Odpovědi na žádosti o informace 2023

Předmět žádosti

Odpověď ke stažení

Datum podání

Datum vyřízení

Datum zveřejnění

01-Databáze obcí v Jihočeském kraji s kontakty                                                                        Kontakty obce JK_ aktualizace_k 5.12.2022_0.xls 01.pdf 04.01.2023 17.01.2023 23.01.2023
02-Pokuty za porušení zákona ve vztahu k archeologickým nálezům 02.pdf 09.01.2023 17.01.2023 23.01.2023
03-Návrh na pořízení změny ÚP č. 1 obce Boršov nad Vltavou 03.pdf 11.01.2023 19.01.2023 23.01.2023
04-Databáze obcí v Jihočeském kraji s kontakty                                                                        Kontakty obce JK_ aktualizace_k 5.12.2022_0.xls 04.pdf 12.01.2023 23.01.2023 07.02.2023
05-Informace k události v Domově pro seniory Drhovle 05.pdf 16.01.2023 19.01.2023 23.01.2023
06-Povolení provozu mobilního pomalu(rychlo)běžného drtiče 06.pdf 17.01.2023 30.01.2023 07.02.2023
07-Náhradní rodinná péče 07.pdf 19.01.2023 30.01.2023 07.02.2023
08-Registrace porodních asistentek 08.pdf 23.01.2023 01.02.2023 16.02.2023
09-Zařazení zaměstnanců do platových tříd a průměrný platový tarif 09.pdf 24.01.2023 01.02.2023 16.02.2023
10-Zájem společnosti Gepard Express o provoz JHMD 10.pdf 31.01.2023 15.02.2023 23.02.2023
11-Náhradní rodinná péče 11.pdf 31.01.2023 08.02.2023 23.02.2023
12-Kopie rozhodnutí čj. KUJCK 45811_2018 12.pdf 01.02.2023 16.02.2023 23.02.2023
13-Zvukový záznam z veřejného projednávání 13.pdf 02.02.2023 03.02.2023 17.02.2023
14-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   03.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
15-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   06.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
16-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   07.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
17-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   07.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
18-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   07.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
19-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   07.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
20-Kopie rozhodnutí čj. KUJCK 138422_2021 20.pdf 09.02.2023 23.02.2023 06.03.2023
21-CSS J. Hradec - informace k osobě žadatele 21.pdf 08.02.2023 23.02.2023 06.03.2023
22-Podněty podané na KÚ k projektu VIVA Lipno 22.pdf 13.02.2023 27.02.2023 06.03.2023
23-Způsob vyřízení stížnosti ze dne 14.8.2018 23.pdf 14.02.2023 23.02.2023 06.03.2023
24-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   15.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
25-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   15.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
26-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   15.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
27-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   16.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
28-Stanovisko OZZL k provozu Caravan camp Petráškův Dvůr 28.pdf 18.02.2023 07.03.2023 10.03.2023
29-Kanalizační sběrač Rudolfov 29.pdf 20.02.2023 08.03.2023 10.03.2023
30-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 28.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   20.02.2023 28.02.2023 06.03.2023
31-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 28.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   20.02.2023 28.02.2023 06.03.2023
32-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 28.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   20.02.2023 28.02.2023 06.03.2023
33-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 28.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   20.02.2023 28.02.2023 06.03.2023
34-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 28.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   20.02.2023 28.02.2023 06.03.2023
35-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 28.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   22.02.2023 28.02.2023 06.03.2023
36-Kopie rozhodnutí ve smyslu § 93 odst. 2 a § 96 zákona o zdravotních službách-stížnosti ohledně úhrad od roku 2020  36.pdf 20.02.2023 08.03.2023 10.03.2023
37-Reklamní zařízení - povolení 37.pdf 25.02.2023 07.03.2023 17.03.2023
38-Rozhodnutí o vyvlastnění 38.pdf 27.02.2023 07.03.2023 17.03.2023
39-Způsob vyřízení stížnosti a podnětu na činnost obce Čimelice 39.pdf 28.02.2023 07.03.2023 17.03.2023
40-Stanoviska k záměru Apartmán hotel Černé Údolí              přílohy.zip 40.pdf 05.03.2023 15.03.2023 28.03.2023
41-Kontroly výkonu přenes. působnosti na úseku územ. rozhodování 41.pdf 24.02.2023 10.03.2023 17.03.2023
42-Poplachový plán kraje 42.pdf 26.02.2023 08.03.2023 17.03.2023
43-Počty přezkumných řízení ve smyslu § 174 odst. 2 správního řádu o přezkumu opatření obecné povahy  43.pdf 07.03.2023 22.03.2023 28.03.2023
44-Regulace reklamy 44.pdf 06.03.2023 13.03.2023 24.03.2023
45-Dotační program Jčk - Dostupná zdravotní péče v Jčk 45.pdf 12.03.2023 22.03.2023 28.03.2023
46-Aktivity Jčk v roce 2023 - obnovení provozu jindřichohradecké úzkokolejky 46.pdf 15.03.2023 22.03.2023 28.03.2023
47-Povolení reklamního zařízení 47.pdf 16.03.2023 27.03.2023 05.04.2023
48-Úkony KÚ po vydání rozsudku 10A 86_2010-55 48.pdf 16.03.2023 27.03.2023 05.04.2023
49-Oznámení stavby bez povolení v Protivíně - postoupeno MěÚ Protivín   17.03.2023 12.04.2023 20.04.2023
50-Stavební uzávěra Přední Výtoň 50.pdf 21.03.2023 30.03.2023 05.04.2023
51-Finanční podpory kraje vybraným zemědělským organizacím za rok 2022 51.pdf 22.03.2023 30.03.2023 05.04.2023
52-Záznam z MěÚ Vimperk ze dne 25.10.2022- 30.3.2023 vydáno                                rozhodnutí o odmítnutí žádosti   24.03.2023 31.03.2023 05.04.2023
53-Přesuny zemědělské půdy na pozemcích v k.ú. Boršov nad Vltavou 53.pdf 25.03.2023 03.04.2023 05.04.2023
54-Informace a aktivity ve věci Jindřichohradeckých místních drah 54.pdf 22.03.2023 03.04.2023 05.04.2023
55-Přestupky dle zákona o vodovodech a kanalizacích 55.pdf 30.03.2023 05.04.2023 20.04.2023
56-Kontakty na starosty Jčk a dotační program na elektrostanice 56.pdf 02.04.2023 18.04.2023 20.04.2023
57-Subjekty s průběžným měřením emisí rtuti v Jčk 57.pdf 31.03.2023 14.04.2023 20.04.2023
58-Zápisy z vybraných jednání ZK v roce 2005 58.pdf 03.04.2023 14.04.2023 20.04.2023
59-Povolení billboardů v k.ú. Lipno nad Vltavou 59.pdf 08.04.2023 19.04.2023 20.04.2023
60-Přestupy provozovatelů vozidel - postup správních orgánů 60.pdf 08.04.2023 18.04.2023 20.04.2023
61-Ochranné pásmo v lokalitě Hroby 61.pdf 26.04.2023 09.05.2023 12.05.2023
62-Financování sportu v Jihočeském kraji v letech 2018-2023 62.pdf 29.04.2023 04.05.2023 12.05.2023
63-Finanční příspěvek Jihočeského kraje na pořízení ÚP obce Svatá Maří 63.pdf 04.05.2023 16.05.2023 23.05.2023
64-Zřizování pracoviště porodní asistentky 64.pdf 10.05.2023 18.05.2023 23.05.2023
65-Stížnosti pacientů na zdravotnická zařízení či lékaře 2018-2023 65.pdf 16.05.2023 25.05.2023 05.06.2023
66-Podmínky uzavření domova pro seniory Vacov 66.pdf 16.05.2023 31.05.2023 05.06.2023
67-Dotace do lesního hospodářství 2007-2022 67.pdf 22.05.2023 05.06.2023 15.06.2023
68-Umístění značky a stavby pro reklamu - NEŘEŠENO, FALEŠNÝ ŽADATEL   22.05.2023 26.05.2023 05.06.2023
69-Počty zaměstnanců KÚ Jčk a rozdělní na úřední či neúřední pozice 69.pdf 30.05.2023 06.06.2023 15.06.2023
70-Seznam obcí kraje                    Obce Jihočeský kraj.xlsx 70.pdf 29.05.2023 07.06.2023 15.06.2023
71-Veřejné zakázky na informační technologie od roku 2012.pdf 71.pdf 05.06.2023 13.06.2023 21.06.2023
72-Povolení reklamního zařízení 72.pdf 07.06.2023 16.06.2023 21.06.2023
73-Aplikace Směrnice EU 2019_1937 73.pdf 08.06.2023 13.06.2023 21.06.2023
74-Počty zdravotnické dokumentace po dvou zaniklých poskytovatelů zdr. služeb Protivín 74.pdf 12.06.2023 20.06.2023 21.06.2023
75-Rozhodnutí k záměru Rozvojová lokalita Karlovy Dvory 75.pdf 13.06.2023 19.06.2023 21.06.2023
76-Integrovaná povolení k zařízení depolymerizační linky 76.pdf 13.06.2023 19.06.2023 21.06.2023
77-Informační systém CODEXIS 77.pdf 14.06.2023 30.06.2023 10.07.2023
78-Řízení s vybranými společnostmi - nelegální umístění reklamních nosičů 78.pdf 15.06.2023 20.06.2023 21.06.2023
79-VŘ na provozovatele školního bufetu v příspěvkových organizacích kraje 79.pdf 21.06.2023 30.06.2023 10.07.2023
80-Přechodná a ústavní péče v Jčk 80.pdf 01.07.2023 17.07.2023 19.07.2023
81-Povolení reklamního zařízení 81.pdf 05.07.2023 18.07.2023 19.07.2023
82-VŘ Nemocnice Dačice a.s. - osazení oken venkovními roletami-ODLOŽENO 82.pdf 06.07.2023 11.07.2023 19.07.2023
83-Prohlášení slověnického trojmostí za kulturní památku-ODLOŽENO 83.pdf 10.07.2023 14.07.2023 19.07.2023
84-Rozhodnutí KÚ čj. 66444_2022 84.pdf 12.07.2023 18.07.2023 21.07.2023
85-Klamavá reklama na sociálních sítích 85.pdf 12.07.2023 18.07.2023 21.07.2023
86-Dopravní značení v Táboře 86.pdf 14.07.2023 28.07.2023 08.08.2023
87-Poskytnuté finanční prostředky dle Národního plánu obnovy MSMT_2684_2023-2 87.pdf 13.07.2023 17.07.2023 21.07.2023
88-Žadatelé o schválení provozu pyrolytické, depolymerizační nebo plazmové linky 88.pdf 19.07.2023 02.08.2023 08.08.2023
89-Žádost o poskytnutí kompletních spisů-ODMÍTNUTO   23.07.2023 03.08.2023 08.08.2023
90-Zarybňovací plán pro revír Vltava 24 90.pdf 27.07.2023 02.08.2023 08.08.2023
91-Dotaz na regulérnost svolání zastupitelstva obce-ODLOŽENO 91.pdf 21.07.2023 26.07.2023 08.08.2023
92-Metodický pokyn k pravidlům silničního provozu na neveřejně přístupných účelových komunikacích 92.pdf 30.07.2023 07.08.2023 18.08.2023
