Poskytování dotací na hospodaření v lesích

Poskytování dotací na hospodaření v lesích

Poskytování dotací na hospodaření v lesích administrované Krajským úřadem Jihočeského kraje

Dotace na hospodaření v lesích, které administruje Krajský úřad Jihočeského kraje je v současnosti podporována pouze z rozpočtu Ministerstva zemědělství.


Ministerstvo zemědělství ČR poskytuje:

1.    příspěvky na zalesnění, zajištění, výchovu lesních porostů do 40 let a další dle Nařízení vlády 30/2014 Sb. Bližší info a platné dokumenty naleznete zde

Všechny žádosti o finanční příspěvky se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (tzv. modulu) pro žadatele.

2.    finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020

Příjem žádostí o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity probíhá 30. 8. 2021 do 15. 10. 2021. 

Všechny žádosti o finanční příspěvky se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (tzv. modulu) pro žadatele.

Všechny informace k programu jsou uveřejněny na adrese eagri.cz/prispevky-kurovec

Pro dotazy žadatelů je k dispozici e-mailová adresa prispevky-kurovec@mze.cz a po dobu příjmu žádostí do 15.10.2021 i telefonní linka 221 815 031 (PO-PÁ 8-15 hod). 


Z důvodu velkého časového vytížení pracovníků administrujících žádosti o dotaci si před jejich kontaktováním nejprve prosím prostudujte výše uvedené odkazy. 

V případě nejasností se obracejte na níže uvedené kontakty:

Ing. Jiří Roubík
Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
roubik@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 632

Ing. Luděk Hanzal
Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
hanzal@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 726