Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2017

Předmět žádosti Odpověď ke stažení Datum podání Datum vyřízení Datum zveřejnění
Jmenovité schéma organizační struktury Krajského úřadu Jihočeského kraje 01 05.01.2017 12.01.2017 30.01.2017
Životopisy vedoucích zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje 02 05.01.2017 18.01.2017 30.01.2017
Adresář obecních, městských úřadů a městysů v Jihočeském kraji 03 05.01.2017 16.01.2017 30.01.2017
Dozorčí rady v nemocnicích vlastněných Jihočeským krajem 04 05.01.2017 13.01.2017 30.01.2017
Zakázky zadané společnosti Art4promotion za roky 2012-2016 05 05.01.2017 17.01.2017 30.01.2017
Příjmy p. Hrocha za rok 2016 plynoucí z funkce uvolněného člena Rady kraje 06 10.01.2017 18.01.2017 30.01.2017
Výběrové řízení na zpracovatele EIA a SEA u přeložky silnice II_157 k.ú. Srubec 07 10.01.2017 18.01.2017 30.01.2017
Porodní asistentky registrované u Krajského úřadu Jihočeského kraje 09 17.01.2017 30.01.2017 22.02.2017
Obce, jména starostů a počty členů zastupitelstva všech obcí v Jčk-27.1. vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti 08 10.01.2017 27.01.2017 31.03.2017
Kapacita a naplněnost MŠ, ZŠ a praktické školy Strakonice 10 19.01.2017 30.01.2017 22.02.2017
Smlouvy mezi Jčk a spol. Českomoravská komoditní burza Kladno 11 23.01.2017 07.02.2017 22.02.2017
Skládky slévárenských a teplárenských odpadů v Jčk 12 27.01.2017 13.02.2017 22.02.2017
Metodika pro podřízené správní orgány-vyřizování žádostí o informace 13 27.01.2017 08.02.2017 22.02.2017
Rozhodnutí KUJCK_1513_2012_OZZL_2_Se 14 27.01.2017 08.02.2017 22.02.2017
Investiční plány Jihočeského kraje 2017-2020 15 30.01.2017 10.02.2017 22.02.2017
Chyba v implementaci profilu zadavatele Jihočeský kraj 16 31.01.2017 10.02.2017 22.02.2017
Kopie stanoviska Krajského úřadu ke společnému jednání k návrhu ÚP Zbelítov 17 02.02.2017 08.02.2017 22.02.2017
Seznam obcí a měst v Jčk - odkaz na zveřejněnou informaci viz bod 03 06.02.2017 06.02.2017 22.02.2017
Výdaje Jihočeského kraje na návštěvy prezidenta ČR 19 09.02.2017 23.02.2017 08.03.2017
Kopie rozhodnutí podle §76a odst 4 zákona č. 119_2002 Sb. 20 13.02.2017 21.02.2017 08.03.2017
Udělování pokut v roce 2016 za porušení zákona č. 20_1987 Sb. 21 21.02.2017 06.03.2017 08.03.2017
Plnění smlouvy o dílo na zpracovatele dokumentace DÚR Jižní tangenta ČB 22 22.02.2017 06.03.2017 08.03.2017
Výše náhrad za škody způsobené kormoránem velkým 2012-2013 23 21.02.2017 03.03.2017 08.03.2017
Stavba Objekt zázemí sportoviště a rekonstrukce sportoviště v k.ú. Cunkov 24 22.02.2017 09.03.2017 17.03.2017
Kopie projekt. dokumentace ?Revitalizace zeleně ve správním obvodu Přední Zborovice" - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti 25 24.02.2017 10.03.2017 31.03.2017
Řešení přetížených silnic 2. a 3. tříd v Jihočeském kraji 26 28.02.2017 06.03.2017 08.03.2017
Roční rozpočet Odboru kancelář hejtmana Jihočeského kraje 27 03.03.2017 17.03.2017 17.03.2017
Plnění vyplacená 2015-2015 za členství ve statut. orgánech nemocnic v Jčk 28 08.03.2017 23.03.2017 31.03.2017
Limity jakosti vody v rybnících při povolení závadných látek při krmení a hnojení rybníků 29 07.03.2017 22.03.2017 31.03.2017
Územní plán města Lišov 30 06.03.2017 17.03.2017 17.03.2017
Kopie přílohy č.1,část II.,tabulka č.1 k vyhlášce č. 416 2004 Sb. 31 08.03.2017 14.03.2017 17.03.2017
Přehled odvolání proti rozhodnutí orgánů 1. stupně v dopravě za rok 2016 32 07.03.2017 17.03.2017 17.03.2017
Poskytnutí kopie odborného posudku zpracovaného MUDr. R. Suchomelem 33 21.03.2017 28.03.2017 31.03.2017
Dodatečné informace k zakázce Modernizace letiště ČB-2.etapa-úsporná varianta-II.fáze 34 21.03.2017 30.03.2017 31.03.2017
Autobusové linky v závazku veřejné služby v Jčk 2014-2017 35 23.03.2017 07.04.2017 18.04.2017
Návštěvy hejtmana v Ruské federaci 36 27.03.2017 11.04.2017 18.04.2017
Financování pobytových zařízení sociálních služeb-rozdělení státních dotací 37 17.03.2017 30.03.2017 31.03.2017
Koncepce školy od p. Slípky předložená při konkurzu na ředitele 38 03.04.2017 13.04.2017 18.04.2017
Odborné vyjádření Odboru kultury a památkové péče Jčk ve věci Pivovar Chýnov 39 06.04.2017 11.04.2017 18.04.2017
Veřejná zakázka S29-2012 rekonstrukce silnice-průtah obcí Rapšach 40 06.04.2017 13.04.2017 18.04.2017
Odměny členů představenstva v Nemocnici České Budějovice, a.s. 41 11.04.2017 26.04.2017 10.05.2017
Informace k živnostenskému oprávnění provozovatele lyžařského areálu Kozí pláně 42 18.04.2017 27.04.2017 10.05.2017
VZ Modernizace letiště ČB, 2.etapa-úsporná varianta-II.fáze 43 18.04.2017 28.04.2017 10.05.2017
Adresář obcí v Jčk vč. počtu obyvatel 44 18.04.2017 25.04.2017 10.05.2017
Smlouvy s vybranými subjekty od roku 2008 45 20.04.2017 04.05.2017 10.05.2017
Část spisu sp. zn. 5587_16 Ha 46 21.04.2017 05.05.2017 10.05.2017
Napojení pozemku parc. č. 1806_18 v k.ú. Dolní Dvořiště na silnici I_3 47 24.04.2017 05.05.2017 10.05.2017
Plat, odměny a další výhody vedení společnosti Jihočeské nemocnice a.s. 48 24.04.2017 05.05.2017 10.05.2017
Seznam starostů v obcích Jihočeského kraje v letech 2002-2017 - 17.05.2017 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti 49 09.05.2017 17.05.2017 20.06.2017
Oprávnění poskytovat zdrav. služby po MUDr. Michkovi 50 12.05.2017 18.05.2017 25.05.2017
Stavba Areálu kasina v k. ú. Dolní Dvořiště 51 11.05.2017 19.05.2017 25.05.2017
Dokumenty k zamítnutí odvolání tajemníka MěÚ Strakonice 52 12.05.2017 18.05.2017 25.05.2017
Názvy práv. osob v Jčk, které užívají objekt,ve kterém je umístěna nebezpečná látka 53 15.05.2017 18.05.2017 25.05.2017
Srovnání Temperi o.p.s. a Krizového centra pro děti a rodinu v Jčk 54 12.05.2017 23.05.2017 25.05.2017
Seznam právnických osob s majetkovou účastí kraje 55 17.05.2017 22.05.2017 25.05.2017
Veřejná zakázka Komplexní plnění dodávek projektu ZZS JČK II. 56 18.05.2017 25.05.2017 20.06.2017
Stanoviska k regulačnímu plánu 57 19.05.2017 14.06.2017 20.06.2017
Veřejnosprávní kontrola dotací na zajištění dopravní obslužnosti kraje 58 22.05.2017 05.06.2017 20.06.2017
Přílohy návrhů materiálu 56-62_ZK_17 schválených zastupitelstvem JČK 59 31.05.2017 07.06.2017 20.06.2017
Finanční podpora z rozpočtu kraje na činnost ZDVOP 2012-2016 60 31.05.2017 07.06.2017 20.06.2017
Rozhodnutí o oprávnění k provozování STK (přílohy k dispozici na KÚ - nezveřejněny z důvodu velké velikosti dat) 61 07.06.2017 19.06.2017 12.07.2017
Hrubý roční příjem zaměstnanců SPŠ strojní a stavební Tábor-ODLOŽENO 62 31.05.2017 07.06.2017 20.06.2017
Osvědčení poskytovat zdr. služby po MUDr. Michkovi 63 08.06.2017 21.06.2017 12.07.2017
Podkladová dokumentace k výběrovému řízení OZDR 37405_2017 64 08.06.2017 23.06.2017 12.07.2017
Sankce za porušení mlčenlivosti dle §51 z.č. 372_2011 Sb. 65 15.06.2017 22.06.2017 12.07.2017
Využití služby tichá linka v úřadovnách Krajského úřadu Jihočeského kraje 66 18.06.2017 30.06.2017 12.07.2017
Seznam MŠ a ZŠ v JČK, které k 30.9.2016 zaměstnávaly asistenty pedagoga 67 26.06.2017 11.07.2017 12.07.2017
Stanoviska k návrhu ÚP Mokrý Lom z hlediska ochrany ZPF 68 29.06.2017 14.07.2017 26.07.2017
Kopie reklamace České pošty ohledně nepřevzatého balíku 69 11.07.2017 14.07.2017 26.07.2017
Zpracování statistik Zdravotní záchranné služby a nemocnic - domácí porody - ODLOŽENO 70 14.07.2017 18.07.2017 26.07.2017
Dotace pro Vorařské muzeum Zvíkovské Podhradí-parkoviště 71 14.07.2017 26.07.2017 04.08.2017
Dotace pro vybraný subjekt 72 14.07.2017 26.07.2017 04.08.2017
Zda OÚ Hradce ohlásil rozpuštění zastupitelstva obce 73 18.07.2017 25.07.2017 26.07.2017
Správní řízení s vybranými účastníky 74 27.07.2017 09.08.2017 17.08.2017