93-Připomínky či námitky vůči opatřením obecné povahy 93.pdf 31.07.2023 08.08.2023 18.08.2023
94-Znalecký posudek jako důkazní prostředek v přestupkovém řízení 2020-2022 94.pdf 02.08.2023 15.08.2023 25.08.2023
95-Lesní hospodářský plán na pozemky v k.ú. Lipno nad Vltavou 95.pdf 06.08.2023 21.08.2023 25.08.2023
96-Stanovisko podle lesního zákona pro stavbu VIVA Lipno - bytový komplex 96.pdf 06.08.2023 15.08.2023 25.08.2023
97-Rozhodnutí o vyvlastnění v rámci elektroenergetiky a elektrických přípojek 2007-2023 97.pdf 04.08.2023 22.08.2023 25.08.2023
98-Dotační smlouva DSD_OREI_148_2004 98.pdf 07.08.2023 10.08.2023 25.08.2023
99-Postup KÚ po vynesení rozsudku čj. 54 A 1_2023 99.pdf 07.08.2023 23.08.2023 25.08.2023
100-Rozhodnutí z přestupkového řízení OZDR 29302_2023_liop SS 100.pdf 08.08.2023 17.08.2023 25.08.2023
101-Počet žádostí o informace odmítnutých dle § 15 InfZ  101.pdf 08.08.2023 17.08.2023 25.08.2023
102-Umístění reklamního zařízení 102.pdf 11.08.2023 17.08.2023 25.08.2023
103-Krajská referenda 103.pdf 15.08.2023 21.08.2023 25.08.2023
104-Ochranné hlukové pásmo Letiště České Budějovice 104.pdf 20.08.2023 05.09.2023 15.09.2023
105-Rozhodnutí týkající se dozoru nad reklamou na tabákové výrobky 105.pdf 24.08.2023 07.09.2023 15.09.2023
106-Administrativní náklady spojené s DP My v tom Jihočechy nenecháme 106.pdf    106-2.pdf 28.08.2023 18.09.2023 11.09.2023 03.10.2023 25.09.2023 06.10.2023
107-Zveřejnění na úřední desce-zahájení a ukončení přezkum.řízení změny č. 2 ÚP Písek 107.pdf 29.08.2023 13.09.2023 25.09.2023
108-Informace k rozhodnutí čj. KUJCK 101335_2022 108.pdf 13.09.2023 27.09.2023 06.10.2023
109-Stanovisko k návrhu ÚP Radenín 109.pdf 19.09.2023 27.09.2023 06.10.2023
110-Veřejná vyhláška čj. KUJCK 108390_2023 110.pdf 19.09.2023 04.10.2023 06.10.2023
111-Odstranění reklamního zařízení 111.pdf 20.09.2023 27.09.2023 06.10.2023
112-Povolení reklamních zařízení 112.pdf 29.09.2023 11.10.2023 16.10.2023
113-Důvod nabytí pozemku v k.ú. Homole 113.pdf 02.10.2023 05.10.2023 16.10.2023
114-Oprávnění k provozování STK držitelů v Jčk, kteří doposud nezahájili provoz 114.pdf 04.10.2023 06.10.2023 16.10.2023
115-Pokuty udělené za skrytou reklamu na sociálních sítích 115.pdf 05.10.2023 11.10.2023 16.10.2023
116-Zaslání stanoviska k dotazu v souvislosti s kontrolou v MCKV Týn.n.V. 116.pdf 05.10.2023 13.10.2023 27.10.2023
117-Dotace autokempu Paradijs 117.pdf 10.10.2023 25.10.2023 03.11.2023
118-Stížnosti postoupené městysem Frymburk 118.pdf 12.10.2023 25.10.2023 03.11.2023
119-Vyznačení právní moci 119.pdf 17.10.2023 20.10.2023 03.11.2023
120-Usnesení o neumožnění připojení na vodovod či kanalizaci 120.pdf 20.10.2023 27.10.2023 03.11.2023
121-Smlouvy o veřejných službách v drážní dopravě za rok 2022 121.pdf 22.10.2023 01.11.2023 10.11.2023
122-Rozhodnutí KÚ Jčk o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace 122.pdf 23.10.2023 07.11.2023 20.11.2023
123-Odeslání rozhodnutí a vyznačení právní moci 123.pdf 23.10.2023 01.11.2023 06.11.2023
124-Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hranice SRN - dokumenty ze spisu - 06.11.2023 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti   23.10.2023 06.11.2023 20.11.2023
