Seznam vydaných právních předpisů kraje

Sbírka právních předpisů kraje

S účinností od 1. 1. 2022 je zaveden informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“), jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů. V systému Sbírky jsou vyhlašovány Obecně závazné vyhlášky kraje a Nařízení kraje a zveřejňovány zákonem určené akty související s výkonem dozoru nad právními předpisy územních samosprávných celků a akty doposud zveřejňované ve Věstníku právních předpisů kraje.
Agendu systému Sbírky zpracovává Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, oddělení správní.
Právní předpisy jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu: https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani
 

20/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní rezervace Blanko a jejího ochranného pásma - detail
19/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Vrbenská tůň a jejího ochranného pásma - detail
18/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Stříbrná huť a jejího ochranného pásma - detail
17/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Rašeliniště Mosty a jejího ochranného pásma - detail
16/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Pašínovická louka a jejího ochranného pásma - detail
15/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Nerestský lom - detail
14/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Nahořanské tůně a jejího ochranného pásma - detail
13/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Králek - detail
12/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Chrastí a jejího ochranného pásma - detail
11/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Blana a jejího ochranného pásma - detail
10/21 - Nařízení JK o zrušení přírodní památky Na Vysokém - detail
9/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Klokočínské louky - detail
8/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Upolíny a jejího ochranného pásma - detail
7/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Smyslov a jejího ochranného pásma - detail
6/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Bavorovská stráň a jejího ochranného pásma - detail
5/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky U Narovců a jejího ochranného pásma - detail
4/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Skalský rybník a Klokočínská olšina a jejího ochranného pásma - detail
3/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Jehnědno a jejího ochranného pásma - detail
2/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Ražický a jejího ochranného pásma - detail
1/21 - Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Michovka a jejího ochranného pásma - detail
1/20 - Sdělení Jihočeského kraje o opravě tiskové chyby v Nařízení JK č. 1/2020 ze dne 19. 3. 2020 ZRUŠENO - detail
3/17 - Nařízení JK, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje - detail
4/16 - Nařízení JK, kterým se zrušuje Nařízení JK č. 3/2010 - závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Dyje pro JK - detail
3/16 - Nařízení JK o vyhlášení Přírodní památky Jehnědno a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek - detail
2/16 - Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - detail
1/16 - OZV JK, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje NOVELIZACE 10/2024 - detail
30/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Žofina Huť - detail
29/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Závišínský potok - detail
28/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Vrbenské rybníky - detail
27/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Vlašimská Blanice - detail
26/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Veveřský potok - detail
25/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Újezdec - detail
24/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Tůně u Špačků - detail
23/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Štěkeň - detail
22/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Sokolí hnízdo a bažantnice - detail
21/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky - detail
20/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Polučí - detail
19/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Pivonické skály - detail
18/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Onšovice - Mlýny - detail
17/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Nad Zavírkou - detail
16/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Moravská Dyje - detail
15/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervaci Miletínky - detail
14/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Lužnice - detail
13/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Lom Skalka u Sepekova - detail
12/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Libochovka - detail
11/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Kralovické louky - detail
10/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Karvanice - detail
9/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Kameník - detail
8/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Hlubocké hráze - detail
7/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Hadce u Dobročkova - detail
6/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Dráchovské louky - detail
5/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Blatná - detail
5/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Vltava u Blanského lesa - detail
4/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Blanice - detail
4/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Tábor - Zahrádka - detail
3/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Bedřichovský potok - detail
3/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Podhájí - detail
2/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Baba - detail
2/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Pod Sviňovicemi - detail
1/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Horní Malše - detail
33/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Rašeliniště Klenová - detail
32/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Matenský rybník - detail
31/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Dehetník - detail
30/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Radomilická mokřina - detail
29/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Opolenec - detail
28/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Háje - detail
27/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Fabián - detail
26/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Doubí u Žíšova - detail
25/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Dolejší rybník - detail
24/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata - detail
23/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Veselská blata - detail
22/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Úbislav - detail
21/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Svatý Kříž - detail
20/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Rašeliniště Radlice - detail