Jakými právními předpisy se řídí Odbor legislativy při vyřizování odvolání podle zákona č.106 75 31.07.2017 07.08.2017 17.08.2017
Výše dotací pro společnost Resort Johanka a.s. 76 28.07.2017 03.08.2017 17.08.2017
Povolení KÚ - billboardy a předměty na kruhových objezdech v J. Hradci 77 02.08.2017 16.08.2017 17.08.2017
Povolení stavby a souhlas s provozování občerstvení na pozemku p.č. 100_10 78 04.08.2017 16.08.2017 17.08.2017
Snímek z rychloměru MUPI_2017_20558 79 18.08.2017 28.08.2017 06.09.2017
Souhrnné informace o rozpočtu, složení ZK a RK, počtu zaměstnanců KÚ a vnitřních předpisech 80 21.08.2017 05.09.2017 06.09.2017
Statistické údaje za rok 2016 týkající se žadatelů o mezinárodní ochranu 81 31.08.2017 14.09.2017  27.09.2017
Regulace reklamy na zdravotnické prostředky 82 01.09.2017 01.09.2017 06.09.2017
Zda byla kontrola č. j. KUJCK 102416_2017 na základě stížnosti 83 05.09.2017 14.09.2017 27.09.2017
Materiál do Rady kraje č. 1102_RK_17 84 11.09.2017 20.09.2017 27.09.2017
Vyhodnocování nákladové efektivity pečovatelských služeb 85 11.09.2017 22.09.2017 27.09.2017
Ceny mobilních tarifů zaměstnanců 86 12.09.2017 22.09.2017 27.09.2017
Výsledek kontroly na základě podnětu KÚ Jčk ke Stavebnímu úřadu MěÚ Č. Krumlov-ODLOŽENO 87 20.09.2017 26.09.2017 18.10.2017 
Vrácení prostředků z dotačního programu Povoden 2013-obec Přední Zborovice 88 26.09.2017 09.10.2017 18.10.2017
Kontroly vydaných závěrů nebo usnesení Krajským úřadem Jihočeského kraje 89 26.09.2017 10.10.2017 18.10.2017
Kompletní studie proveditelnosti stavby Jižní tangenta ČB-přílohy nezveřejněny z důvodu velké velikosti 90 27.09.2017 04.10.2017 18.10.2017
Informace o stavu JHMD předané úředníky členům rady kraje 91 06.10.2017  23.10.2017 03.11.2017
Přípravné třídy v ČB a okolí 92 06.10.2017 17.10.2017 18.10.2017
Seznam dotačních programů Jčk týkajících se sportu 2012-2016 93 06.10.2017 10.10.2017 18.10.2017
Plánovaná výstavba přeložky II_141 PT-Těšovice 94  09.10.2017 24.10.2017 03.11.2017
Povolení k chovu hospodářských zvířat v Jčk 95  12.10.2017  03.11.2017  21.11.2017 
Správní rozhodnutí-odvolání proti rozhodnutí ředitelů škol 96 17.10.2017 24.10.2017 03.11.2017
Doručenky z DS ve věci Informace pro členy SORP-vyúčtování orlicko čistější 97 19.10.2017 27.10.2017 03.11.2017
Vytýkací dopis pro JHMD a.s. 98 23.10.2017 27.10.2017 03.11.2017
Vyjádření KÚ Jčk čj. OKCR_456_2002_VO 99 27.10.2017  10.11.2017  21.11.2017 
Informace ve smyslu výstavby rekreačnícho objektů na Lipně - 18.12. vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti 100 02.11.2017  19.12.2017 28.12.2017
Přeložka silnice II_141 v úseku Prachatice-Těšovice 101 30.10.2017 15.11.2017 21.11.2017
Přílohy dokumentu Vyhodnocení vlivů 1.aktualizace ZÚR Jčk 102 09.11.2017 21.11.2017 11.12.2017
Odměny ředitelů příspěvkových organizací Jčk v oblasti sociálních služeb 103 13.11.2017 28.11.2017 11.12.2017
Kopie odpovědi na výzvu MŠMT čj. MSMT-11012_2016-1 104 14.11.2017 5.12.2017 11.12.2017
Počty vychovatelů, vychovatelek na 1. stupni ZŠ v Jihočeském kraji  105 15.11.2017 27.11.2017 28.12.2017
Krajské referendum 106 24.11.2017 27.11.2017 11.12.2017
Výpis řízení podle zákona č. 114_1992 Sb. k udělení výjimky pro vybrané druhy 107 21.12.2017 11.01.2018 12.01.2018
Správní jednání dle zákona o státní památkové péči 108 27.11.2017 11.12.2017 21.12.2017
Znalecký posudek a ocenění části areálu kasáren v území letiště Planá 109 04.12.2017 18.12.2017 28.12.2017
Údržba komunikace Chlum u Třeboně-Schlag 110 04.12.2017 19.12.2017 21.12.2017
Lyžařský areál Kozí pláně 111 06.12.2017 21.12.2017 28.12.2017
Datum vyvěšení 1. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje 112 06.12.2017 21.12.2017 28.12.2017
Databáze obcí Jihočeského kraje 113 13.12.2017 15.12.2017 21.12.2017
Umístění bysty a pamět.desky Dr. E. Beneše z hotelu Růže Č. Krumlov 114 14.12.2017 18.12.2017 21.12.2017

