Občané se zdravotním postižením

 

sociální portál jčk

 

Tato rubrika obsahuje informace pro spoluobčany se zdravotním postižením. Především zde najdete plánek bezbariérového přístupu do budov Krajského úřadu Jihočeského kraje, který je umístěn také na úvodní stránce našeho webu. V seznamu internetových stránek, určených jako zdroje informací jsou odkazy na stránky některých orgánů a organizací, které se problematikou zabývají a dále i na specializované informační servery.

Širší informace při řešení životních situací a podpoře plnohodnotného života spoluobčanů se zdravotním postižením je možné nalézt na Sociálním portálu Jihočeského kraje - http://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/.

Na obou budovách krajského úřadu jsou k dispozici tablety vybavené on-line tlumočením do českého znakového jazyka.

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Pro období 2022 - 2025 připravil Jihočeský kraj ve spolupráci s externími odborníky Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2022–2025

Krajský plán vyrovnávání příležitostí 2022–2025 


Krajský plán vyrovnávání příležitostí 2018–2021 


Akční plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 393/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016 schválilo Akční plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2017, který navazuje na Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2013 - 2016. Plné znění Akčního plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2017 naleznete zde

 Akční KPVP 2017 finální

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 196/2013/ZK-5 ze dne 27. 6. 2013 schválilo Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2013 - 2016, který se opírá o Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014 schválen vládou dne 29. 3. 2010 a o Metodickou pomůcku při tvorbě nových Krajských plánů vytváření rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením, kterou zpracovala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v červnu 2010. Na základě těchto dokumentů zahrnuje krajský plán Jihočeského kraje nejen oblast sociální, ale také běžné oblasti života, jako je vzdělávání, zaměstnávání, doprava, kultura, sport, volný čas, bydlení, přístup k informacím či přístupnost prostředí. Jedná se o široce pojatý dokument, a proto se na jeho zpracování podíleli odborníci z různých oborů.

 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2013-2016


Seznam půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Seznam půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek najdete na Sociálním portálu Jihočeského kraje, v sekci Pomáháme / Osoby se zdravotním postižením / Půjčovny kompenzačních pomůcek


Kontaktní osoba: Ing. Ivana Moravcová, tel.: 386 720 635, e-mail: moravcovai@kraj-jihocesky.cz

Přeprava handicapovaných osob v Jihočeském kraji

Autobusy

Bezbariérové spoje jsou podmíněny poznámkou: „Z provozních důvodů může být bezbariérově přístupné vozidlo dočasně nahrazeno odlišným typem autobusu. Aktuální nasazení bezbariérově přístupného vozidla si můžete ověřit na dispečinku dopravce." V dalším kroku budeme prověřovat a případně řešit spolehlivost uváděných telefonních čísel dopravce vč. relevantnosti podaných informací.

V Jihočeském kraji je 5096 autobusových spojů, z toho bude 1498 spojů bezbariérových – procentuální zastoupení je tedy (29,4%) zhruba 30% bezbariérových spojů. Zde je třeba upozornit, že toto číslo je potřeba brát s určitou rezervou (některé spoje jsou krátké/dlouhé, mají provoz pouze 1 den v týdnu apod.).


Vlaky

Jihočeský kraj postupně zvyšuje počet bezbariérových vlaků. V letošním roce došlo k nasazení 10 nových elektrických jednotek RegioPanter, které jezdí z Českých Budějovic do Strakonic, Písku, Tábora, Jindřichova Hradce, Českých Velenic a na vybraných vlacích ve směru Horní Dvořiště. Příští rok budou postupně dodávány nová nízkopodlažní vozidla pro linku Strakonice – Tábor, která budou zpočátku nasazena v úseku Červená nad Vltavou – Tábor a po dostavbě mostu přes Orlík v celé trase. V současné době je v provozu 699 spojů, z čehož je 459 nízkopodlažních. Zastoupení nízkopodlažních regionálních spojů je zhruba 66 %. Nicméně doporučujeme kontaktovat dopravce, zejména v letním období na Šumavě jsou na některé vlaky nasazovány v letním období vysokopodlažní soupravy. V případě cestování rychlíky a expresy rovněž, aby byl dopravce připraven na asistenci cestujícímu, jelikož na rychlících a EC/IC vlacích nejsou nasazovány vozy s nízkopodlažním vstupem, ale speciální vozy vybavené plošinou pro OZP, kterou obsluhuje zaměstnanec dopravce.

České dráhy provozují na regionálních vlacích nízkopodlažní elektrické jednotky RegioPanter, motorové vozy Regionova a na trati č. 227 Slavonice – Kostelec u Jihlavy nízkopodlažní motorové vozy RegioSpider. Dopravce GW Train Regio provozuje na většině vlacích různé nízkopodlažní soupravy, nicméně zejména v letním období či jako záložní nasazuje standardní soupravy.


