Dotační programy pro činnost JSDHO

V roce 2024 jsou připraveny státní i krajské dotační programy, které jsou zaměřeny na účelovou finanční podporu činnosti jednotek SDH obcí na území Jihočeského kraje. Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o požární ochraně.

Jihočeský kraj ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje a Krajským sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska zprostředkovává aktuální informace k jednotlivým programům s cílem usnadnit obcím přístup k finančním prostředkům na zajištění akceschopnosti jednotek SDH obcí. Ke snadnější orientaci v dotačních programech byl zpracován „Ucelený přehled dotačních programů pro činnost jednotek SDH obcí (JSDHO) v Jihočeském kraji na rok 2024". Naleznete zde základní informace o nových programech s odkazy na podrobné informace a dostupné podklady ke konkrétnímu programu.

Ucelený přehled DP pro JSDHO na rok 2024.pdf

Státní dotační programy_V1,V2,V3_2024.zip

Státní dotační programy_V2-V3_2025.zip

Podklady ke státnímu dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 1 

Pořadník-hodnocení_žádostí_státní_DP-CAS-DA-PZ_2024.pdf

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 2 

Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje 2024.zip

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 3

Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje 2024.zip 

Podklady ke státní dotaci na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 4 

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2024 - I.část.zip

 

 

Archiv dokumentace 2023

Ucelený přehled dotačních programů na rok 2023

Státní dotační programy_V2,V3_2024.zip

Podklady ke státnímu dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 1 

Pořadník žádostí o státní dotace na rok 2023

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 2 

Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje 2023.zip

Podklady ke státní dotaci na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 4 

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2023 - II. část.zip

Archiv dokumentace 2022

Ucelený přehled dotačních programů na rok 2022

Podklady ke státnímu dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 1 

Pořadník žádostí o státní dotace na rok 2022

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 2 

Schválené investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje_2022.zip

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje – dotační titul č. 3

Schválené neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje_2022.zip

Podklady ke státní dotaci na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 4 

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2022 - II. část.zip

 

 

Informace k výcviku členů JSDHO na mobilním výcvikovém zařízení Fire Dragon v roce 2022 - Archiv

První kolo výcviku na mobilním výcvikovém zařízení Fire Dragon se uskuteční ve dnech 31.3. - 3.4. 2022 na stanici HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Další kola budou následovat v letech 2023 a dle zájmu i v roce 2024. Celkem se jednoho kola výcviku může účastnit 120 osob (30 osob/den). 

Na základě předběžných přihlášek, které krajský úřad obdržel od JSDHO v roce 2021, byly po dohodě s HZS Jihočeského kraje pro první kolo výcviku v roce 2022 vybrány následující JSDHO: 

JSDHO zařazené a pracující v režimu kategorie JPO II 

  • České Velenice, Mirovice

JSDHO zařazené, ale nepracující v režimu kategorie JPO II 

  • Týn nad Vltavou 

JSDHO zařazené do kategorie JPO III/2 

  • Bechyně, Netolice, Vodňany, Tábor, Dačice, Nová Bystřice, Studená, Strakonice

SDHO zařazené do kategorie JPO III/1, kde je předpoklad zásahu ve výškových budovách 

  • Milevsko, Jindřichův Hradec, Zliv, Lišov, Volyně, Chýnov, Neplachov, Nové Hrady 

Při přihlašování se na konkrétní den výcviku je třeba zohlednit zachování akceschopnosti JPO, nebo je nutné se před podáním závazné přihlášky domluvit s plk. Ing. Martinem Svitákem, náměstkem pro IZS.  Závazná přihláška pro členy uvedených JSDHO je v příloze.

V rámci závazné přihlášky na výcvik v roce 2022 je možné
- nahradit osoby uvedené v předběžné přihlášce z roku 2021 jiným členem jednotky, 
- přihlásit další členy, pokud jste měli zájem o výcvik nad stanovený počet členů s úhradou z krajské dotace. Náklady v tomto případě hradí obec ze svého rozpočtu. 
Ale vždy při splnění podmínek pro absolvování výcviku.