 


Samostatné dokumenty ke stažení:

 01-Jmenovité schéma organizační struktury Krajského úřadu Jihočeského kraje

 02-Životopisy vedoucích zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje

 03-Adresář obecních, městských úřadů a městysů v Jihočeském kraji

 04-Dozorčí rady v nemocnicích vlastněných Jihočeským krajem

 05-Zakázky zadané společnosti Art4promotion za roky 2012-2016

 06-Příjmy p. Hrocha za rok 2016 plynoucí z funkce uvolněného člena Rady kraje

 07-Výběrové řízení na zpracovatele EIA a SEA u přeložky silnice II_157 k.ú. Srubec

 09-Porodní asistentky registrované u Krajského úřadu Jihočeského kraje

 10-Kapacita a naplněnost MŠ, ZŠ a praktické školy Strakonice

 11-Smlouvy mezi Jčk a spol. Českomoravská komoditní burza Kladno

 12-Skládky slévárenských a teplárenských odpadů v Jčk

 13-Metodika pro podřízené správní orgány-vyřizování žádostí o informace

 14-Rozhodnutí KUJCK_1513_2012_OZZL_2_Se

 15-Investiční plány Jihočeského kraje 2017-2020

 16-Chyba v implementaci profilu zadavatele Jihočeský kraj

 17-Kopie stanoviska Krajského úřadu ke společnému jednání k návrhu ÚP Zbelítov

 19-Výdaje Jihočeského kraje na návštěvy prezidenta ČR

 20-Kopie rozhodnutí podle §76a odst 4 zákona č. 119_2002 Sb.

