Příloha 5.1 – Příloha k účetní závěrce

Příloha 5.2 – Výkaz Rozvaha – bilance

Příloha 5.3 – Výkaz zisku a ztráty

Příloha 5.4 – Výkaz Příloha ÚSC, SO a RR

Příloha 5.5 – Přehled o peněžních tocích

Příloha 5.6 – Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha 6 – Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky

Příloha 7 – Informace o hospodaření nemocnic kraje

Příloha 8 – Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje

Příloha 9 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje

Závěrečný účet kraje za rok 2016

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 22. 6. 2017 na svém 7. zasedání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2016 usnesením č. 201/2017/ZK-7 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2016 podle příloh č. 1 až 8 mat. č. 223/ZK/17 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2016 v objemu + 2 468 639 247,15 Kč,
2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2016 v objemu 599 397 159,08 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje;
II. bere na vědomí
obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2016 dle přílohy č. 9 mat. č. 223/ZK/17.

 

Příloha – Textová část

Příloha 1 – Přehled o plnění a čerpání rozpočtu

Příloha 2 – Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací

Příloha 3 – Přehled o fondech kraje

Příloha 4 – Zpráva o majetku kraje

Příloha 5.1 – Příloha k účetní závěrce

Příloha 5.2 – Výkaz Rozvaha – Bilance

Příloha 5.3 – Výkaz zisku a ztráty

Příloha 5.4 – Výkaz Příloha ÚSC, SO a RR

Příloha 5.5 – Přehled o peněžních tocích

Příloha 5.6 – Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha 6 – Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky

Příloha 7 – Informace o hospodaření nemocnic

Příloha 8 – Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje

Příloha 9 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2016

Závěrečný účet kraje za rok 2015

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 23. 6. 2016 na svém 24. zasedání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2015 usnesením č. 213/2016/ZK-24 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2015 podle příloh č. 1 až 8 mat. č. 225/ZK/16 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2015 v objemu +1 234 427 358,15 Kč,
2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2015 v objemu 263 095 092,96 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje;

II. bere na vědomí
obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2015 dle přílohy č. 9 mat. č. 225/ZK/16.

 

Příloha-Textová část

Příloha 1-Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu

Příloha 2-Hospodářské výsledky zřizovaných organizací

Příloha 3-Přehled o fondech kraje

Příloha 4-Zpráva o majetku kraje

Příloha 5.1-Příloha k účetní závěrce

Příloha 5.2-Výkaz Rozvaha-bilance

Příloha 5.3-Výkaz zisku a ztráty

Příloha 5.4-Výkaz Příloha ÚSC, SO a RR

Příloha 5.5-Přehled o peněžních tocích

Příloha 5.6-Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha 6-Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky

Příloha 7-Informace o hospodaření nemocnic

Příloha 8-Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje

Příloha 9-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2015

Závěrečný účet kraje za rok 2014

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 25. 6. 2015 na svém 17. zasedání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2014 usnesením číslo č. 212/2015/ZK - 17 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2014 podle příloh č. 1 až 8 mat. č. 181/ZK/15 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2014 v objemu +604 828 537,84 Kč,

2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2014 v objemu 556 451 712,00 Kč převodem:

a) ve výši 7 557,45 Kč do Fondu rozvoje školství,
b) ve výši 556 444 154,55 Kč do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje;

II. bere na vědomí

1. obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2014 dle přílohy č. 9 mat. č. 181/ZK/15,

2. přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedená v kapitole XIII. Textové části mat. č. 181/ZK/15.

 

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2014 ke stažení:

Příloha - Textová část

Příloha 1 - Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu

Příloha 2 - Hospodářské výsledky zřizovaných organizací

Příloha 3 - Přehled o fondech kraje

Příloha 4 - Zpráva o majetku kraje

Příloha 5.1 - Příloha k účetní závěrce

Příloha 5.2 - Výkaz Rozvaha - bilance

Příloha 5.3 - Výkaz zisku a ztráty

Příloha 5.4 - Výkaz Příloha ÚSC, SO a RR

Příloha 5.5 - Přehled o peněžních tocích

Příloha 5.6 - Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha 6 - Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky

Příloha 7 - Informace o hospodaření nemocnic

Příloha 8 - Informace o hospodaření dalších osob

Příloha 9 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje

Závěrečný účet kraje za rok 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 26. 6. 2014 na svém XI. zasedání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 usnesením číslo 245/2014/ZK - 11 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schvaluje

 1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 podle příloh materiálu č. 194/ZK/14 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2013 v objemu + 149 149 094,50 Kč;
 2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2013 v objemu 503 719 264,02 Kč takto:
  a) ve výši 83 360,03 Kč převést ve prospěch Fondu rozvoje školství, 
  b) ve výši 503 635 903,99 Kč převést prostředky do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje.

 

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Příloha - textová část

Příloha 1 - plnění a čerpání rozpočtu

Příloha 2 hospodářské výsledky zřizovaných organizací

Příloha 3 - přehled o fondech kraje

Příloha 4 - zpráva o majetku kraje

Příloha 5.1 - příloha k účetní závěrce

Příloha 5.2 - výkaz rozvaha

Příloha 5.3 - výkaz zisku a ztráty

Příloha 5.4 - výkaz příloha USC, SO, RR

Příloha 5.5 - přehled o peněžních tocích

Příloha 5.6. přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha 6 - grantová a dotační politika

Příloha 7 - informace o hospodaření nemocnic

Příloha 8 - informace o hospodaření dalších osob

Příloha 9 - informace o přezkoumaní hospodaření obcí a DSO

Příloha 10 - zpráva o přezkoumání hospodaření kraje

Závěrečný účet kraje za rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 27. 6. 2013 na svém 5. zasedání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 usnesením číslo 185/2013/ZK-5 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schvaluje

1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 podle příloh mat. č. 190/ZK/13 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2012 v objemu + 454 594 185,25 Kč;

2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2012 v objemu 252 011 820,28 Kč takto:

a) ve výši 10 000 000,00 Kč zvýšit provozní příspěvek Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, 
b) ve výši 5 000 000,00 Kč posílit alokaci vyhlašovaného „Krajského programu podpory sportu", 
c) ve výši 5 000 000,00 Kč zvýšit investiční příspěvek do FRŠ účelově na rekonstrukci střechy objektu odborného výcviku Střední školy řemeslné a Základní školy Soběslav a střechy Střední průmyslové školy a VOŠ Písek, 
d) ve výši 1 000 000,00 Kč posílit alokaci vyhlašovaného „Grantového programu podpory JSDHO",
e) ve výši 10 000 000,00 Kč převést prostředky zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku na účtu kraje do „Fondu rozvoje dopravní infrastruktury Jihočeského kraje",
f) ve výši 221 011 820,28 Kč převést prostředky zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku na účtu kraje do „Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje".

 

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Textová část

Příloha 1 plnění a čerpání rozpočtu

Příloha 2 hospodářské výsledky zřizovaných organizací

Příloha 3 přehled o fondech kraje

Příloha 4 zpráva o majetku kraje

Příloha 5.1 příloha k účetní závěrce

Příloha 5.2 výkaz rozvaha

Příloha 5.3 výkaz zisku a ztráty

Příloha 5.4 výkaz příloha USC, SO, RR

Příloha 6 grantová a dotační politika

Příloha 7 informace o hospodaření nemocnic

Příloha 8 informace o hospodaření dalších osob

Příloha 9 informace o přezkoumání hospodaření obcí a DSO

Příloha 10 zpráva o přezkoumání hospodaření kraje

Závěrečný účet kraje za rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 26. 6. 2012 na svém 32. zasedání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2011 usnesením č. 207/2012/ZK-32 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schvaluje:

 1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2011 podle příloh mat. č. 211/ZK/12 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2011 v objemu + 509 335 507,45 Kč.
 2. převod zůstatku disponibilních prostředků z výsledku hospodaření kraje za rok 2011 ve výši 26 656 656,09 Kč do rozpočtové rezervy kraje na rok 2012.

 

