Text na řeč

Radní Švec: Bohunický most je český i světový unikát

Jihočeský kraj dokončuje rekonstrukci mostu v Bohunicích, kdy bude poprvé na území ČR využito technologie dřevo-betonu pro nosnou konstrukci. Stavba bude také osazena sledovacím diagnostickým systémem „Smart Timber Bridge“, který bude sloužit pro výzkumné účely a také jako informační systém o stavu mostu (přetížení, poruchy, námrazu). Jedná se o první instalaci tohoto systému na světě.

„Pro stavbu mostu bylo zvoleno inovativní řešení jak z pohledu České republiky, tak díky využitým moderním technologiím i ve světě. Jedná se o unikátní ekologickou stavbu s minimální uhlíkovou stopou a využitím materiálu z obnovitelných zdrojů,“ upřesňuje radní Švec a podotýká: „Zajímavostí je, že na dřevěné části mostu bylo využito smrkové dřevo, jehož je z důvodu kůrovcové kalamity velký nadbytek“.  

Most z roku 1956 se nachází v Bohunicích na Prachaticku a vede přes Podhorský potok. Při rekonstrukci bylo poprvé na území ČR využito technologie dřevo-betonu pro nosnou konstrukci, kdy stávající železobetonová byla odstraněna a nahrazena novou spřaženou dřevobetonovou konstrukcí složenou z 57 nosníků ze smrkového dřeva ošetřených hloubkovou impregnací. Pro zvýšení příčné tuhosti je dřevěná část nosné konstrukce předepnuta nerezovými táhly, které je možné v průběhu provozu měnit a upravovat vnesené předpínací síly. Přímo pojížděná betonová deska plní nosnou funkci a zároveň tvoří vozovku.

Celkové náklady stavby činí 4.580.818,00 Kč vč. DPH. Podíl finanční spoluúčasti SFDI je 75 %, tedy 3.384.281,00 Kč vč. DPH. Rozdíl je hrazen z investičního fondu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Do provozu bude most uveden ještě v listopadu 2019.

O dokumentaci výstavby této unikátní stavby projevila zájem i Česká televize:
-    https://ct24.ceskatelevize.cz/2959799-na-prachaticku-vznika-unikatni-most-sam-nahlasi-pretizeni-ci-namrazu
-    https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/219411010111025-studio-6-ii/video/728660