Úřední deska

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje v roce 2024
Oblast zdravotnictví - oznámení o uložení zdravotnické dokumentace
č. 271/2024 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
č. 65/2024 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
č. 64/2024 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
č. 42/2024 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
č. 23/2024 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
DP na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje
č. 19/2024 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
č. 844/2023 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
č. 210/2023 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
č. 842/2022 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
č. 655/2022 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
č. 575/2022 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
č. 543/2022 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
č. 464/2022 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2025 a 2026
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2025 a 2026
Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2024
Schválené Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období let 2025 a 2026
č. 15/2024 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
č. 2/2024 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
č. 1056/2023 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválené rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2024
č. 9/2024 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
č. 1/2024 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
č. 1055/2023 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Návrhy Rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2024
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2022
Schválený závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2022
Veřejné vyhlášky
č. 431/2024 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Majetek - darování, prodej, pronájem, směna ...
č. 386/2024 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
č. 390/2024 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oblast zdravotnictví - oznámení o ukončení zdravotních služeb
Životní prostředí - posuzování vlivů + integrovaná prevence
Ostatní
č. 349/2024 vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrová řízení - zdravotní péče
Výběrová řízení - volná pracovní místa - KU
Výběrová řízení - volná pracovní místa na krajem zřizovaných organizacích