Textová část

příloha 1 - plnění a čerpaní rozpočtu

příloha 2 - hospodářské výsledky zřizovaných organizací

příloha 3 - zpráva o majetku kraje

příloha 4.1 - příloha k účetní závěrce

příloha 4.2 - výkaz rozvaha

příloha 4.3 - výkaz zisku a ztráty

příloha 4.4 - výkaz, příloha USC, SO, RR

příloha 5 - grantová a dotační politika

příloha 6.1 - informace o hospodaření nemocnic, část 1

příloha 6.2 - informace o hospodaření nemocnic, část 2

příloha 6.3 - informace o hospodaření nemocnic, část 3

příloha 7.1 - informace o hospodaření dalších osob, část 1

příloha 7.2 - informace o hospodaření dalších osob, část 2

příloha 8 - informace o přezkoumání hospodaření obcí a DSO

příloha 9 - zpráva o přezkoumání hospodaření kraje

Závěrečný účet kraje za rok 2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 28. 6. 2011 na svém 24. zasedání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2010 usnesením č. 230/2011/ZK-24 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2010 podle přílohy mat. č. 213/ZK/11 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2010 v objemu + 210 745 305,59 Kč;
2. rozdělení zůstatku disponibilních prostředků z výsledku hospodaření kraje za rok 2010 pro zapojení do rozpočtu 2011 ve výši 36 858 062,97 Kč takto:
a) ve výši 3 140 310,64 Kč převést úroky ze speciálního účtu MŠMT ve prospěch posílení Fondu rozvoje školství ORJ 22 - FRŠ,
b) ve výši 3 000 000,00 Kč posílit rozpočet výdajů ORJ 14 - OEZI na navýšení prostředků grantového programu podpory vodohospodářské infrastruktury,
c) ve výši 2 000 000,00 Kč posílit rozpočet výdajů ORJ 1 - KHEJ na navýšení prostředků grantového programu podpory sborů dobrovolných hasičů obcí,
d) ve výši 700 000,00 Kč posílit rozpočet výdajů ORJ 9 - OSVZ na navýšení prostředků pro Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s. Strakonice,
e) ve výši 700 000,00 Kč posílit rozpočet výdajů ORJ 9 - OSVZ na navýšení prostředků grantového programu podpory minimální sítě protidrogových služeb na území kraje pro rok 2011,
f) ve výši 100 000,00 Kč posílit rozpočet výdajů ORJ 9 - OSVZ na navýšení prostředků pro Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji o.s. České Budějovice,
g) ve výši 27 217 752,33 Kč posílit rozpočtovou rezervu kraje u ORJ 5 - OEKO.

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2010 ke stažení včetně příloh (ve formátu zip)

Závěrečný účet kraje za rok 2009

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2009 byl dne 22. 6. 2010 schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 229/2010/ZK-16.

Soubory ke stažení

Textová část

Příloha 1 - Přehled o plnění rozpočtu

Příloha 2 - Hospodářské výsledky zřizovaných organizací

Příloha 3 - Zpráva o majetku kraje

Příloha 4 - Zpráva o hospodářské činnosti kraje

Příloha 5 - Příloha k roční účetní závěrce

Příloha 5 – Část Rozvaha-bilance

Příloha 5 - Část Výkaz zisku a ztráty

Příloha 6 - Grantová a dotační politika

Příloha 7 - Informace o hospodaření nemocnic

Příloha 7.1 - Jihočeské nemocnice

Příloha 7.2 - Nemocnice CB

Příloha 7.3 - Nemocnice CK

Příloha 7.4 - Nemocnice JH

Příloha 7.5 - Nemocnice PI

Příloha 7.6 - Nemocnice PT

Příloha 7.7 - Nemocnice ST

Příloha 7.8 - Nemocnice TA

Příloha 8 - Informace o hospodaření dalších osob

Příloha 8.1 - RERA

Příloha 8.2 - Jč letiště

Příloha 8.3 - JCCR

Příloha 8.4 - JVTP

Příloha 9 - Informace o přezkoumání obcí a DSO

Příloha 10 - Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje

Usnesení zastupitelstva

Závěrečný účet kraje za rok 2008

Závěrečný účet kraje za rok 2008

Závěrečný účet kraje za rok 2008 byl projednán na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23. 6. 2009. Přijaté usnesení je v materiálech ke stažení.

Materiály ke stažžení

Textová část

Příloha 1 - Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací

Příloha 2 - Zpráva o majetku kraje

Příloha 3 - Zpráva o hospodářské činnosti kraje

Příloha 4 - Příloha k roční účetní závěrce

Příloha 5 - Grantová a dotační politika

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 1

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 2

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 3

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 4

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 5

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 6

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 7

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 8

Příloha 7 - Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje - část 1

Příloha 7 - Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje - část 2

Příloha 8 - Informace o přezkoumání obcí a DSO

Příloha 9 - Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje

Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

Závěrečný účet kraje za rok 2007

Schválený závěrečný účet kraje za rok 2007

Závěrečný účet kraje za rok 2007 byl schválen bez výhrady na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24. 6. 2008.

Materiály ke stažení

Textová část

Příloha 1- Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací

Příloha 2 - Zpráva o majetku kraje

Příloha 3 - Zpráva o hospodářské činnosti kraje

Příloha 4 - Příloha k roční účetní závěrce

Příloha 5 - Grantová a dotační politika.doc

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 1

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 2

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 3

Příloha 7 - Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje

Příloha 8 - Informace o přezkoumání obcí a DSO

Příloha 9 - Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje

Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

Závěrečný účet kraje za rok 2006

Schválený závěrečný účet kraje za rok 2006

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2006 byl projednáván a schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje na zasedání dne 26. 6. 2007.