125-Náhradní rodinná péče 125.pdf 24.10.2023 03.11.2023 06.11.2023
126-Reklamní zařízení 126.pdf 25.10.2023 30.10.2023 06.11.2023
127-Reklamní zařízení 127.pdf 25.10.2023 30.10.2023 06.11.2023
128-Způsob využití dat z ISPOP 128.pdf 25.10.2023 03.11.2023 06.11.2023
129-Reklamní zařízení 129.pdf 26.10.2023 30.10.2023 06.11.2023
130-Program Kroužky pro Jihočechy 2023_2024 130.pdf 30.10.2023 14.11.2023 20.11.2023
131-Rozhodování v pochybnostech dle § 53 zákona č. 254_2001 Sb. 131.pdf 01.11.2023 08.11.2023 20.11.2023
132-Počet prvostupňových správních rozhodnutí vydaných KÚ Jčk v letech 2018-2022 132.pdf 01.11.2023 15.11.2023 20.11.2023
133-Vyřízení stížnosti na nepovolenou stavbu asfaltové komunikace v k.ú. Frymburk 133.pdf 02.11.2023 13.11.2023 20.11.2023
134-Rozhodnutí KÚ Jčk o podjatosti MěÚ Lišov za rok 2023 134.pdf 06.11.2023 13.11.2023 20.11.2023
135-Počty osob v Jčk ohrožených chudobou - 8. 11. 2023 ODLOŽENO 135.pdf 06.11.2023 08.11.2023 20.11.2023
136-Rozhodnutí KÚ Jčk ve věci odvolání proti přestupku dle z.č. 183_2006 Sb. 136.pdf 06.11.2023 16.11.2023 23.11.2023
137-Výsledek přezkumného řízení OZZL 137.pdf 09.11.2023 14.11.2023 23.11.2023
138-Počty poskytovatelů lůžkové zdravotní péče v Jčk 138.pdf 10.11.2023 20.11.2023 04.12.2023
139-Výběrové řízení na zpracovatele posudku o vlivech záměru Rozvojová lokalita Kralovy Dvory na životní prostředí 139.pdf 19.11.2023 23.11.2023 04.12.2023
140-Došlá a odeslaná korespondence na konkrétní osobu 140.pdf 16.11.2023 22.11.2023 04.12.2023
141-Počty zaměstnanců KÚ a další informace 141.pdf 18.11.2023 21.11.2023 04.12.2023
142-Podané žádosti o stanovisko o města Hluboká nad Vltavou 142.pdf 22.11.2023 29.11.2023 04.12.2023
143-Počet podaných správních žalob proti vydaným rozhodnutím v gesci odboru regionálního rozvoje 143.pdf 22.11.2023 28.11.2023 04.12.2023
144-Využití placených služeb společnosti KVB advokátní kancelář 2005-2015 144.pdf 27.11.2023 28.11.2023 04.12.2023
145-Výběrové řízení na zpracovatele posudku o dopadech projektu Rekreační park Kovářov 145.pdf 30.11.2023 07.12.2023 14.12.2023
146-Povolení výjimek dle zákona č. 114_1992 Sb. 146.pdf 02.12.2023 11.12.2023 27.12.2023
147-Spolupráce s Justice for Nature, z.s. 147.pdf 05.12.2023 12.12.2023 27.12.2023
148-Přeložka silnice II_141 Těšovice-Prachatice 148.pdf 07.12.2023 27.12.2023 02.01.2024
149-Zadávací řízení na právní poradenství související s realizací PPP projektu 149.pdf 07.12.2023 15.12.2023 27.12.2023
150 a 151-Způsob vyřízení stížností na městys Frymburk 150 a 151.pdf 04.12.2023 15.12.2023 27.12.2023
152-Udělování oprávnění k provozování STK 152.pdf 14.12.2023 21.12.2023 27.12.2023
153-Řešení přístupu na pozemky v k.ú. Hroby 153.pdf 14.12.2023 21.12.2023 27.12.2023
154-Dodatečné stavební řízení v k.ú. Horní Planá 154.pdf 19.12.2023 05.01.2024 08.01.2024
155-Způsob vyřízení stížnosti zaslané KÚ 5.2.2023 155.pdf 21.12.2023 08.01.2024 08.01.2024
156-Způsob vyřízení stížnosti zaslané KÚ 6.1.2023 156.pdf 21.12.2023 05.01.2024 08.01.2024
157-Způsob vyřízení stížnosti zaslané KÚ 30.12.2022 157.pdf 21.12.2023 05.01.2024 08.01.2024
158-Způsob vyřízení stížnosti zaslané KÚ 18.10.2023 158.pdf 22.12.2023 05.01.2024 08.01.2024