Občanská práva

Základní dokumenty z oblasti lidských práv a svobod

V této rubrice jsou dostupné základní dokumenty, vymezující lidská práva a základní svobody osob v jurisdikci České republiky a mezinárodní závazky České republiky v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod. Další informace k této problematice najdete na vybraných internetových stránkách v rubrice Užitečné odkazy v této sekci.

V této rubrice jsou dostupné základní dokumenty, vymezující lidská práva a základní svobody osob v jurisdikci České republiky a mezinárodní závazky České republiky v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod. Další informace k této problematice najdete na vybraných internetových stránkách  v rubrice Užitečné odkazy v této sekci.
 
Ústava České republiky

Listina základních práv a svobod

Všeobecná deklarace lidských práv

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech


Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění Protokolu č. 11 (Převzato ze serveru Evropského soudu pro lidská práva)

Text úmluvy

Evropský soud pro lidská práva ve Strasbourgu


Kde najdete dokumenty některých orgánů Vlády ČR:

Rada Vlády ČR pro lidská práva

Rada vlády pro národnostní menšiny

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany