SAMOSPRÁVA

Sekce informací o samosprávných orgánech Jihočeského kraje


V této sekci, kterou jste právě zvolili jsou zveřejňovány informace o práci Zastupitelstva Jihočeského kraje a jím zřizovaných výborů, Rady Jihočeského kraje a jejích komisí a o práci hejtmana Jihočeského kraje. Rovněž se můžete seznámit s pravomocemi jednotlivých orgánů Jihočeského kraje, termíny jejich jednání, zápisy a dokumenty z již uskutečněných jednání, můžete si poslechnout zvukové záznamy z jednání zastupitelů a seznámit se s přehledem hlasování jednotlivých zastupitelů.