Při překročení celkového počtu 120 osob bude přihlíženo k pořadí zaslaných závazných přihlášek s tím, že je garantována účast závazně přihlášeným členům všem JSDHO v roce 2021 s úhradou z krajské dotace. V případě, že bude zájem převyšovat limit 120, budou zájemci přesunuti na rok 2023, kdy se uskuteční výcvik pro další JSDHO. Při překročení 30 osob na daný den výcviku bude část nad limitem přesunuta na jiný den. Rozhodující v tomto případě bude opět datum doručení závazné přihlášky. Z tohoto důvodu do závazné přihlášky je potřeba uvést více termínů, pokud to bude ze strany účastníka výcviku možné. Při přesunu na jiný termín bude v maximální možné míře zohledněn Vámi uvedené termíny, ale pokud nebude zohlednění možné, jsou přesuny termínů mezi jednotlivými dny výcviku plně v kompetenci krajského úřadu. Přesný termín a seznam účastníků výcviku Vám bude zaslán nejpozději do 5.3.2022, následně obdržíte zálohovou fakturu od firmy Dräger Safety, s.r.o. V případě, že se výcviku ze závažných důvodů nebude moci zúčastnit člen JSDHO uvedený na závazné přihlášce, je možné vyslat náhradníka, který má o výcvik zájem a splňuje podmínky pro jeho absolvování.

Cena výcviku za jednoho účastníka je 4. 114,- Kč včetně DPH. Cenu uhraďte na základě zálohové faktury před výcvikem. Platba předem je požadována z důvodu záruky účasti a proplacení nákladů spojených se zajištěním výcviku. Náklady Vám budou proplaceny v rámci neinvestiční dotace kraje ve výši

  • 100% ceny výcviku až 12 členům funkčních JPO II/1
  • 50% ceny výcviku až 6 členům ostatním JPO II/1 a JPO III/2
  • 50% ceny výcviku až 3 členům JPO III/1

Státní dotaci na tento výcvik nebude možné využít. 

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 19.2.2022 datovou schránkou na Krajský úřad Jihočeského kraje nebo e-mailem na adresu spalenkova@kraj-jihocesky.cz
 
Případné dotazy směřujte na Ing. Martu Spálenkovou tel. 724 052 945, odborné dotazy k výcviku na plk. Ing. Martina Svitáka, náměstka HZS Jihočeského kraje.

Přílohy: 
Závazná přihláška na výcvik v mobilním výcvikovém zařízení Dragon 7000 pro rok 2022
Propozice k výcviku Dräger Fire Dragon 9000 na rok 2022
Ceník výcviku Taktika zdolávání požárů – Fire Dragon 9000 na rok 2022
Fire Dragon – stručný popis

 


 

Fire Dragon 20022 - Rozdělení do výcvikových dní 

 


 

Kontaktní osoba: Ing. Marta Spálenková, tel.: 724 052 945, e-mail: spalenkova@kraj-jihocesky.cz

Archiv dokumentace 2021

Ucelený přehled dotačních programů na rok 2021

Podklady ke státnímu dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 1 

Pořadník žádostí o státní dotace na rok 2021

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 2 

Schválené investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje na rok 2021

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje – dotační titul č. 3

Schválené neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje na rok 2021

Podklady ke státní dotaci na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 4 

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2021 - II. část.zip

Archiv dokumentace 2020

Ucelený přehled dotačních programů na rok 2020

Podklady ke státnímu dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 1 

Pořadník žádostí na rok 2020

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 2 

Schválené investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje na rok 2020

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje – dotační titul č. 3

Schválené neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje na rok 2020

Podklady ke státní dotaci na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 4 

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2020 - II. část

Archiv dokumentace 2019

Ucelený přehled dotačních programů na rok 2019

Podklady ke státnímu dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 1 

Pořadník žádostí na rok 2019

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 2 

Došlé a podpořené žádosti (.zip - 964.77 KB)

Došlé a podpořené žádosti - DA 2. výzva

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje – dotační titul č. 3

Došlé a podpořené žádosti

Podklady ke státní dotaci na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 4 

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2019 - I. fáze JPO II (.zip - 4033.91 KB)

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2019 - II. fáze


Kontaktní osoba: Ing. Jiří Holub, tel.: 386720279