Materiály ke stažení

Textová část

Příloha č. 1 Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací

Příloha č. 2 Zpráva o majetku kraje

Příloha č. 3 Zpráva o hospodářské činnosti kraje

Příloha č. 4 Příloha k roční účetní závěrce Jihočeského kraje

Příloha č. 5 Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky

Příloha č. 6 Informace včetně Zprávy auditora o hospodaření Nemocnice České Budějovice a.s.

Příloha č. 7 Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje

Příloha č. 8 Informace o přezkoumání hospodaření obcí a DSO

Příloha č. 9 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje

Usnesení zastupitelstva

Závěrečný účet kraje za rok 2005

Dokumenty k závěrečnému účtu za rok 2005

Usnesení k závěrečnému účtu kraje za rok 2005 ze dne 20. 6. 2006

Závěrečný účet kraje za rok 2005 - textová část

Příloha 1 - Přehled výsledků zřizovaných organizací

Příloha 2 - Zpráva o majetku kraje

Příloha 3 - Zpráva o hospodářské činnosti kraje

Příloha 4 - Informace o hospodaření Nemocnice Č.B. a.s

Příloha 5a - Informace o hospodaření dalších a.s

Příloha 5b - Informace o hospodaření dalších a.s

Příloha 5c - Informace o hospodaření dalších a.s

Příloha 6 - Informace o přezkoumání obcí a DSO krajem

Příloha 7 - Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje

Příloha 8 - Příloha k roční účetní závěrce kraje

Příloha 9 - Prostředky přidělené v rámci dotační politiky kraje

Závěrečný účet kraje za rok 2004

Dokumenty k závěrečnému účtu za rok 2004

Usnesení k závěrečnému účtu kraje za rok 2004 ze dne 21. 6. 2005

Textová část závěrečného účtu kraje za rok 2004

Příloha č.1 - Odvětvové plnění rozpočtu příjmů kraje za rok 2004

Příloha č. 2 - Přehled přidělených dotací obcím z rozpočtu kraje za rok 2004

Příloha č. 3 - Přehled dosažených výsledků hospodaření škol a školských zařízení v roce 2004

Příloha č. 4 - Zpráva o majetku kraje za rok 2004

Příloha č.5 - Zpráva o hospodářské činnosti kraje za rok 2004

Příloha 6 a - Hospodaření nemocnice Č. Budějovice - výkazy zisků a ztrát, rozvaha

Příloha 6 b - Hospodaření nemocnice Č. Budějovice - příloha k ú.z. a zpráva auditora

Příloha č. 7 - Informace o výsledku přezkoumání hospodaření obcí a DSO za rok 2004

Příloha č. 8 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2004

Příloha č. 9 - Příloha k roční účetní závěrce

Závěrečný účet kraje za rok 2003

Závěrečný účet kraje za rok 2003 - dokumenty
 

Textová část zprávy k Závěrečnému účtu Jihočeského kraje za rok 2003

Souhrnné výsledky finančního hospodaření kraje za rok 2003

Odvětvové plnění rozpočtu příjmů a výdajů kraje za rok 2003

Přehled přidělených dotací obcím z rozpočtu kraje za rok 2003

Přehled dosažených výsledků zřizovaných organizací v roce 2003

Zpráva o majetku kraje ke dni 31.12.2003

Poučení k Závěrečnému účtu Jihočeského kraje za rok 2003

Závěr zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2003

Zpráva auditora

Závěrečný účet kraje za rok 2002

Závěrečný účet kraje za rok 2002 - dokumenty  

Poučení k Závěrečnému účtu

Textová část zprávy k závěrečnému účtu

Příloha 1a - souhrnné výsledky hospodaření kraje

Příloha 1b - plnění rozpočtu příjmů a výdajů

Příloha 2 - plnění rozpočtu dle odpovědných míst

Příloha 3 - komentář k plnění dle odpovědných míst

Příloha 4 - přehled hospodaření škol

Příloha 5 - zpráva o majetku kraje

Příloha 6 - závěr zprávy o přezkoumání hospodaření kraje

Závěrečný účet kraje za rok 2001

Závěrečný účet kraje
Povinnost shrnout údaje o ročním hospodaření kraje do závěrečného účtu stanovuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v § 17. V závěrečném účtu kraje jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. 
 

Návrh Závěrečného účtu kraje za rok 2001

Závěr zprávy MF o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2001

 Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Francová, e-mail: francova@kraj-jihocesky.cz