Návratná finanční výpomoc

Program návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb v roce 2024

Charakteristika:

Účelem programu je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku do doby vyplacení 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Jedná se o podporu soc. služeb, které budou v souladu se Střednědobým plánem soc. služeb JčK na období 2022-2024 a s jeho aktualizací formou plánu pro rok 2024 a budou zařazeny do základní Síte sociálních služeb v Jihočeském kraji pro období roku 2024, a to v rozsahu dle vydaných Pověření JčK k poskytování služby obecného hospodářského zájmu.

Harmonogram:

Datum zveřejnění: 23. 06. 2023

Datum vyhlášení: 01. 09. 2023

Datum ukončení: 22. 09. 2023

Kontakty:

Soubory ke zpracování žádostí:

  1. Pravidla programu
  2. Příprava a odeslání žádosti (Portál občana Jihočeského kraje)
  3. Vzor smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
  4. Formulář pro finanční vypořádání návratné finanční výpomoci

VÝSLEDKY PROGRAMU FINANČNÍ VÝPOMOCI POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNCÍH SLUŽEB

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo výsledky Programu finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb v minulých letech.

Schválené žádosti pro rok 2024

Schválené žádosti pro rok 2023

Schválené žádosti pro rok 2022