Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Odpovědi na žádosti o informace 2023

Předmět žádosti

Odpověď ke stažení

Datum podání

Datum vyřízení

Datum zveřejnění

01-Databáze obcí v Jihočeském kraji s kontakty                                                                        Kontakty obce JK_ aktualizace_k 5.12.2022_0.xls 01.pdf 04.01.2023 17.01.2023 23.01.2023
02-Pokuty za porušení zákona ve vztahu k archeologickým nálezům 02.pdf 09.01.2023 17.01.2023 23.01.2023
03-Návrh na pořízení změny ÚP č. 1 obce Boršov nad Vltavou 03.pdf 11.01.2023 19.01.2023 23.01.2023
04-Databáze obcí v Jihočeském kraji s kontakty                                                                        Kontakty obce JK_ aktualizace_k 5.12.2022_0.xls 04.pdf 12.01.2023 23.01.2023 07.02.2023
05-Informace k události v Domově pro seniory Drhovle 05.pdf 16.01.2023 19.01.2023 23.01.2023
06-Povolení provozu mobilního pomalu(rychlo)běžného drtiče 06.pdf 17.01.2023 30.01.2023 07.02.2023
07-Náhradní rodinná péče 07.pdf 19.01.2023 30.01.2023 07.02.2023
08-Registrace porodních asistentek 08.pdf 23.01.2023 01.02.2023 16.02.2023
09-Zařazení zaměstnanců do platových tříd a průměrný platový tarif 09.pdf 24.01.2023 01.02.2023 16.02.2023
10-Zájem společnosti Gepard Express o provoz JHMD 10.pdf 31.01.2023 15.02.2023 23.02.2023
11-Náhradní rodinná péče 11.pdf 31.01.2023 08.02.2023 23.02.2023
12-Kopie rozhodnutí čj. KUJCK 45811_2018 12.pdf 01.02.2023 16.02.2023 23.02.2023
13-Zvukový záznam z veřejného projednávání 13.pdf 02.02.2023 03.02.2023 17.02.2023
14-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   03.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
15-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   06.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
16-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   07.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
17-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   07.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
18-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   07.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
19-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   07.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
20-Kopie rozhodnutí čj. KUJCK 138422_2021 20.pdf 09.02.2023 23.02.2023 06.03.2023
21-CSS J. Hradec - informace k osobě žadatele 21.pdf 08.02.2023 23.02.2023 06.03.2023
22-Podněty podané na KÚ k projektu VIVA Lipno 22.pdf 13.02.2023 27.02.2023 06.03.2023
23-Způsob vyřízení stížnosti ze dne 14.8.2018 23.pdf 14.02.2023 23.02.2023 06.03.2023
24-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   15.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
25-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   15.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
26-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   15.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
27-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 20.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   16.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
28-Stanovisko OZZL k provozu Caravan camp Petráškův Dvůr 28.pdf 18.02.2023 07.03.2023 10.03.2023
29-Kanalizační sběrač Rudolfov 29.pdf 20.02.2023 08.03.2023 10.03.2023
30-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 28.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   20.02.2023 28.02.2023 06.03.2023
31-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 28.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   20.02.2023 28.02.2023 06.03.2023