 21-Udělování pokut v roce 2016 za porušení zákona č. 20_1987 Sb.

 22-Plnění smlouvy o dílo na zpracovatele dokumentace DÚR Jižní tangenta ČB

 23-Výše náhrad za škody způsobené kormoránem velkým 2012-2013

 24-Stavba Objekt zázemí sportoviště a rekonstrukce sportoviště v k.ú. Cunkov

 26-Řešení přetížených silnic 2. a 3. tříd v Jihočeském kraji

 27-Roční rozpočet Odboru kancelář hejtmana Jihočeského kraje

 28-Plnění vyplacená 2015-2015 za členství ve statut. orgánech nemocnic v Jčk

 29-Limity jakosti vody v rybnících při povolení závadných látek při krmení a hnojení rybníků

 30-Územní plán města Lišov

 31-Kopie přílohy č.1,část II.,tabulka č.1 k vyhlášce č. 416 2004 Sb

 32-Přehled odvolání proti rozhodnutí orgánů 1. stupně v dopravě za rok 2016

 33-Poskytnutí kopie odborného posudku zpracovaného MUDr. R. Suchomelem

 34-Dodatečné informace k zakázce Modernizace letiště ČB-2.etapa-úsporná varianta-II.fáze

 35-Autobusové linky v závazku veřejné služby v Jčk 2014-2017

 36-Návštěvy hejtmana v Ruské federaci

 37-Financování pobytových zařízení sociálních služeb-rozdělení státních dotací

 38-Koncepce školy od p. Slípky předložená při konkurzu na ředitele

 39-Odborné vyjádření Odboru kultury a památkové péče Jčk ve věci Pivovar Chýnov

 40-Veřejná zakázka S29-2012 rekonstrukce silnice-průtah obcí Rapšach

 41-Odměny členů představenstva v Nemocnici České Budějovice, a.s.

 42-Informace k živnostenskému oprávnění provozovatele lyžařského areálu Kozí pláně

 43-VZ Modernizace letiště ČB, 2.etapa-úsporná varianta-II.fáze

 44-Adresář obcí v Jčk vč. počtu obyvatel

 45-Smlouvy s vybranými subjekty od roku 2008

 46-Část spisu sp. zn. 5587_16 Ha

 47-Napojení pozemku parc. č. 1806_18 v k.ú. Dolní Dvořiště na silnici I_3

 48-Plat, odměny a další výhody vedení společnosti Jihočeské nemocnice a.s.

 50-Oprávnění poskytovat zdrav. služby po MUDr. Michkovi

 51-Stavba Areálu kasina v k. ú. Dolní Dvořiště

 52-Dokumenty k zamítnutí odvolání tajemníka MěÚ Strakonice

 53-Názvy práv. osob v Jčk, které užívají objekt,ve kterém je umístěna nebezpečná látka

 54-Srovnání Temperi o.p.s. a Krizového centra pro děti a rodinu v Jčk

 55-Seznam právnických osob s majetkovou účastí kraje

 56-Veřejná zakázka Komplexní plnění dodávek projektu ZZS JČK II.

