Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Návratná finanční výpomoc

Program návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023

Charakteristika:

Účelem programu je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku do doby vyplacení 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci programu mohou poskytovatelé sociálních služeb žádat o předfinancování sociálních služeb zařazených do základní Sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2023–2024, a to v rozsahu dle vydaných Pověření JčK k poskytování služby obecného hospodářského zájmu.

Harmonogram:

Datum zveřejnění: 16. 09. 2022

Datum vyhlášení: 17. 10. 2022

Datum ukončení: 31. 10. 2022

Kontakty:

Soubory ke zpracování žádostí:

  1. Pravidla programu
  2. Návod  práce se žádostí
  3. Příprava a odeslání žádosti (Portál občana Jihočeského kraje)
  4. Vzor smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
  5. Formulář pro finanční vypořádání návratné finanční výpomoci

 

Historie:

Podpořené žádosti v roce 2022:

  1. Podpora NFV - 2022

VÝSLEDKY PROGRAMU FINANČNÍ VÝPOMOCI POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNCÍH SLUŽEB V ROCE 2023

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 15. 12. 2022 výsledky Programu finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023.

Schválené žádosti pro rok 2023