32-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 28.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   20.02.2023 28.02.2023 06.03.2023
33-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 28.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   20.02.2023 28.02.2023 06.03.2023
34-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 28.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   20.02.2023 28.02.2023 06.03.2023
35-Úředně ověřená kopie záznamu o narození dítěte - 28.2.2023 vydáno                          rozhodnutí o odmítnutí žádosti   22.02.2023 28.02.2023 06.03.2023
36-Kopie rozhodnutí ve smyslu § 93 odst. 2 a § 96 zákona o zdravotních službách-stížnosti ohledně úhrad od roku 2020  36.pdf 20.02.2023 08.03.2023 10.03.2023
37-Reklamní zařízení - povolení 37.pdf 25.02.2023 07.03.2023 17.03.2023
38-Rozhodnutí o vyvlastnění 38.pdf 27.02.2023 07.03.2023 17.03.2023
39-Způsob vyřízení stížnosti a podnětu na činnost obce Čimelice 39.pdf 28.02.2023 07.03.2023 17.03.2023
40-Stanoviska k záměru Apartmán hotel Černé Údolí              přílohy.zip 40.pdf 05.03.2023 15.03.2023 28.03.2023
41-Kontroly výkonu přenes. působnosti na úseku územ. rozhodování 41.pdf 24.02.2023 10.03.2023 17.03.2023
42-Poplachový plán kraje 42.pdf 26.02.2023 08.03.2023 17.03.2023
43-Počty přezkumných řízení ve smyslu § 174 odst. 2 správního řádu o přezkumu opatření obecné povahy  43.pdf 07.03.2023 22.03.2023 28.03.2023
44-Regulace reklamy 44.pdf 06.03.2023 13.03.2023 24.03.2023
45-Dotační program Jčk - Dostupná zdravotní péče v Jčk 45.pdf 12.03.2023 22.03.2023 28.03.2023
46-Aktivity Jčk v roce 2023 - obnovení provozu jindřichohradecké úzkokolejky 46.pdf 15.03.2023 22.03.2023 28.03.2023
47-Povolení reklamního zařízení 47.pdf 16.03.2023 27.03.2023 05.04.2023
48-Úkony KÚ po vydání rozsudku 10A 86_2010-55 48.pdf 16.03.2023 27.03.2023 05.04.2023
49-Oznámení stavby bez povolení v Protivíně - postoupeno MěÚ Protivín   17.03.2023 12.04.2023 20.04.2023
50-Stavební uzávěra Přední Výtoň 50.pdf 21.03.2023 30.03.2023 05.04.2023
51-Finanční podpory kraje vybraným zemědělským organizacím za rok 2022 51.pdf 22.03.2023 30.03.2023 05.04.2023
52-Záznam z MěÚ Vimperk ze dne 25.10.2022- 30.3.2023 vydáno                                rozhodnutí o odmítnutí žádosti   24.03.2023 31.03.2023 05.04.2023
53-Přesuny zemědělské půdy na pozemcích v k.ú. Boršov nad Vltavou 53.pdf 25.03.2023 03.04.2023 05.04.2023
54-Informace a aktivity ve věci Jindřichohradeckých místních drah 54.pdf 22.03.2023 03.04.2023 05.04.2023
55-Přestupky dle zákona o vodovodech a kanalizacích 55.pdf 30.03.2023 05.04.2023 20.04.2023
56-Kontakty na starosty Jčk a dotační program na elektrostanice 56.pdf 02.04.2023 18.04.2023 20.04.2023
57-Subjekty s průběžným měřením emisí rtuti v Jčk 57.pdf 31.03.2023 14.04.2023 20.04.2023
58-Zápisy z vybraných jednání ZK v roce 2005 58.pdf 03.04.2023 14.04.2023 20.04.2023
59-Povolení billboardů v k.ú. Lipno nad Vltavou 59.pdf 08.04.2023 19.04.2023 20.04.2023
60-Přestupy provozovatelů vozidel - postup správních orgánů 60.pdf 08.04.2023 18.04.2023 20.04.2023
61-Ochranné pásmo v lokalitě Hroby 61.pdf 26.04.2023 09.05.2023 12.05.2023
62-Financování sportu v Jihočeském kraji v letech 2018-2023 62.pdf 29.04.2023 04.05.2023 12.05.2023
63-Finanční příspěvek Jihočeského kraje na pořízení ÚP obce Svatá Maří 63.pdf 04.05.2023 16.05.2023 23.05.2023
64-Zřizování pracoviště porodní asistentky 64.pdf 10.05.2023 18.05.2023 23.05.2023