 57-Stanoviska k regulačnímu plánu

 58-Veřejnosprávní kontrola dotací na zajištění dopravní obslužnosti kraje.pdf

 59-Přílohy návrhů materiálu 56-62_ZK_17 schválených zastupitelstvem JČK

 60-Finanční podpora z rozpočtu kraje na činnost ZDVOP 2012-2016

 61-Rozhodnutí o oprávnění k provozování STK.pdf

 62-Hrubý roční příjem zaměstnanců SPŠ strojní a stavební Tábor-ODLOŽENO

 63-Osvědčení poskytovat zdr. služby po MUDr. Michkovi.pdf

 64-Podkladová dokumentace k výběrovému řízení OZDR 37405_2017.pdf

 65-Sankce za porušení mlčenlivosti dle §51 z.č. 372_2011 Sb..pdf

 66-Využití služby tichá linka v úřadovnách Krajského úřadu Jihočeského kraje.pdf

 67-Seznam MŠ a ZŠ v JČK, které k 30.9.2016 zaměstnávaly asistenty pedagoga.zip

 68-Stanoviska k návrhu ÚP Mokrý Lom z hlediska ochrany ZPF.pdf

 69-Kopie reklamace České pošty ohledně nepřevzatého balíku.pdf

 70-Zpracování statistik Zdravotní záchranné služby a nemocnic - domácí porody - ODLOŽENO.pdf

 71-Dotace pro Vorařské muzeum Zvíkovské Podhradí-parkoviště.pdf

 72-Dotace pro vybraný subjekt.pdf

 73-Zda OÚ Hradce ohlásil rozpuštění zastupitelstva obce.pdf

 74-Správní řízení s vybranými účastníky.pdf

 75-Jakými právními předpisy se řídí Odbor legislativy při vyřizování odvolání podle zákona č. 106.pdf

 76-Výše dotací pro společnost Resort Johanka a.s..pdf

 77-Povolení KÚ - billboardy a předměty na kruhových objezdech v J. Hradci.pdf

 78-Povolení stavby a souhlas s provozování občerstvení na pozemku p.č. 100_10.pdf

 79-Snímek z rychloměru MUPI_2017_20558.pdf

 80-Souhrnné informace o rozpočtu, složení ZK a RK, počtu zaměstnanců KÚ a vnitřních předpisech.zip

 81-Statistické údaje za rok 2016 týkající se žadatelů o mezinárodní ochranu

 82-Regulace reklamy na zdravotnické prostředky.pdf

 83-Zda byla kontrola č.j. KUJCK 102416_2017 na základě stížnosti

 84-Materiál do Rady kraje č. 1102_RK_17

 85-Vyhodnocování nákladové efektivity pečovatelských služeb

 86-Ceny mobilních tarifů zaměstnanců

 87-Výsledek kontroly na základě podnětu KÚ Jčk ke Stavebnímu úřadu MěÚ Č. Krumlov-odloženo

 88-Vrácení prostředků z dotačního programu Povoden 2013-obec Přední Zborovice

 89-Kontroly vydaných závěrů nebo usnesení Krajským úřadem Jihočeského kraje

 90-Kompletní studie proveditelnosti stavby Jižní tangenta ČB

 91-Informace o stavu JHMD předané úředníky členům rady kraje

 92-Přípravné třídy v ČB a okolí

 93-Seznam dotačních programů Jčk týkajících se sportu 2012-2016

 94-Plánovaná výstavba přeložky II_141 PT-Těšovice

 95-Povolení k chovu hospodářských zvířat v Jčk

 96-Správní rozhodnutí-odvolání proti rozhodnutí ředitelů škol

 97-Doručenky z DS ve věci Informace pro členy SORP-vyúčtování orlicko čistější

 98-Vytýkací dopis pro JHMD a.s.

 99-Vyjádření KÚ Jčk čj. OKCR_456_2002_VO

 101-Přeložka silnice II_141 v úseku Prachatice-Těšovice

 102-Přílohy dokumentu Vyhodnocení vlivů 1.aktualizace ZÚR Jčk

 103-Odměny ředitelů příspěvkových organizací Jčk v oblasti sociálních služeb

 104-Kopie odpovědi na výzvu MŠMT čj. MSMT-11012_2016-1

 105-Počty vychovatelů, vychovatelek na 1. stupni ZŠ v Jihočeském kraji

 106-Krajské referendum

 107-Výpis řízení podle zákona č. 114_1992 Sb. k udělení výjimky pro vybrané druhy

 108-Správní jednání dle zákona o státní památkové péči

 109-Znalecký posudek a ocenění části areálu kasáren v území letiště Planá

 110-Údržba komunikace Chlum u Třeboně-Schlag

 111-Lyžařský areál Kozí pláně

 112-Datum vyvěšení 1. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje

 113-Databáze obcí Jihočeského kraje

 114-Umístění bysty a pamět.desky Dr. E. Beneše z hotelu Růže Č. Krumlov