Tratě, kde jsou nasazovány na regionální vlaky pouze nízkopodlažní soupravy

192 Blatná – Nepomuk – jednotky Reginova

199 České Budějovice – České Velenice - jednotky RegioPanter

200 (České Budějovice -) Písek – Březnice – na vlacích České Budějovice – Písek elektrické jednotky RegioPanter, na vlacích Protivín – Březnice jednotky Regionova mimo vlaků 7970, 7974, 8421 a 7971)

203 Strakonice – Březnice - jednotky Reginova

220 České Budějovice – Praha – na osobních vlacích České Budějovice – Tábor – Chotoviny jednotky RegioPanter, na vlacích Tábor – Olbramovice jednotky Regionova (mimo vlaku Sp 1502/1505 Tábor – Praha)

224 Tábor – Jihlava – jednotky Regionova

225 Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec - Jihlava – jednotky Regiopanter

226 Veselí nad Lužnicí – České Velenice – jednotky Regionova

227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice – jednotky RegioSpider


Tratě, kde jsou vlaky částečně provozovány nízkopodlažními soupravami

190 České Budějovice – Strakonice (první a poslední vlak z/do Strakonic, - vlaky 8018 a 8001/1981 jsou vedeny rychlíkovou soupravou), jednotky RegioPanter, některé vlaky jednotky Regionova a spěšné vlaky Strakonice – Písek – Tábor jsou vedeny standardními soupravy.

191 Strakonice – Plzeň – mix nízkopodlažních a standardních souprav.

194 České Budějovice – Černý Kříž – převážně nízkopodlažní motorové vozy, ale jsou doplněny standardními soupravy

196 České Budějovice – Horní Dvořiště – vybrané vlaky jsou vedeny nízkopodlažními jednotkami RegioPanter, na ostatních vlacích standardní soupravy

197 Číčenice – Nové Údolí – převážně nízkopodlažní motorové vozy, v některých dnech mohou být doplněny standardními soupravami

198 Strakonice – Volary – převážně nízkopodlažní motorové vozy, v některých dnech mohou být doplněny standardními soupravami


Tratě, kde nejsou nízkopodlažní soupravy pravidelně nasazovány

195 Rybník – Lipno nad Vltavou – vlaky jsou vedeny patrovými vozy se sníženým vstupem, ale nejsou uzpůsobeny pro provoz OZP

201 Tábor – Ražice – vlaky jsou vedeny standardními soupravami

202 Tábor – Bechyně – vlaky jsou vedeny standardními soupravami

Více informací naleznete na stránkách JIKORD

Euroklíč v Jihočeském kraji

Osoby se zdravotním postižením mohou získat zdarma EUROKLÍČ, a tak se aktivně zapojit do projektu Euroklíč v Jihočeském kraji, který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR pod záštitou Ministerstva dopravy ČR za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jde o mezinárodní projekt, který už více než čtvrt století pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích. Podrobnější informace - viz příloha.

Informace pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS nebo autismus)

Porucha autistického spektra je "neviditelným" handicapem. Lidé vypadají na první pohled zdravě. Hlavní deficit osob s PAS je v odlišném vnímání, porozumění a sociální komunikaci.
Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, jejíž přesná příčina zatím není známa. Současné studie poukazují na to, že se pravděpodobně jedná o kombinaci několika příčin, především genetických faktorů, různých infekčních onemocnění nebo chemických procesů v mozku. Poruchy autistického spektra se řadí mezi celoživotní znevýhodnění, které se v průběhu života vyvíjí. Prognózu jedince značně ovlivňuje jeho míra symptomatiky, mentální úroveň, specifický přístup ve výchově a vzdělání a přidružené poruchy (např. poruchy řeči, poruchy pozornosti a aktivity, poruchy chování).

Organizace v Jihočeském kraji, které poskytují pomoc a podporu osobám s PAS a jejich rodinám:

Komunikace s osobami s poruchou autistického spektra
V roce 2016 byl na tiskové konferenci Úřadu vlády České republiky v poslanecké sněmovně za účasti zástupce MPSV a dalších resortů představen Komunikační soubor pro osoby s poruchou autistického spektra. Tisková zpráva z konference je dostupná v níže přiloženém souboru, stejně jako jednotlivé dokumenty - Informační leták, Komunikační klíč v popisné i zkrácené verzi, Desatero komunikace s pacientem s poruchou autistického spektra, Průkaz osoby s PAS.

Materiály z tiskové konference Úřadu vlády České republiky:

 Tisková zpráva

 KS - Informační leták

 KS - Klíč pro komunikaci s osobami s autismem

 KS - Klíč pro komunikaci krátká verze

 KS - Desatero komunikace s pacienty s PAS

 KS - Průkaz osoby s PAS

Internetové stránky, určené problematice občanů s postižením

Adresy specializovaných internetových stránek, které obsahují informace, důležité pro spoluobčany s postižením.
 

Stránky MPSV - sekce pro zdravotně postižené

Národní rada zdravotně postižených ČR

Poradenský a informační server pro osoby se specifickými potřebami

Helpnet - informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Můžeš - noviny o důstojnosti pro každého

Centrum paraple

Liga za práva vozíčkářů

Bezplatné služby pro zrakově postižené

MPSV - registr poskytovatelů sociálních služeb